Velkommen  

Nyheder

Får du ikke allerede vores nyhedsmail, kan du tilmelde dig her.

 

Skatteminister Karsten Lauritzen mødtes med bl.a. Danske Advokater mandag d. 14. december for at drøfte retssikkerheden på skatteområdet. Ifølge ministeren vil man i første halvår 2016 se mere grundlæggende på skattekontrolloven. Danske Advokater påpegede bl.a., at sagsbehandlingstiderne ved Landsskatteretten i sig selv udgør et stort retssikkerhedsmæssigt problem.

14-12-2015
Møde med skatteminister om retssikkerhed på skatteområdet

Skatteminister Karsten Lauritzen mødtes med bl.a. Danske Advokater mandag d. 14. december for at drøfte retssikkerheden på skatteområdet. Ifølge ministeren vil man i første halvår 2016 se mere grundlæggende på skattekontrolloven. Danske Advokater påpegede bl.a., at sagsbehandlingstiderne ved Landsskatteretten i sig selv udgør et stort retssikkerhedsmæssigt problem.

 

Danske Advokater var – sammen med Advokatsamfundet og en række andre organisationer – inviteret til møde med skatteminister Karsten Lauritzen for at drøfte retssikkerhed på skatteområdet. Mødet fandt sted mandag den 14. december i en konstruktiv atmosfære. Skatteministeren har allerede lanceret retssikkerhedspakke I, der bl.a. ophæver SKATs ret til at trænge ind på privat grund for at checke håndværkere, og som afskaffer SKATs digitale ”meldetjeneste”, og nu igangsætter han arbejdet omkring retssikkerhedspakke II, som formentlig vil have fokus på genindførelse af omkostningsgodtgørelsen i skattesager og på en styrket og mere uafhængig instans til at håndtere klager over SKAT.

 

Igennem første halvår 2016 vil der også blive set mere grundlæggende på skattekontrolloven, så der kan fremsættes lovforslag om en modernisering af denne i Folketingsåret 2016-17, og endelig ligger der en evaluering af hele klagesystemet på skatteområdet i kortene i slutningen af 2016. Formanden for Danske Advokaters skattefagudvalg Christian Bachmann takkede skatteministeren for et godt initiativ og betonede – ud over behovet for at få genindført omkostningsgodtgørelsen, så det ikke koster penge at vinde over staten, og behovet for en styrket, uafhængig klageinstans til klager over SKAT – at sagsbehandlingstiderne ved Landsskatteretten i sig selv udgør et stort retssikkerhedsmæssigt problem.

 

De øvrige tilstedeværende organisationer havde alle gode forslag til områder, hvor retssikkerheden på skatteområdet kan og bør styrkes, så der er ingen tvivl om, at skatteministeren har fået god inspiration til det videre arbejde. Det er forventningen, at ministeren vil indkalde til yderligere møder i denne kreds, og vi vil naturligvis holde os til.

 

 
kommentarer

 

Sider

KURSER

Søren Møller Andersen
Søren Møller Andersen | Chef for kommunikation og public affairs | 33 43 70 19 sma@danskeadvokater.dk


Kontakt

Søren er ansvarlig for Danske Advokaters kommunikation, presse og public affairs.  

 

Søren arbejder med alle genrer inden for kommunikation. Han tager sig blandt andet af foreningens pressearbejde og er ansvarlig for den digitale kommunikation og vores nyhedsbreve. 

 

Du er altid velkommen til at ringe til Søren, hvis du eksempelvis har forslag til særlige emner, som Danske Advokater bør sætte fokus på i sin kommunikation med medlemmerne. 

Læs mere…

Kontakt Søren Møller Andersen på tlf.

33 43 70 19