Velkommen  

Nyheder

Får du ikke allerede vores nyhedsmail, kan du tilmelde dig her.

 


04-09-2015
Få licens til internettets billeder

Copydan Billeder vil i den kommende tid kontakte alle advokatvirksomheder med tilbud om en billedlicens, som clearer medarbejderes brug af billeder fra internettet.

 

Med billedlicensen kan medarbejderne frit bruge alle internettets billeder i præsentationer på møder, foredrag og kurser. De kan også videredele billeder både digitalt og på print. Samtidig er licensen en forsikring mod erstatningskrav fra billedrettighedshavere over hele verden.

 

Licensen omfatter dog ikke billeder, der kræver individuel klarering såsom bestillingsarbejder eller billeder fra billedbureauer.  

 

Prisen er 50 kr. årligt. pr. medarbejder (ekskl. rengørings- og kantinepersonale) og gælder for advokat-, revisions- og finansielle virksomheder. Hvis man tilmelder virksomheden inden den 1. oktober, får man resten af 2015 til 0 kr.

 

Der er ingen løbende indberetning eller administration. Man skal blot tilmelde virksomheden til Copydan Billeder og oplyse antallet af medarbejdere. Tilmelding kan ske på www.copydanbilleder.dk, hvor du også finder flere oplysninger om billedlicensen samt vilkår.

kgs
 
kommentarer

 

Sider

KURSER

Exception in template (Designs\Paragraph\KontaktboxDobbel.cshtml): System.InvalidOperationException: Sequence contains no elements
   at System.Linq.Enumerable.Single[TSource](IEnumerable`1 source)
   at CompiledRazorTemplates.Dynamic.bbfbaaabfadf.Execute()
   at RazorEngine.Templating.TemplateBase.RazorEngine.Templating.ITemplate.Run(ExecuteContext context)
   at RazorEngine.Razor.Parse[T](String razorTemplate, T model, String cacheName)
   at Dynamicweb.Rendering.Template.Output()
@{ var newsid = Dynamicweb.Input.Request("NewsId"); var initialer = ""; var contactFound = false; var image = ""; var imagetext = ""; var header = ""; var id = GetValue("ParagraphID"); var text = ""; var intro = ""; var link = ""; var isMobile = GetGlobalValue("Global:Device.IsMobile"); Dynamicweb.Content.Paragraph paragraph = null; if (!string.IsNullOrEmpty(newsid)) { initialer = Dynamicweb.Modules.News.NewsItem.GetNewsList(newsid).Single().NewsInitials; } if (!string.IsNullOrEmpty(initialer)) { paragraph = Dynamicweb.Content.Paragraph.GetParagraphsBySql("SELECT * FROM Paragraph WHERE ParagraphImageMouseOver like '%" + initialer + "@danskeadvokater.dk%' AND ParagraphPageID = '18897'").Single(); } if (paragraph != null) { image = "/Files/Billeder/" + paragraph.Image; header = paragraph.Header; intro = paragraph.ImageMouseOver; link = paragraph.ImageUrl; text = paragraph.Text; imagetext = paragraph.ImageCaption; } else { image = GetString("ParagraphImageClean"); header = GetString("ParagraphHeader"); intro = GetString("ParagraphImageLinkAlt"); link = GetString("ParagraphImageLinkClean"); text = GetString("ParagraphText"); imagetext = GetString("ParagraphImageText"); } } <!--Personal info(Vcard)--> <div class="personalinfo doppio"> @if (!string.IsNullOrWhiteSpace(image)) { <img src="@image" alt="@header" /> } <div class="vcard" id="vcard_@id"> @intro <br /><a href="@link" title="@link"><span id="mailto">@link</span></a> </div> </div> <script>$(document).ready(function(){vcard(@id);});</script> <!--PersonalProfil--> <div class="personprofil @initialer"> <h3>Kontakt</h3> @text <a title="L&aelig;s mere" class="doppio viewmoretoggle_personprofil" href="javascript:void(0);">L&aelig;s mere&hellip;</a> <div class="contacttel"> <p>Kontakt @header p&aring; tlf.</p> <p class="tel doppio"> @if(!string.IsNullOrEmpty(isMobile)) { <a href="tel:@imagetext"> @imagetext </a> } else { @imagetext } </p> </div> </div>