Velkommen  

Nyheder

Får du ikke allerede vores nyhedsmail, kan du tilmelde dig her.

 

Datatilsynet orienterer landets virksomheder om, at de ikke længere kan overføre personoplysninger til USA gennem Safe Harbor-ordningen, efter at EU-domstolen har erklæret Safe Harbor-ordningen for utilstrækkelig som overførselsgrundlag.

10-12-2015
Datatilsynet: Nyt grundlag for overførsel af persondata til USA

Datatilsynet orienterer landets virksomheder om, at de ikke længere kan overføre personoplysninger til USA gennem Safe Harbor-ordningen, efter at EU-domstolen har erklæret Safe Harbor-ordningen for utilstrækkelig som overførselsgrundlag.

 

Datatilsynet har sendt et brev til en række virksomheder, som har meddelt, at de i dag overfører personoplysninger til USA med Safe Harbor-ordningen som overførselsgrundlag. Imidlertid kan der være langt flere danske virksomheder – herunder advokater – som i dag har placeret personfølsomme oplysninger i USA. Disse virksomheder skal ifølge Datatilsynet derfor finde et andet grundlag at overføre personfølsomme oplysninger til USA på.

 

Brevet fra Datatilsynet fortsætter med at forklare, at ”af persondatalovens § 27, stk. 4, følger bl.a., at der med tilladelse fra Datatilsynet kan overføres oplysninger til tredjelande, som ikke opfylder stk. 1, hvis den dataansvarlige yder tilstrækkelige garantier for beskyttelse af de registreredes rettigheder.”

For at kunne yde de tilstrækkelige garantier anbefaler Datatilsynet, at virksomheder, som før har benyttet sig af Safe Habour-ordningen, kan tilslutte sig EU-kommissionens standardkontrakter, BCR eller søge samtykke med de enkelte registrerede personer. 

Datatilsynet henviser på deres hjemmeside til den såkaldte Artikel 29-gruppe, hvor alle de europæiske datatilsyn deltager, og som efter deres møde den 15. oktober 2015 udsendte en pressemeddelelse, hvoraf det fremgår at:

 

”Hvis der med udgangen af januar 2016 ikke er fundet en hensigtsmæssig løsning med de amerikanske myndigheder, vil de europæiske datatilsyn – afhængigt af udfaldet af de fortsatte analyser af de øvrige overførselsgrundlag – foretage de nødvendige og hensigtsmæssige håndhævelsesforanstaltninger.”

Læs Datatilsynets nærmere orientering om dommen her

 


Kontaktpersoner i Datatilsynet:

Fuldmægtig Cathrine Serup Raasdal, tlf. 33 19 32 13

man
 
kommentarer

 

Sider

KURSER

Exception in template (Designs\Paragraph\KontaktboxDobbel.cshtml): System.InvalidOperationException: Sequence contains no elements
   at System.Linq.Enumerable.Single[TSource](IEnumerable`1 source)
   at CompiledRazorTemplates.Dynamic.bbfbaaabfadf.Execute()
   at RazorEngine.Templating.TemplateBase.RazorEngine.Templating.ITemplate.Run(ExecuteContext context)
   at RazorEngine.Razor.Parse[T](String razorTemplate, T model, String cacheName)
   at Dynamicweb.Rendering.Template.Output()
@{ var newsid = Dynamicweb.Input.Request("NewsId"); var initialer = ""; var contactFound = false; var image = ""; var imagetext = ""; var header = ""; var id = GetValue("ParagraphID"); var text = ""; var intro = ""; var link = ""; var isMobile = GetGlobalValue("Global:Device.IsMobile"); Dynamicweb.Content.Paragraph paragraph = null; if (!string.IsNullOrEmpty(newsid)) { initialer = Dynamicweb.Modules.News.NewsItem.GetNewsList(newsid).Single().NewsInitials; } if (!string.IsNullOrEmpty(initialer)) { paragraph = Dynamicweb.Content.Paragraph.GetParagraphsBySql("SELECT * FROM Paragraph WHERE ParagraphImageMouseOver like '%" + initialer + "@danskeadvokater.dk%' AND ParagraphPageID = '18897'").Single(); } if (paragraph != null) { image = "/Files/Billeder/" + paragraph.Image; header = paragraph.Header; intro = paragraph.ImageMouseOver; link = paragraph.ImageUrl; text = paragraph.Text; imagetext = paragraph.ImageCaption; } else { image = GetString("ParagraphImageClean"); header = GetString("ParagraphHeader"); intro = GetString("ParagraphImageLinkAlt"); link = GetString("ParagraphImageLinkClean"); text = GetString("ParagraphText"); imagetext = GetString("ParagraphImageText"); } } <!--Personal info(Vcard)--> <div class="personalinfo doppio"> @if (!string.IsNullOrWhiteSpace(image)) { <img src="@image" alt="@header" /> } <div class="vcard" id="vcard_@id"> @intro <br /><a href="@link" title="@link"><span id="mailto">@link</span></a> </div> </div> <script>$(document).ready(function(){vcard(@id);});</script> <!--PersonalProfil--> <div class="personprofil @initialer"> <h3>Kontakt</h3> @text <a title="L&aelig;s mere" class="doppio viewmoretoggle_personprofil" href="javascript:void(0);">L&aelig;s mere&hellip;</a> <div class="contacttel"> <p>Kontakt @header p&aring; tlf.</p> <p class="tel doppio"> @if(!string.IsNullOrEmpty(isMobile)) { <a href="tel:@imagetext"> @imagetext </a> } else { @imagetext } </p> </div> </div>