Velkommen  

Nyheder

Får du ikke allerede vores nyhedsmail, kan du tilmelde dig her.

 

Med en advokatforsikring, der sikrer rådgivning up-front samt dækning af sagsomkostninger i tvistsager, har det norske forsikringsselskab HELP entreret det danske marked for advokatrådgivning. Ambitionen er, at 150.000 danskere om fem år har tegnet denne forsikring. Vejen til det danske marked går gennem samarbejdsaftaler med distributionspartnere. De første aftaler er landet med pensionsselskabet Skandia og Ingeniørforeningen IDA. Nu er jagten gået ind på forskellige LO-forbund. Uafhængig ekspert tror ikke på forretningsmodellen i Danmark.

29-03-2016
”Alle bør have adgang til advokat”

DISRUPTION: Med en advokatforsikring, der sikrer rådgivning up-front samt dækning af sagsomkostninger i tvistsager, har det norske forsikringsselskab HELP entreret det danske marked for advokatrådgivning. Ambitionen er, at 150.000 danskere om fem år har tegnet denne forsikring. Vejen til det danske marked går gennem samarbejdsaftaler med distributionspartnere. De første aftaler er landet med pensionsselskabet Skandia og Ingeniørforeningen IDA. Nu er jagten gået ind på forskellige LO-forbund. Uafhængig ekspert tror ikke på forretningsmodellen i Danmark.

Af Marie Andergren

Skilsmisse, dødsfald eller nabostrid. Årsagerne til at man kan få behov for en advokat er mange. Alligevel er mange danskere tilbageholdne med at kontakte en advokat. Men det vil det norske forsikringsselskab HELP Forsikring ændre med en advokatforsikring, der giver folk adgang til advokatrådgivning up-front med et fast antal timer om året til en fast årlig præmie.

 

”Jeg tror, det her kommer til at betyde rigtig meget godt for advokatbranchen, for det bliver mere naturligt for folk at bruge advokater i stedet for at man tænker ’puh det bliver 20.000 kroner, så klarer jeg det hellere selv og tager risikoen’. Alle bør have adgang til advokat uanset økonomisk og social status. Vi vil gerne give folk adgang til en advokat til en fast pris hvert år. Så de kan få hjælp inden tingene går galt,” siger landechef i Help Forsikring Danmark, Kristian Nordbye om forsikringsproduktet, der har ligget på tyskernes køkkenborde de seneste 50 år, og hvor 60 procent af tyskerne i dag har tegnet en særskilt advokatforsikring.

 

HELP Forsikring blev etableret i 2005 og er ejet af den tyske forsikringskoncern ARAG, der er specialiseret i advokatforsikring. HELP Forsikrings i alt ca. 400.000 kunder er fordelt i Norge og Sverige, og målet om at få 150.000 kunder i Danmark over de næste fem år er ifølge Kristian Nordbye realistisk:

 

”Markedet tager  godt imod det her. Jeg har ikke været til et møde endnu, hvor folk ikke synes, at det er fantastisk at få adgang til advokathjælp, når du har behov for det til en fast pris om året. Jeg tror på, 10 procent af danskerne har en advokatforsikring inden for de næste 5 år. Vi har et stærkt produkt på markedet, som styrker retssikkerheden i samfundet,” siger Kristian Nordbye.

 

Samarbejdsaftaler

I oktober 2015 indledte HELP Forsikring sit indtog på det danske marked med en samarbejdsaftale med pensionsselskabet Skandia. Her kan virksomheder tegne advokatforsikringen som et personalegode, der giver de ansatte op til 15 timers juridisk bistand i privatretslige spørgsmål samt en dækning af procesomkostninger på indtil 2 millioner kroner, hvis sagen ender i retten. Skandia forventer at halvdelen af pensionskassens 200.000 kunder vil have advokatforsikringen om fem år.

 

I sidste måned fulgte Ingeniørforeningen IDA så trop med et tilbud til deres medlemmer under sloganet ”Advokatrådgivning tilgængelig for alle, til en pris som man har råd til”. For en forsikringspræmie på 1.430 kroner om året får medlemmet op til 10 timers advokatrådgivning før tvister samt adgang til advokatbistand i tvister med en årlig sum på indtil 1,5 million kroner. Men selvom Kristian Nordbye ikke vil løfte sløret for de konkrete salgstal, lader han forstå, at udviklingen går som planlagt.

 

”Vi ved, at der vil gå noget tid, inden vi kommer til at generere overskud, men det er kalkuleret. Det er et nyt produkt, som folk først skal lære at kende. Vi er ejet af et tysk forsikringsselskab, som har en solid egenkapital, så det giver en vis tryghed til vores ekspansion. I øjeblikket er selskabet i gang med at ekspandere i Danmark og i Canada, og markedet har taget virkelig flot imod i Danmark. Det ser ud til, at flere organisationer kan se værdien i advokatforsikring. For vores vedkommende  handler det om at få bygget relationer til nogle distributionskanaler, som deler vores værdisæt – første step er medarbejdergode som hos Skandia. Næste step er interesseorganisationer såsom Ingeniørforeningen IDA og andre organisationer, hvor vi er er i tæt dialog med forskellige LO-forbund og deres interessenter”.

 

Frit advokatvalg

HELP Forsikring har en samarbejdsaftale med HELP Advokater, som de danske kunder i udgangspunktet vil blive henvist til. De to firmaers logoer er identiske og adressen i Danmark er den samme, men her hører fællestrækkene også op, understreger HELP Advokaters branch manager, advokat Sofus Borch Schaufuss:

 

”Vi er et uafhængigt advokatkontor. Der er ingen juridisk sammenhæng mellem os, og ejerkredsen er forskellig. HELP Advokater er ejet af to norske advokater, som er registreret som advokater i EU for at kunne drive advokatvirksomhed i Danmark. Derudover er der lige nu mig og en sagsbehandler til at tage os af de sager, der kommer ind.”

 

Som med de fleste forsikringer skal man huske at nærlæse det med småt. HELP Forsikring sondrer nemlig i advokatvalget mellem rådgivning og tvister. Når der er tale om rådgivning, er det alene HELP Advokater, der kan stå for det, mens de i tvistløsninger respekterer det frie advokatvalg. På spørgsmålet om, hvorvidt man som kunde hos Help Forsikring reelt har et frit valg i forhold til advokat kommer svaret fra Kristian Nordbye:

 

”På rådgivningsdelen vil det være HELP Advokater, som håndterer dette, og det er det også i udgangspunktet på tvistestadiet. Men der er frit advokatvalg i Danmark, og der er mulighed for, at man kan anvende sin egen advokat, men det er ikke på de samme vilkår i forsikringsbetingelserne. Hvis du kører en retssag, vil du ikke have nogen procesrisiko, hvis du anvender HELP Advokater, men det vil du formentlig have, hvis du anvender din egen advokat. Så vi differentierer dækningen der. Det er den forskel, der er.”

 

Øger volumen

Advokatbranchen har ingen grund til at frygte konkurrencen fra det nye forsikringsprodukt, lyder det samstemmende fra Kristian Nordbye og advokat Sofus Borch Schaufuss. Tværtimod. Til at underbygge argumentet peger de på en undersøgelse fra Norge, der viser, at 2 ud af 3 kunder hos HELP Forsikring, slet ikke ville have gået til advokat, hvis ikke de havde haft en advokatforsikring.

 

”De tal viser, at vi åbner noget op og gør advokathjælp tilgængeligt for mange mennesker. Dermed øger vi volumen i markedet. Og med de familiemønstre vi har med en skilsmisserate på 54 procent, så kan jeg ikke se, at nogle børn vinder ved, at forældrene strides i en retssag i stedet for, at folk kan ringe ind på et tidligt stadie og få rådgivning inden konflikten eskalerer,” siger Kristian Nordbye. Han underbygger argumentet med, at når andelen af folk, der går til advokat vokser,vil det åbne op for anvendelsen af advokater, da modparten dermed også vil være mere tilbøjelig til at opsøge en advokat med henblik på at skabe balance i konflikten.

 

Advokatforsikringen kan, ifølge advokat Sofus Borch Schaufuss, faktisk være med til at stabilisere markedet for advokatrådgivning og samtidig øge den kvalitative rådgivning, som er en kerneopgave for netop advokater:


”Prøv at forestil dig, hvis alle SOSU-assistenter blev omfattet af sådan en kollektiv ordning. Det er jo ikke SOSU-assistenterne vi ser flest af på advokatkontorerne. Det vil være fantastisk – både for retssikkerheden, men det vil da også være en udvidelse af den omsætning, der generelt er i branchen.”

 

Ekstra regning

Det nye forsikringskoncept bliver dog ikke spået mange chancer af Jørgen Svendsen, partner i det uafhængige konsulentfirma Aktuarbaseret Forsikrings- og Pensionsrådgivning AFPR.

”Jeg tror ikke på det. Man skal betale skat af det, og for langt de fleste vil det være en ekstra udgift. LO og andre fagforeninger gør mange ting i kampen for at holde på deres medlemmer, men her taler vi om privatretlige sager, og hvor tit kommer vi lige ud for det?,” spørger Jørgen Svendsen retorisk.

 

Ifølge ham skal man som forbruger altid følge tommelfingerreglen om kun at forsikre sig for det, man har behov for, der hvor ens økonomi risikerer at gå i stykker - eksempelvis hvis man har købt en ny bil. ”Fagforbundene bør hellere symptombehandle på, hvorfor de er så dyre, at medlemmerne går til billigere fagforeninger. For 2-3 år siden var det sundhedsforsikringer man talte om, men det blev overhalet indenom af firmamarkedet for sundhedsforsikringer, og i dag er det forsikring imod at miste sit job. Fagforeningerne kan ikke fastholde medlemmerne – det koster i forvejen 5000-6000 kroner om året at være medlem, og så kan man ikke starte med at komme med en ekstra regning,” siger partner i AFPR, Jørgen Svendsen. 

 

Kristian Nordbye ser ikke overraskende tingene anderledes og henviser her til den udvikling, der foregår i disse år hos LO-forbundene. "Vi har de seneste årtier set en tendens til, at fagforeninger i hele Skandinavien i stigende grad tager ansvar og engagerer sig i medlemmernes privatliv. Privatretlig tryghed er en del af den udvikling. Fagforeningerne startede med tryghed i arbejdsforholdet og har siden bevæget sig over i medlemmernes privatliv. Fagforeninger er stærke på tanken om at sammen er man stærkere, end når man står alene. På samme måde bygger forsikringsprincippet på at mange bidrager lidt til at dem som har behov for det kan få hjælp. Derfor passer fagforeninger og forsikring godt sammen. Retssikkerhed er helt grundlæggende værdier i samfundet og derfor en naturlig forlængelse af fagforeningernes interessesfære".  

 
kommentarer

 

Sider

KURSER

Søren Møller Andersen
Søren Møller Andersen | Chef for kommunikation og public affairs | 33 43 70 19 sma@danskeadvokater.dk


Kontakt

Søren er ansvarlig for Danske Advokaters kommunikation, presse og public affairs.  

 

Søren arbejder med alle genrer inden for kommunikation. Han tager sig blandt andet af foreningens pressearbejde og er ansvarlig for den digitale kommunikation og vores nyhedsbreve. 

 

Du er altid velkommen til at ringe til Søren, hvis du eksempelvis har forslag til særlige emner, som Danske Advokater bør sætte fokus på i sin kommunikation med medlemmerne. 

Læs mere…

33 43 70 19