Velkommen  

Nyheder

Får du ikke allerede vores nyhedsmail, kan du tilmelde dig her.

 

Ved en ændring af retsplejeloven blev justitsministeren bemyndiget til at fastsætte nærmere regler om adgangskontrol ved retterne. Det er nu besluttet som en tidsbegrænset ordning at iværksætte fast adgangskontrol ved fem byretter fra den 1. juni 2015. Det drejer sig om Københavns Byret, Frederiksberg Ret, Retten i Glostrup, Retten i Aarhus og Retten i Aalborg. Formålet er at gøre nogle erfaringer med fast adgangskontrol, herunder om en sådan kontrol øger personalets og brugernes tryghedsfølelse.

22-05-2015
Forsøg med adgangskontrol ved fem byretter fra den 1. juni 2015

Ved en ændring af retsplejeloven blev justitsministeren bemyndiget til at fastsætte nærmere regler om adgangskontrol ved retterne. Det er nu besluttet som en tidsbegrænset ordning at iværksætte fast adgangskontrol ved fem byretter fra den 1. juni 2015. Det drejer sig om Københavns Byret, Frederiksberg Ret, Retten i Glostrup, Retten i Aarhus og Retten i Aalborg. Formålet er at gøre nogle erfaringer med fast adgangskontrol, herunder om en sådan kontrol øger personalets og brugernes tryghedsfølelse.

 

Danske Advokater har i forbindelse med bemyndigelsen til at indføre adgangskontrol peget på, at man går ud fra, at advokater i praksis generelt vil være undtaget fra adgangskontrol, herunder den midlertidige adgangskontrol, som nu iværksættes ved de fem nævnte byretter, mod fremvisning af behørig legitimation. Det drejer sig både om den praktiske virkelighed, når vi som professionelle brugere hyppigt kommer og går i retten, og om det principielle i som advokater ikke at blive udsat for en kontrol, der kan kompromittere vores klientforhold og vores særlige stilling i retsprocessen.

 

Danske Advokater er nu blevet informeret om, at nogle af de fem byretter indfører kontrolprocedurer, der indebærer, at advokater skal igennem adgangskontrol.

 

Vi havde gerne set en mere ensartet og gennemdiskuteret løsning ved de fem byretter, men der er som sagt tale om en midlertidig forsøgsordning, så vi vil gerne opfordre jer til at møde de nye kontrolforanstaltninger i en positiv ånd og som de forsøg, de er. Vi vil gerne høre om jeres erfaringer med adgangskontrollen ved de fem byretter, så jeres erfaringer kan indgå i de drøftelser, vi sammen med Advokatsamfundet og Landsforeningen af Forsvarsadvomater har bedt om at få med byretterne og Domstolsstyrelsen, når der er indhøstet erfaringer med den adgangskontrol, som nu iværksættes.

 

Se de nye bekendtgørelser her:

Bekendtgørelse nr. 664 af 19. maj 2015 om ikrafttræden af § 1, nr. 3 (delvist), og § 1, nr. 5 i lov om ændring af retsplejeloven (sikkerhed i retssale)

Bekendtgørelse nr. 665 af 19. maj 2015 om visitation m.v. ved adgang til retterne

 

Læs om kontrollen i de lokale retter her:

Retten på Frederiksberg indfører kontrol

Retten i Aarhus indfører kontrol

Københavns Byret indfører kontrol

Retten i Glostrup indfører kontrol

Retten i Aalborg indfører kontrol

 

Med venlig hilsen

 

Paul Mollerup

Adm. direktør i Danske Advokater

pmo@danskeadvokater.dk

 
kommentarer

 

Sider

KURSER

Søren Møller Andersen
Søren Møller Andersen | Chef for kommunikation og public affairs | 33 43 70 19 sma@danskeadvokater.dk


Kontakt

Søren er ansvarlig for Danske Advokaters kommunikation, presse og public affairs.  

 

Søren arbejder med alle genrer inden for kommunikation. Han tager sig blandt andet af foreningens pressearbejde og er ansvarlig for den digitale kommunikation og vores nyhedsbreve. 

 

Du er altid velkommen til at ringe til Søren, hvis du eksempelvis har forslag til særlige emner, som Danske Advokater bør sætte fokus på i sin kommunikation med medlemmerne. 

Læs mere…

Kontakt Søren Møller Andersen på tlf.

33 43 70 19