Velkommen  

Nyheder

Får du ikke allerede vores nyhedsmail, kan du tilmelde dig her.

 

En arbejdsgruppe fra Law Society of Upper Canada anbefaler at sætte konceptet Alternative Business Structure (ABS) i bero, hvilket mange canadiske advokater finder fornuftigt herunder familieadvokat Steven Benmor fra Toronto. Han mener, at det fjerner presset fra det canadiske ”Advokatsamfund”.

03-12-2015
Anbefaling fra Advokatsamfundet i Ontario: Sæt alternative virksomhedsstrukturer på pause

En arbejdsgruppe fra Law Society of Upper Canada anbefaler at sætte konceptet Alternative Business Structure (ABS) i bero, hvilket mange canadiske advokater finder fornuftigt herunder familieadvokat Steven Benmor fra Toronto. Han mener, at det fjerner presset fra den canadiske advokatbranche.


Arbejdsgruppen har undersøgt forslaget om ABS virksomheder siden 2012, og deres konklusion er, at man skal sætte arbejdet i bero på nuværende tidspunkt. Arbejdsgruppen mener, at indførelsen af ABS modeller kræver flere undersøgelser, hvortil nogle ABS modeller skal overvejes i grundigt.


Storbritannien og Australien tillader allerede ikke-advokat ejede ejerskab af advokatvirksomheder. Argumentet for at ikke-advokater må drive advokatvirksomhed er, at det skulle muliggøre en finansieringskilde til at investere i bl.a. it-systemer, der vil nedbringe de faste omkostninger, og dermed øge adgangen til juridisk rådgivning. Der foreligger på nuværende tidspunkt ingen empiriske resultater for, at lav- og middelindkomstsgrupper har fået øget adgang til juridisk rådgivning.  


Benmor påpeger, at ABS modeller ikke er et universalmiddel til at øge adgangen til juridisk rådgivning. Han tilføjer, at advokater er den betroede rådgiver, der har etiske og juridiske forpligtelser over for klienterne.


”Når juridiske tjenesteydelser bliver kommercielle, vil det nedbryde den tillidsbaserede professionalisme, der er forbundet med advokattitlen. ”


Endvidere mener Benmor, at den største udfordring ved ABS modeller er, at der ikke findes en ”one-size” løsning, fordi loven er kompleks, hvorfor modellen skal passe til den enkelte klients behov.

Læs mere her.

 

ofa
 
kommentarer

 

Sider

KURSER

Exception in template (Designs\Paragraph\KontaktboxDobbel.cshtml): System.InvalidOperationException: Sequence contains no elements
   at System.Linq.Enumerable.Single[TSource](IEnumerable`1 source)
   at CompiledRazorTemplates.Dynamic.bbfbaaabfadf.Execute()
   at RazorEngine.Templating.TemplateBase.RazorEngine.Templating.ITemplate.Run(ExecuteContext context)
   at RazorEngine.Razor.Parse[T](String razorTemplate, T model, String cacheName)
   at Dynamicweb.Rendering.Template.Output()
@{ var newsid = Dynamicweb.Input.Request("NewsId"); var initialer = ""; var contactFound = false; var image = ""; var imagetext = ""; var header = ""; var id = GetValue("ParagraphID"); var text = ""; var intro = ""; var link = ""; var isMobile = GetGlobalValue("Global:Device.IsMobile"); Dynamicweb.Content.Paragraph paragraph = null; if (!string.IsNullOrEmpty(newsid)) { initialer = Dynamicweb.Modules.News.NewsItem.GetNewsList(newsid).Single().NewsInitials; } if (!string.IsNullOrEmpty(initialer)) { paragraph = Dynamicweb.Content.Paragraph.GetParagraphsBySql("SELECT * FROM Paragraph WHERE ParagraphImageMouseOver like '%" + initialer + "@danskeadvokater.dk%' AND ParagraphPageID = '18897'").Single(); } if (paragraph != null) { image = "/Files/Billeder/" + paragraph.Image; header = paragraph.Header; intro = paragraph.ImageMouseOver; link = paragraph.ImageUrl; text = paragraph.Text; imagetext = paragraph.ImageCaption; } else { image = GetString("ParagraphImageClean"); header = GetString("ParagraphHeader"); intro = GetString("ParagraphImageLinkAlt"); link = GetString("ParagraphImageLinkClean"); text = GetString("ParagraphText"); imagetext = GetString("ParagraphImageText"); } } <!--Personal info(Vcard)--> <div class="personalinfo doppio"> @if (!string.IsNullOrWhiteSpace(image)) { <img src="@image" alt="@header" /> } <div class="vcard" id="vcard_@id"> @intro <br /><a href="@link" title="@link"><span id="mailto">@link</span></a> </div> </div> <script>$(document).ready(function(){vcard(@id);});</script> <!--PersonalProfil--> <div class="personprofil @initialer"> <h3>Kontakt</h3> @text <a title="L&aelig;s mere" class="doppio viewmoretoggle_personprofil" href="javascript:void(0);">L&aelig;s mere&hellip;</a> <div class="contacttel"> <p>Kontakt @header p&aring; tlf.</p> <p class="tel doppio"> @if(!string.IsNullOrEmpty(isMobile)) { <a href="tel:@imagetext"> @imagetext </a> } else { @imagetext } </p> </div> </div>