Velkommen  

Nyheder

Får du ikke allerede vores nyhedsmail, kan du tilmelde dig her.

 

I første halvår af 2016 går Horsens Byret og Vestre Landsret som de første retter digitalt med ny sagsbehandling i civile sager. I andet halvår af 2016 følger de andre retter trop, hvis alt går planmæssigt.

20-10-2015
Retten i Horsens og Vestre Landsret går digitalt i civile sager efter nytår

I første halvår af 2016 går Horsens Byret og Vestre Landsret som de første retter digitalt med ny sagsbehandling i civile sager. I andet halvår af 2016 følger de andre retter trop, hvis alt går planmæssigt.

 

Domstolsstyrelsen har igennem længere tid arbejdet på at digitalisere sagsbehandlingen ved retterne i civile sager. I 2016 bliver det til virkelighed, hvor den digitale sagsbehandling for civile sager først udrulles i Horsens Byret og Vestre Landsret i Viborg som en pilotafprøvning af det nye system. Ifølge planen bliver de øvrige retter digitaliseret successivt i andet halvår af 2016, hvis pilotdriften og udrulningen af den digitale retsproces i civile sager til alle retter også forløber planmæssigt.

 

I praksis betyder det, at de advokatvirksomheder, der får nye civile sager ved Horsens Byret og Vestre Landsret i starten af 2016, selv skal oprette sagerne på den nye sagsportal for digital sagsbehandling. Her vil både klienter og partsrepræsentanter sammen med sagsbehandlere hos retterne tilgå de samme informationer og dokumenter. Til sidst i sagsforløbet vil også selve afgørelsen blive offentliggjort på sagsportalen og senere kunne indgå i domsdatabasen.

 

For at kunne benytte det nye sagsbehandlingssystem online er der en række praktiske oplysninger, som er relevante. Vi arbejder hos Danske Advokater sammen med Advokatsamfundet og Domstolsstyrelsen på at koordinere denne information løbende ud til alle advokatvirksomheder, så alle, der har civile sager ved retterne, kan være godt forberedt til at tage den nye teknologi i brug.

 

Danske Advokater og nogle advokatvirksomheder har igennem længere tid været i tæt dialog med Domstolsstyrelsen omkring projektet. Vi har deltaget i møder og workshops for at sikre, at den digitale platform og fremtidige kommunikation med retterne fungerer bedst muligt. Samtidig har vi som brancheforening bidraget med væsentlige input i form af eksempelvis høringssvar og mødedeltagelse.

 

Senest har vi afleveret en række spørgsmål til Domstolsstyrelsen, der vil kunne indgå i en kommende FAQ (Frequently Asked Questions = Ofte Stillede Spørgsmål), som vil blive tilgængelig på Domstolsstyrelsens hjemmeside. Der arbejdes generelt på, at der både før og under pilotdrift vil være en god kommunikation med viden omkring praktisk brug af den nye digitale portal, som alle fremover skal benytte i forbindelse med anlæggelse og behandling af retssager ved retterne.

 

Da det får stor betydning for alle advokatvirksomheders daglige kommunikation omkring sager ved retterne, samarbejder Danske Advokater lige nu med Domstolsstyrelsen om at planlægge en række dialogmøder rundt om i landet, hvor alle er velkomne til at møde op og få en god introduktion til den fremtidige platform. Vi vil derfor snarest omtale en række dialogmøder, hvor du kan få meget mere detaljeret viden om digital sagsbehandling ved retterne. I første omgang er det mest relevant for dem, der har sager ved Retten i Horsens og Vestre Landsret.

 

Er der spørgsmål til noget om digital sagsbehandling ved domstolene, er du velkommen til at kontakte digitaliseringschef Steen Hermansen på tlf. 33 43 70 21 eller mail she@danskeadvokater.dk.

Læs mere på Domstolsstyrelsens hjemmeside

she
 
kommentarer

 

Sider

KURSER

Steen Hermansen
Steen Hermansen | Digitaliseringschef | 33 43 70 21 | she@danskeadvokater.dk


Kontakt

Steen rådgiver medlemsvirksomheder i køb af it, har kendskab til leverandørerne af it-systemer og er i tæt dialog med domstolene ved udrulning af nye digitaliseringsprojekter.


Han er vores spidskompetence vedrørende it-relaterede emner som den digitale retsproces, digital tinglysning, sikker mail med retterne, ejendomsdatarapporter, cloud computing m.m.


Steen afholder løbende undervisning inden for it-relaterede emner.

Læs mere…

Kontakt Steen Hermansen på tlf.

33 43 70 21