Velkommen  

Nyheder

Får du ikke allerede vores nyhedsmail, kan du tilmelde dig her.

 

Folketingsåret 2015/16 begyndte i dag, tirsdag den 6. oktober 2015.

06-10-2015
Lovprogrammet for Folketingsåret 2015/16

Folketingsåret 2015/16 begyndte i dag, tirsdag den 6. oktober 2015.

 

Regeringens lovprogram indeholder en bred vifte af forskellige lovgivningsinitiativer i den nye samling, herunder lovforslag, der følger op på regeringsgrundlaget fra juni 2015. Endvidere indeholder lovprogrammet forslag, der følger op på politiske aftaler, der tidligere er indgået, herunder genfremsættelse (eventuelt med visse justeringer) af en række lovforslag, der bortfaldt i forbindelse med folketingsvalget i juni i år, f.eks. udbudsloven og lov om fremtidsfuldmagter.

 

Lovprogrammet indeholder også lovforslag om omdannelse af retsforbeholdet til en tilvalgsordning, som danskerne skal stemme om den 3. december 2015, ligesom den følgelovgivning, der vil blive fremsat, hvis retsforbeholdet måtte blive omdannet til en tilvalgsordning efter folkeafstemningen, er omtalt.

 

Af særlig interesse for advokatbranchen kan herudover fremhæves et forslag om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love, der har til formål at indføre hjemmel til at stille krav om, at parterne og øvrige aktører i borgerlige retssager skal anvende en digital selvbetjeningsløsning (sagsportal) i forbindelse med behandlingen af civile sager. Lovforslaget gør det herudover muligt at etablere en domsdatabase.

 

På lovprogrammet til fremsættelse Jan II er også forslag om ændring af revisorloven, der skal gennemføre revisordirektivet mv., herunder implementere optioner i EU’s forordning om specifikke krav til lovpligtig revision af virksomheder af interesse for offentligheden.

 

Lovprogrammet indeholder endvidere  på skatteministerens område Retssikkerhedspakke I og II, herunder initiativer om omkostningsgodtgørelse til skattepligtige selskaber og fonde, som regeringen har bebudet.

Du kan se hele lovprogrammet her

hhk
 
kommentarer

 

Sider

KURSER

Exception in template (Designs\Paragraph\KontaktboxDobbel.cshtml): System.InvalidOperationException: Sequence contains no elements
   at System.Linq.Enumerable.Single[TSource](IEnumerable`1 source)
   at CompiledRazorTemplates.Dynamic.bbfbaaabfadf.Execute()
   at RazorEngine.Templating.TemplateBase.RazorEngine.Templating.ITemplate.Run(ExecuteContext context)
   at RazorEngine.Razor.Parse[T](String razorTemplate, T model, String cacheName)
   at Dynamicweb.Rendering.Template.Output()
@{ var newsid = Dynamicweb.Input.Request("NewsId"); var initialer = ""; var contactFound = false; var image = ""; var imagetext = ""; var header = ""; var id = GetValue("ParagraphID"); var text = ""; var intro = ""; var link = ""; var isMobile = GetGlobalValue("Global:Device.IsMobile"); Dynamicweb.Content.Paragraph paragraph = null; if (!string.IsNullOrEmpty(newsid)) { initialer = Dynamicweb.Modules.News.NewsItem.GetNewsList(newsid).Single().NewsInitials; } if (!string.IsNullOrEmpty(initialer)) { paragraph = Dynamicweb.Content.Paragraph.GetParagraphsBySql("SELECT * FROM Paragraph WHERE ParagraphImageMouseOver like '%" + initialer + "@danskeadvokater.dk%' AND ParagraphPageID = '18897'").Single(); } if (paragraph != null) { image = "/Files/Billeder/" + paragraph.Image; header = paragraph.Header; intro = paragraph.ImageMouseOver; link = paragraph.ImageUrl; text = paragraph.Text; imagetext = paragraph.ImageCaption; } else { image = GetString("ParagraphImageClean"); header = GetString("ParagraphHeader"); intro = GetString("ParagraphImageLinkAlt"); link = GetString("ParagraphImageLinkClean"); text = GetString("ParagraphText"); imagetext = GetString("ParagraphImageText"); } } <!--Personal info(Vcard)--> <div class="personalinfo doppio"> @if (!string.IsNullOrWhiteSpace(image)) { <img src="@image" alt="@header" /> } <div class="vcard" id="vcard_@id"> @intro <br /><a href="@link" title="@link"><span id="mailto">@link</span></a> </div> </div> <script>$(document).ready(function(){vcard(@id);});</script> <!--PersonalProfil--> <div class="personprofil @initialer"> <h3>Kontakt</h3> @text <a title="L&aelig;s mere" class="doppio viewmoretoggle_personprofil" href="javascript:void(0);">L&aelig;s mere&hellip;</a> <div class="contacttel"> <p>Kontakt @header p&aring; tlf.</p> <p class="tel doppio"> @if(!string.IsNullOrEmpty(isMobile)) { <a href="tel:@imagetext"> @imagetext </a> } else { @imagetext } </p> </div> </div>