Velkommen   (0 lektioner)

Nyheder

Får du ikke allerede vores nyhedsmail, kan du tilmelde dig her.

 

Finans.dk skriver d. 27. oktober 2015, at der er store forskelle på, hvor meget danskernes retshjælpsforsikring dækker alt efter, hvor man har tegnet sine forsikringer. Ifølge en opgørelse, som finans.dk har lavet, har de fleste selskaber en dækning på 175.000 kr., mens Alm. Brand har den højeste på 225.000 kr.

28-10-2015
Danske Advokater: Dårlig forsikringsdækning får folk til at droppe erstatningssager

Finans.dk skriver d. 27. oktober 2015, at der er store forskelle på, hvor meget danskernes retshjælpsforsikring dækker alt efter, hvor man har tegnet sine forsikringer. Ifølge en opgørelse, som finans.dk har lavet, har de fleste selskaber en dækning på 175.000 kr., mens Alm. Brand har den højeste på 225.000 kr.


Men ingen af de beløb er ifølge Danske Advokater høje nok, når det kommer til sager om tabt erhvervsevne, der ofte handler om beløb på over en mio. kr.

 

Karsten Høj, medlem af bestyrelsen i Danske Advokater samt advokat og partner i advokatfirmaet Elmer & Partnere, siger til Finans.dk at, ”dækningsmaksimummet er ofte for lavt. Særligt i de sager, der vedrører store erstatninger f.eks. som følge af alvorlig personskade. Hvis borgeren taber sagen, kan vedkommende risikere at blive økonomisk ruineret, og ofte vælger man derfor at indgå et urimeligt forlig, selvom en retssag eller en ankesag kunne have medført en langt større erstatning”.

 

Ifølge Karsten Høj, der fører mange forsikrings- og erstatningssager, er det bestemt ikke usædvanligt, at en personskadeerstatningssag for en almindelig lønmodtager er langt over en mio. kr. Derfor så han også gerne, at retshjælpsforsikringen lignede rejseforsikringen, hvor der i langt de fleste forsikringer ikke er noget maksimum for, hvor store beløb den dækker ved f.eks. behandling i udlandet eller hjemtransport.

 

Det er kun i de tilfælde, hvor man taber en retssag, og dermed skal betale udgifterne til både sin egen og modpartens advokat, at man får brug for forsikringen, men netop dette får ifølge Karsten Høj nogle danskere til helt at droppe at føre en sag af frygt for en eventuel stor regning bagefter.

Læs hele artiklen på Finans.dk her

man
 
kommentarer

 

Sider

KURSER

Exception in template (Designs\Paragraph\KontaktboxDobbel.cshtml): System.InvalidOperationException: Sequence contains no elements
   at System.Linq.Enumerable.Single[TSource](IEnumerable`1 source)
   at CompiledRazorTemplates.Dynamic.aabdcabbadefca.Execute()
   at RazorEngine.Templating.TemplateBase.RazorEngine.Templating.ITemplate.Run(ExecuteContext context)
   at RazorEngine.Razor.Parse[T](String razorTemplate, T model, String cacheName)
   at Dynamicweb.Rendering.Template.Output()
@{ var newsid = Dynamicweb.Input.Request("NewsId"); var initialer = ""; var contactFound = false; var image = ""; var imagetext = ""; var header = ""; var id = GetValue("ParagraphID"); var text = ""; var intro = ""; var link = ""; var isMobile = GetGlobalValue("Global:Device.IsMobile"); Dynamicweb.Content.Paragraph paragraph = null; if (!string.IsNullOrEmpty(newsid)) { initialer = Dynamicweb.Modules.News.NewsItem.GetNewsList(newsid).Single().NewsInitials; } if (!string.IsNullOrEmpty(initialer)) { paragraph = Dynamicweb.Content.Paragraph.GetParagraphsBySql("SELECT * FROM Paragraph WHERE ParagraphImageMouseOver like '%" + initialer + "@danskeadvokater.dk%' AND ParagraphPageID = '18897'").Single(); } if (paragraph != null) { image = "/Files/Billeder/" + paragraph.Image; header = paragraph.Header; intro = paragraph.ImageMouseOver; link = paragraph.ImageUrl; text = paragraph.Text; imagetext = paragraph.ImageCaption; } else { image = GetString("ParagraphImageClean"); header = GetString("ParagraphHeader"); intro = GetString("ParagraphImageLinkAlt"); link = GetString("ParagraphImageLinkClean"); text = GetString("ParagraphText"); imagetext = GetString("ParagraphImageText"); } } <!--Personal info(Vcard)--> <div class="personalinfo doppio"> @if (!string.IsNullOrWhiteSpace(image)) { <img src="@image" alt="@header" /> } <div class="vcard" id="vcard_@id"> @intro <br /><a href="@link" title="@link"><span id="mailto">@link</span></a> </div> </div> <script>$(document).ready(function(){vcard(@id);});</script> <!--PersonalProfil--> <div class="personprofil @initialer"> <h3>Kontakt</h3> @text <a title="L&aelig;s mere" class="doppio viewmoretoggle_personprofil" href="javascript:void(0);">L&aelig;s mere&hellip;</a> <div class="contacttel"> <p>Kontakt @header p&aring; tlf.</p> <p class="tel doppio"> @if(!string.IsNullOrEmpty(isMobile)) { <a href="tel:@imagetext"> @imagetext </a> } else { @imagetext } </p> </div> </div>