Velkommen  

Nyheder

Får du ikke allerede vores nyhedsmail, kan du tilmelde dig her.

 

Advokatvirksomheder har via Jurafabrikken og ”Advokat for en dag” mulighed for at komme i direkte kontakt med nysgerrige studerende, der brænder for at opleve de muligheder, de står over for efter endt uddannelse. Initiativet er en unik mulighed for at give de jurastuderende et indtryk af hverdagen på et advokatkontor og samtidig se potentielle kandidater an.

22-09-2015
Vis en jurastuderende, hvordan det er at være ”Advokat for en dag”

Advokatvirksomheder har via Jurafabrikken og ”Advokat for en dag” mulighed for at komme i direkte kontakt med nysgerrige studerende, der brænder for at opleve de muligheder, de står over for efter endt uddannelse. Initiativet er en unik mulighed for at give de jurastuderende et indtryk af hverdagen på et advokatkontor og samtidig se potentielle kandidater an.

 

Initiativet holdes i dagene mellem den 26.- 31. oktober 2015, og det står det enkelte advokatkontor frit for at bestemme, hvilken dag, hvor mange studerende samt hvad dagens indhold skal bestå af.

 

Er I interesseret i at få én eller flere studerende på besøg eller høre nærmere, kan I tage kontakt til den lokale Jurafabrik-afdeling. Jurafabrikken står for at matche advokatvirksomhederne med de studerende og giver gerne inspiration til indholdet på dagen.

 

Kontaktpersoner:

Jurafabrikken København – Julie Riiber, julieriiber@gmail.com, tlf. 29 91 31 32

Jurafabrikken Aarhus – Frederik Løvstad, frederik.loevstad@hotmail.com, tlf. 22 50 23 40

Jurafabrikken Odense - Toke Engberg Pedersen, toke_pedersen@icloud.com, tlf. 31 21 20 35

Jurafabrikken Aalborg – Alice Mølholm Andersen, aander08@student.aau.dk, tlf. 27 28 48 97

 

Hvad er Jurabrikken?

Jurafabrikken er Danske Advokaters studentersektion. Formålet med Jurafabrikken er at oplyse om advokatbranchens mangfoldighed og de mange karrieremuligheder, den indeholder. Jurafabrikken forsøger gennem forskellige tiltag at bygge bro mellem studiet og advokatbranchen og holder årligt en række forskellige faglige og studierelevante arrangementer.

Du kan læse mere om Jurabrikken her og om ”Advokat for en dag”, som første gang blev holdt i Aalborg sidste år.

 

 

akr
 
kommentarer

 

Sider

KURSER

Exception in template (Designs\Paragraph\KontaktboxDobbel.cshtml): System.InvalidOperationException: Sequence contains no elements
   at System.Linq.Enumerable.Single[TSource](IEnumerable`1 source)
   at CompiledRazorTemplates.Dynamic.bbfbaaabfadf.Execute()
   at RazorEngine.Templating.TemplateBase.RazorEngine.Templating.ITemplate.Run(ExecuteContext context)
   at RazorEngine.Razor.Parse[T](String razorTemplate, T model, String cacheName)
   at Dynamicweb.Rendering.Template.Output()
@{ var newsid = Dynamicweb.Input.Request("NewsId"); var initialer = ""; var contactFound = false; var image = ""; var imagetext = ""; var header = ""; var id = GetValue("ParagraphID"); var text = ""; var intro = ""; var link = ""; var isMobile = GetGlobalValue("Global:Device.IsMobile"); Dynamicweb.Content.Paragraph paragraph = null; if (!string.IsNullOrEmpty(newsid)) { initialer = Dynamicweb.Modules.News.NewsItem.GetNewsList(newsid).Single().NewsInitials; } if (!string.IsNullOrEmpty(initialer)) { paragraph = Dynamicweb.Content.Paragraph.GetParagraphsBySql("SELECT * FROM Paragraph WHERE ParagraphImageMouseOver like '%" + initialer + "@danskeadvokater.dk%' AND ParagraphPageID = '18897'").Single(); } if (paragraph != null) { image = "/Files/Billeder/" + paragraph.Image; header = paragraph.Header; intro = paragraph.ImageMouseOver; link = paragraph.ImageUrl; text = paragraph.Text; imagetext = paragraph.ImageCaption; } else { image = GetString("ParagraphImageClean"); header = GetString("ParagraphHeader"); intro = GetString("ParagraphImageLinkAlt"); link = GetString("ParagraphImageLinkClean"); text = GetString("ParagraphText"); imagetext = GetString("ParagraphImageText"); } } <!--Personal info(Vcard)--> <div class="personalinfo doppio"> @if (!string.IsNullOrWhiteSpace(image)) { <img src="@image" alt="@header" /> } <div class="vcard" id="vcard_@id"> @intro <br /><a href="@link" title="@link"><span id="mailto">@link</span></a> </div> </div> <script>$(document).ready(function(){vcard(@id);});</script> <!--PersonalProfil--> <div class="personprofil @initialer"> <h3>Kontakt</h3> @text <a title="L&aelig;s mere" class="doppio viewmoretoggle_personprofil" href="javascript:void(0);">L&aelig;s mere&hellip;</a> <div class="contacttel"> <p>Kontakt @header p&aring; tlf.</p> <p class="tel doppio"> @if(!string.IsNullOrEmpty(isMobile)) { <a href="tel:@imagetext"> @imagetext </a> } else { @imagetext } </p> </div> </div>