Velkommen  

Nyheder

Får du ikke allerede vores nyhedsmail, kan du tilmelde dig her.

 

Retten på Frederiksberg har netop udsendt nedenstående meddelelse: ”Fra i morgen, torsdag den 11. juni 2015, er der etableret adgangskontrol ved rettens 2 publikumsindgange på Howitzvej 32 og 32A, 2000 F. Herefter skal bl.a. parter, vidner, lægdommere, sagkyndige dommere, skønsmænd, advokater, publikum - herunder børn - leverandører, håndværkere, der vil ind i rettens bygninger, af sikkerhedsgrunde gå igennem en metaldetektorkarm med henblik på at finde uønskede genstande. Medbringes en taske e.l., vil den også blive scannet, eventuelt via en røntgenscanner. Nogle af de mødende vil efter omstændighederne blive visiteret af rettens vagtpersonale.

11-06-2015
Adgangskontrol i retten: Få advokat-ID og bliv ”fasttracket”

Retten på Frederiksberg har netop udsendt nedenstående meddelelse:

 

”Fra i morgen, torsdag den 11. juni 2015, er der etableret adgangskontrol ved rettens 2 publikumsindgange på Howitzvej 32 og 32A, 2000 F.  Herefter skal bl.a. parter, vidner, lægdommere, sagkyndige dommere, skønsmænd, advokater, publikum - herunder børn - leverandører, håndværkere, der vil ind i rettens bygninger, af sikkerhedsgrunde gå igennem en metaldetektorkarm med henblik på at finde uønskede genstande. Medbringes en taske e.l., vil den også blive scannet, eventuelt via en røntgenscanner. Nogle af de mødende vil efter omstændighederne blive visiteret af rettens vagtpersonale.

 

Hvis man har pligt til at møde i retten, f.eks. som tiltalt eller vidne, men alligevel nægter at gå igennem sikkerhedskontrollen, vil det i henhold til retsplejeloven normalt blive sidestillet med udeblivelse.

 

De ting, som navnlig ikke vil være tilladt at medbringe, er som udgangspunkt alle genstande, som kan anvendes som våben.

 

Lovlige genstande, der ikke må medtages i retten, kan eventuelt - mod kvittering - opbevares af retten. De udleveres til den besøgende, når retten forlades.

 

Besøgende, som mener at have særlige behov, (f.eks. handicappede, gravide, syge mv.), bedes venligst orientere sikkerhedsvagterne herom.

 

Advokater, der skal møde i retten, opfordres til ved indgangen at legitimere sig med officiel billedlegitimation, udstedt af advokatmyndighederne, hvorefter de så vidt muligt vil komme igennem adgangskontrollen i en form for ”fasttrack”.

 

Kontrollen er i øvrigt nærmere beskrevet i en pressemeddelelse af 26. maj 2015, hvortil der henvises”.

 

Du kan rekvirere et særligt europæisk advokat ID-kort hos Advokatsamfundet, herunder til forevisning i de fem byretter, der er omfattet af forsøgsordningen med adgangskontrol, dvs. Københavns Byret, Retten på Frederiksberg, Glostrup Ret, Retten i Aarhus og Retten i Aalborg. To af disse retter har etableret en særlig indgang for advokater (København og Aalborg), mens man i Retten på Frederiksberg som nævnt oven for arbejder med ”en form for ’fasttrack’”. Kortet kan alene rekvireres af advokater, men ikke af advokatfuldmægtige.

 

Send en e-mail til Advokatsamfundet og vedhæft et billede i pasfoto-størrelse og i jpg-format til: Birgit Thode: bth@advokatsamfundet.dk.

 

Kortet er gældende i to år. Skal du have fornyet dit kort, skal du sende dit gamle kort retur til Advokatsamfundet, før du kan få et nyt kort. Såfremt din beskikkelse bortfalder, fratages eller deponeres, skal kortet straks returneres til Advokatsamfundet.

 
kommentarer

 

Sider

KURSER

Søren Møller Andersen
Søren Møller Andersen | Chef for kommunikation og public affairs | 33 43 70 19 sma@danskeadvokater.dk


Kontakt

Søren er ansvarlig for Danske Advokaters kommunikation, presse og public affairs.  

 

Søren arbejder med alle genrer inden for kommunikation. Han tager sig blandt andet af foreningens pressearbejde og er ansvarlig for den digitale kommunikation og vores nyhedsbreve. 

 

Du er altid velkommen til at ringe til Søren, hvis du eksempelvis har forslag til særlige emner, som Danske Advokater bør sætte fokus på i sin kommunikation med medlemmerne. 

Læs mere…

Kontakt Søren Møller Andersen på tlf.

33 43 70 19