Velkommen  

Nyheder

Får du ikke allerede vores nyhedsmail, kan du tilmelde dig her.

 

Københavns Byret har opdateret rettens retningslinjer for autorisation af advokatfuldmægtige.

05-01-2016
Københavns Byrets nye retningslinjer for ansøgning om autorisation

Københavns Byret har opdateret rettens retningslinjer for autorisation af advokatfuldmægtige.

Læs retningslinjerne her

 

Ansøgning om autorisation med bilag skal i Københavns Byret sendes elektronisk til adm.kbh@domstol.dk.

 

Det fremgår af retningslinjerne, hvilke bilag anmodningen skal være bilagt. Anmodningen skal bl.a. være vedlagt eksamensbevis for bestået dansk juridisk kandidateksamen, hvoraf det fremgår fra hvilken dato, man er blevet kandidat, eller en forhåndsgodkendelse fra universitetet, hvor både censor og vejleder har underskrevet, og som er vedlagt dokumentation for, at kandidateksamen ved indlevering af speciale er bestået, jf. dog retsplejelovens § 135 a.

 

Københavns Byret henleder i øvrigt opmærksomheden på bl.a., at autorisationstidspunktet har betydning for beregningen af tidspunktet for retten til beskikkelse som advokat. Det er advokaten og advokatfuldmægtigens ansvar, at anmodning om autorisation vedlagt bilag fremsendes elektronisk, således at retten modtager det til autorisation senest én måned efter ansættelsen. Hvis anmodning med bilag modtages efter denne frist, kan autorisation kun tilbagedateres én måned.

 
kommentarer

 

Sider

KURSER

Søren Møller Andersen
Søren Møller Andersen | Chef for kommunikation og public affairs | 33 43 70 19 sma@danskeadvokater.dk


Kontakt

Søren er ansvarlig for Danske Advokaters kommunikation, presse og public affairs.  

 

Søren arbejder med alle genrer inden for kommunikation. Han tager sig blandt andet af foreningens pressearbejde og er ansvarlig for den digitale kommunikation og vores nyhedsbreve. 

 

Du er altid velkommen til at ringe til Søren, hvis du eksempelvis har forslag til særlige emner, som Danske Advokater bør sætte fokus på i sin kommunikation med medlemmerne. 

Læs mere…

Kontakt Søren Møller Andersen på tlf.

33 43 70 19