Velkommen  

Nyheder

Får du ikke allerede vores nyhedsmail, kan du tilmelde dig her.

 

PRESSEKLIP: Ny dansk undersøgelse dokumenterer stor forskel på, hvad professionelle regnskabsbrugere og myndigheder opfatter som acceptabelt at den lovpligtige revisor får lov til at lave af ”anden rådgivning”. Det er en bombe under revisionen af revisorloven, skriver Økonomiske Ugebrev Ledelse.

03-05-2016
Regnskabsbrugere kritiserer revisors rådgivning

PRESSEKLIP: Ny dansk undersøgelse dokumenterer stor forskel på, hvad professionelle regnskabsbrugere og myndigheder opfatter som acceptabelt, at den lovpligtige revisor får lov til at lave af ”anden rådgivning”. Det er en bombe under revisionen af revisorloven, skriver Økonomisk Ugebrev Ledelse.En ny dansk undersøgelse placerer en bombe under den revision af revisorloven, som er under behandling i Folketinget. Konkret handler det om et nyt EU-krav om, at den lovpligtige revisors såkaldte ”anden rådgivning” højst må udgøre 70 procent af revisionshonoraret. Det betyder, at hvis revisors lovpligtige revisionsarbejde giver et honorar på 1 mio. kr., så må revisor højst udføre anden rådgivning for 700.000 kr.Læs Paul Mollerups blog ”Skrappere krav i revisorlov, men for hvem?”

 

Men ifølge foreløbige resultater fra tre forskere på Syddansk Universitet vurderer professionelle regnskabsbrugere, at revisors anden rådgivning højst kan udgøre 42 % af revisionshonoraret, uden at ekstraopgaverne undergraver revisors uafhængighed, og dermed antages at skade revisors integritet og kritiske sans i forhold til den lovpligtige revision, skriver Økonomisk Ugebrev Ledelse.

 

Undersøgelsen er udarbejdet af professor Bent Warming-Rasmussen fra SDU sammen med professor Dr. Reiner Quick og lektor ph.d. Dennis van Liempd. Og til Økonomisk Ugebrev siger Bent Warming-Rasmussen, at han finder det problematisk, at der er så stor forskel på, hvad myndighederne tillader af ”anden rådgivning” fra den lovpligtige revisor, og den grænse, som de professionelle regnskabsbrugere finder acceptabel.

 

”Vores foreløbige resultater viser, at advokater finder en rådgiverandel på 27 % acceptabel, private aktionærer 32 % og finansanalytikere 41 %, mens bankfolk sætter grænsen ved 54 %. Det vil være meget uheldigt, at regnskabslæsernes tillid til den lovpligtige revision svækkes på grund af for meget anden rådgivning hos den lovpligtige revisor,” siger professor Bent Warming Rasmussen.

 

Læs Danske Advokaters høringssvar til revisorloven

 

Regeringen lægger i lovforslaget op til, at der generelt vil blive dispenseret fra 70 %–reglen, hvilket professor Bent Warming-Rasmussen finder uhensigtsmæssigt:

 

”At der i lovforslaget nu også lægges op til en dispensation fra 70 %-reglen finder jeg meget uhensigtsmæssigt. Og jeg tror ikke, at lovgiverne er klar over, hvor stor en tillidskløft, det kan skabe i forhold til de professionelle regnskabsbrugere. Hvis der skal være nogen mening i, at revisor også skal være ”offentlighedens tillidsrepræsentant”, som det fastslås i loven, duer det ikke, at offentlighedens tillid til revisors arbejde i virkelighedens verden bliver stærkt udfordret,” siger Bent Warming-Rasmussen til Økonomisk Ugebrev.

 

 
kommentarer

 

Sider

KURSER

Søren Møller Andersen
Søren Møller Andersen | Chef for kommunikation og public affairs | 33 43 70 19 sma@danskeadvokater.dk


Kontakt

Søren er ansvarlig for Danske Advokaters kommunikation, presse og public affairs.  

 

Søren arbejder med alle genrer inden for kommunikation. Han tager sig blandt andet af foreningens pressearbejde og er ansvarlig for den digitale kommunikation og vores nyhedsbreve. 

 

Du er altid velkommen til at ringe til Søren, hvis du eksempelvis har forslag til særlige emner, som Danske Advokater bør sætte fokus på i sin kommunikation med medlemmerne. 

Læs mere…

33 43 70 19