Velkommen  

Nyheder

Får du ikke allerede vores nyhedsmail, kan du tilmelde dig her.

 

Der var engang, hvor hovedreglen var, at der var advokater i snart sagt alle bestyrelser. Måske fordi advokaten selv rådede til, at det var hensigtsmæssigt – og straks herefter foreslog sig selv. Men “plejer” er død. Jura kan tilkøbes

25-04-2016
Bliv et værdifuldt bestyrelsesmedlem

Der var engang, hvor hovedreglen var, at der var advokater i snart sagt alle bestyrelser. Måske fordi advokaten selv rådede til, at det var hensigtsmæssigt – og straks herefter foreslog sig selv. Men “plejer” er død. Jura kan tilkøbes. Og i mange sammenhænge er det andre end advokater, der rådgiver om, hvordan en bestyrelse skal sammensættes. Med udgangspunkt i sin nye bog “Ny i Bestyrelsen: En introduktion til Mod, Magt, Mening, Medansvar og Mavefornemmelse i Bestyrelsesarbejdet” giver Ole Borch sit syn på, hvordan man gør sig værdifuld i bestyrelsesmæssig sammenhæng på Danske Advokaters Kongres 2016.

 

Der sker en spændende og positiv udvikling, hvad angår bestyrelsesarbejde i Danmark. Bestyrelsesarbejde, med vægt på ordet arbejde, er nu ikke længere forbeholdt store virksomheder. Bestyrelsesarbejde i små og mellemstore virksomheder tages stadig mere seriøst. Det betyder, at der stilles øgede krav til medlemmerne af bestyrelserne. Det betyder også, at man tilbyder bestyrelsesmedlemmer bedre økonomiske vilkår. Tingene følges ad.

 

Det er de færreste debutanter i bestyrelsesarbejde, der har et korrekt billede af, hvor stort arbejdet og ansvaret egentlig er, og hvor meget et bestyrelsesmedlem forventes at kunne og skulle forholde sig til fra dag et. Mange yngre debutanter har tværtimod en form for tunnelsyn. Med en stærk tro på egne evner inden for egne kernekompetencer forventer de, at de - i bestyrelsesmæssig sammenhæng i det væsentligste - kan nøjes med at forholde sig til netop dette område og så lade de øvrige bestyrelsesmedlemmer klare resten. 

 

Sådan spiller klaveret ikke! Sådanne bestyrelsesmedlemmer vil risikere at godkende noget, de reelt ikke har sat sig ind i – eller har forstået. Måske godkende noget, som de givetvis ville have været imod, hvis de grundigt havde forstået indholdet. De bliver ansvarlige for mere, end de har regnet med.

 

Det sker samtidig med, at det ansvar, en bestyrelse påtager sig, er stigende. Her tænkes ikke specielt på risikoen for erstatningsansvar eller strafansvar, men nok så meget i et bredere perspektiv på ansvaret for, at de beslutninger, der træffes kommercielt, er på et højt niveau. Konkurrencen er hård. Offentliggørelsen af fejl ubarmhjertig.

 

På modulet ”Advokaten i bestyrelsen – Anno 2016” på Danske Advokaters Kongres 2016 vil Ole Borch, som har egen advokatvirksomhed i Charlottenlund og er tidlgiere partner i Bech-Bruun, sætte fokus på netop dette. Målet med modulet er at motivere til ikke blot første gang, men hver gang at tænke grundigt over, hvad det vil sige at sidde i en konkret bestyrelse – blandt andet ved at forholde sig til arbejdsmængde og risiko, inden man siger ja. Erkende, at det er et krævende job. Medlemskab af en bestyrelse er ikke en konsulentfunktion, hvor man kan nøjes med at have meninger inden for sine spidskompetencer. Selv om alle ikke skal være lige dygtige til alt, er der en pligt for alle i en bestyrelse til at forholde sig til alt. Det er bestyrelsen, der træffer alle overordnede beslutninger, så derfor skal man forstå alt. Modulet stiller skarpt på ti spørgsmål, som skal være besvaret, inden man træder ind.

Tilmeld dig modulet og optjen 3 kursuslektioner her 

Se også resten af kongresprogrammet

 

Om oplægsholder:


Ole Borch er højt specialiseret inden for ledelse og rådgivning i virksomhedsledelse, med særligt fokus på virksomheder der i en akut kritisk situation har behov for en analyse og hjælp til at træffe de svære beslutninger. Oles virkefelt spænder fra rådgivningen til den enkelte leder til ledelsen i den vidt forgrenede børsnoterede virksomhed.

 
kommentarer

 

Sider

KURSER

Søren Møller Andersen
Søren Møller Andersen | Chef for kommunikation og public affairs | 33 43 70 19 sma@danskeadvokater.dk


Kontakt

Søren er ansvarlig for Danske Advokaters kommunikation, presse og public affairs.  

 

Søren arbejder med alle genrer inden for kommunikation. Han tager sig blandt andet af foreningens pressearbejde og er ansvarlig for den digitale kommunikation og vores nyhedsbreve. 

 

Du er altid velkommen til at ringe til Søren, hvis du eksempelvis har forslag til særlige emner, som Danske Advokater bør sætte fokus på i sin kommunikation med medlemmerne. 

Læs mere…

33 43 70 19