Velkommen  

Nyheder

Får du ikke allerede vores nyhedsmail, kan du tilmelde dig her.

 

Det følger af databeskyttelsesdirektivet (95/46/EF), at der kun må overføres oplysninger til et ikke-EU-land, hvis dette land sikrer et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau for personoplysninger. En beslutning fra Kommissionen af 26. juli 2000 (2000/520/EF) - den såkaldte ”Safe Harbour-ordning” – indebar, at det skulle lægges til grund af de nationale tilsynsmyndigheder, at USA generelt sikrer et sådant tilstrækkeligt beskyttelsesniveau for personoplysninger inden for ordningen.

03-12-2015
Safe- harbour underkendelsen – hvad betyder det for fremtiden?

Det følger af databeskyttelsesdirektivet (95/46/EF), at der kun må overføres oplysninger til et ikke-EU-land, hvis dette land sikrer et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau for personoplysninger. En beslutning fra Kommissionen af 26. juli 2000 (2000/520/EF) - den såkaldte ”Safe Harbour-ordning” – indebar, at det skulle lægges til grund af de nationale tilsynsmyndigheder, at USA generelt sikrer et sådant tilstrækkeligt beskyttelsesniveau for personoplysninger inden for ordningen.

 

EU-Domstolens dom
EU-Domstolen underkendte i foråret EU-Kommissionens beslutning om safe habour-ordning til USA. EU-Domstolen fastslog bl.a., at beskyttelsesniveauet for videregivne personoplysninger ikke er tilstrækkeligt sikret i USA. Domstolen lagde vægt på, at Safe Harbour-ordningen kun gælder for de amerikanske virksomheder, men ikke de offentlige myndigheder i USA. De amerikanske virksomheder, som har tilsluttet sig ordningen, er desuden forpligtet til at se bort fra ordningens beskyttelsesregler og videregive personoplysninger til myndigheder i USA, når amerikansk lovgivning kræver det.

 

Det betyder dommen
Konsekvensen af dommen er, at virksomheder i EU ikke længere frit kan overføre personoplysninger til amerikanske virksomheder, selvom de har tilsluttet sig Safe Harbour-ordningen. Virksomhederne og tilsynsmyndighederne i de enkelte lande skal individuelt vurdere, om betingelserne er opfyldt.


”Artikel 29-gruppen, som forener EU's nationale datatilsyn, herunder det danske Datatilsynet, har givet parterne tre måneder til at finde en løsning før de nationale datatilsyn vil begynde at håndhæve den nye retstilstand. Så lige nu holder vi vejret. Der er mange, der har baseret deres data overførsler på Safe Harbor-godkendte virksomheder, hvilket netop er blevet erklæret en ugyldig overførselshjemmel. Lige nu befinder de virksomheder sig i et limbo. Der pågår intensive drøftelser mellem EU-Kommissionen og USA, for hvis parterne ikke hurtigt bliver enige om en ny Safe Harbor-aftale, kan det være, at virksomhederne bliver nødt til at sikre sig lovlig overførsel af data mellem EU og USA på et andet kontraktligt grundlag, men det kan være et meget omfattende arbejde,” fortæller advokat Catrine Søndergaard Byrne fra Labora Legal.


For så vidt angår advokatvirksomhederne er der et særligt element, der skal vurderes, når der er tale om klient-data. ”Jeg ser god dataetik som et led i god advokatskik. Det at håndtere data på en sikker måde går hånd i hånd med god advokatskik,” siger hun.

 
Se mere om digitalisering og håndtering af data for advokatvirksomheder i det kommende magasin fra Danske Advokater.

 
kommentarer

 

Sider

KURSER

Søren Møller Andersen
Søren Møller Andersen | Chef for kommunikation og public affairs | 33 43 70 19 sma@danskeadvokater.dk


Kontakt

Søren er ansvarlig for Danske Advokaters kommunikation, presse og public affairs.  

 

Søren arbejder med alle genrer inden for kommunikation. Han tager sig blandt andet af foreningens pressearbejde og er ansvarlig for den digitale kommunikation og vores nyhedsbreve. 

 

Du er altid velkommen til at ringe til Søren, hvis du eksempelvis har forslag til særlige emner, som Danske Advokater bør sætte fokus på i sin kommunikation med medlemmerne. 

Læs mere…

Kontakt Søren Møller Andersen på tlf.

33 43 70 19