Velkommen  

Nyheder

Får du ikke allerede vores nyhedsmail, kan du tilmelde dig her.

 

Har du en dygtig sekretær, receptionist, legal intern, student eller anden administrativ medarbejder, der kunne få glæde af at få styr på den grundlæggende juridiske viden, så er Danske Advokaters Grunduddannelse for administrative medarbejdere et godt valg. Grunduddannelsen består af 4 timers klasseundervisning pr. uge og løber over 8 måneder. Klasseundervisningen foregår i København. Der udbydes to hold; onsdag fra kl. 17.00 til kl. 20.30, fredag fra kl. 08.30 til kl. 12.00. Uddannelsen kan også gennemføres som delvist fjernstudie. Herudover udbyder vi også ét såkaldt turbohold, som kan gennemføres på kun fire måneder med to undervisningsdage om ugen. På Grunduddannelsen klæder vi deltagerne grundigt på til at møde de spændende udfordringer og interessante arbejdsopgaver, der findes i en dynamisk branche.

06-08-2015
Ønsker du at kompetenceudvikle din administrative medarbejder?


Har du en dygtig sekretær, receptionist, legal intern, student eller anden administrativ medarbejder, der kunne få glæde af at få styr på den grundlæggende juridiske viden, så er Danske Advokaters Grunduddannelse for administrative medarbejdere et godt valg. Grunduddannelsen består af 4 timers klasseundervisning pr. uge og løber over 8 måneder.

 

Klasseundervisningen foregår i København. Der udbydes to hold; onsdag fra kl. 17.00 til kl. 20.30, fredag fra kl. 08.30 til kl. 12.00. Uddannelsen kan også gennemføres som delvist fjernstudie. Herudover udbyder vi også ét såkaldt turbohold, som kan gennemføres på kun fire måneder med to undervisningsdage om ugen. På Grunduddannelsen klæder vi deltagerne grundigt på til at møde de spændende udfordringer og interessante arbejdsopgaver, der findes i en dynamisk branche.

 

Din gevinst er en kompetent og motiveret advokatsekretær/juridisk assistent med en god grundlæggende forståelse for advokatbranchen. En medarbejder, der kan yde en rigtig god og kvalificeret service og administrativ support. Kompetenceudvikling handler om at udvikle den enkelte medarbejders kompetencer. Derfor er Danske Advokaters Grundskole for administrative medarbejdere et godt valg. Vi starter nye hold op i uge 36 - den 2., 3. og 4. september 2015. Kursisterne får den juridiske basisviden på plads samt en forståelse for mange juridiske problemstillinger. Det kan være til stor gavn i din arbejdsdag.

Læs mere og se vores film om uddannelsen her.

For yderligere information kan du ringe til os på 33 43 70 00 eller sende en mail til esm@danskeadvokater.dk.

 

NB! Du har som partner mulighed for at tilbyde uddannelsen til dine medarbejdere i form af en lønomlægning. En lønomlægning består i, at du tilmelder den ønskede medarbejder Advokatsekretærskolen og betaler deltager- og eksamensgebyr. Til gengæld reduceres medarbejderens bruttoløn over en 12 måneders periode svarende til uddannelsens pris.

 

Er du i tvivl om, hvordan en sådan ordning etableres, bør du søge professionel rådgivning, fx hos en ansættelsesadvokat.

 

Du skal være opmærksom på, at en aftale om lønomlægning skal udarbejdes på skrift, da der er tale om ændring af vilkår beskrevet i medarbejderens ansættelsesaftale.

esm
 
kommentarer

 

Sider

KURSER

Exception in template (Designs\Paragraph\KontaktboxDobbel.cshtml): System.InvalidOperationException: Sequence contains no elements
   at System.Linq.Enumerable.Single[TSource](IEnumerable`1 source)
   at CompiledRazorTemplates.Dynamic.bbfbaaabfadf.Execute()
   at RazorEngine.Templating.TemplateBase.RazorEngine.Templating.ITemplate.Run(ExecuteContext context)
   at RazorEngine.Razor.Parse[T](String razorTemplate, T model, String cacheName)
   at Dynamicweb.Rendering.Template.Output()
@{ var newsid = Dynamicweb.Input.Request("NewsId"); var initialer = ""; var contactFound = false; var image = ""; var imagetext = ""; var header = ""; var id = GetValue("ParagraphID"); var text = ""; var intro = ""; var link = ""; var isMobile = GetGlobalValue("Global:Device.IsMobile"); Dynamicweb.Content.Paragraph paragraph = null; if (!string.IsNullOrEmpty(newsid)) { initialer = Dynamicweb.Modules.News.NewsItem.GetNewsList(newsid).Single().NewsInitials; } if (!string.IsNullOrEmpty(initialer)) { paragraph = Dynamicweb.Content.Paragraph.GetParagraphsBySql("SELECT * FROM Paragraph WHERE ParagraphImageMouseOver like '%" + initialer + "@danskeadvokater.dk%' AND ParagraphPageID = '18897'").Single(); } if (paragraph != null) { image = "/Files/Billeder/" + paragraph.Image; header = paragraph.Header; intro = paragraph.ImageMouseOver; link = paragraph.ImageUrl; text = paragraph.Text; imagetext = paragraph.ImageCaption; } else { image = GetString("ParagraphImageClean"); header = GetString("ParagraphHeader"); intro = GetString("ParagraphImageLinkAlt"); link = GetString("ParagraphImageLinkClean"); text = GetString("ParagraphText"); imagetext = GetString("ParagraphImageText"); } } <!--Personal info(Vcard)--> <div class="personalinfo doppio"> @if (!string.IsNullOrWhiteSpace(image)) { <img src="@image" alt="@header" /> } <div class="vcard" id="vcard_@id"> @intro <br /><a href="@link" title="@link"><span id="mailto">@link</span></a> </div> </div> <script>$(document).ready(function(){vcard(@id);});</script> <!--PersonalProfil--> <div class="personprofil @initialer"> <h3>Kontakt</h3> @text <a title="L&aelig;s mere" class="doppio viewmoretoggle_personprofil" href="javascript:void(0);">L&aelig;s mere&hellip;</a> <div class="contacttel"> <p>Kontakt @header p&aring; tlf.</p> <p class="tel doppio"> @if(!string.IsNullOrEmpty(isMobile)) { <a href="tel:@imagetext"> @imagetext </a> } else { @imagetext } </p> </div> </div>