Velkommen  

Nyheder

Får du ikke allerede vores nyhedsmail, kan du tilmelde dig her.

 

Danske Advokater har udarbejdet en momsvejledning for advokatvirksomheder.

10-05-2016
Tre momsregler du bør kende

Danske Advokater har udarbejdet en momsvejledning for advokatvirksomheder. Vejledningen har særlig fokus på de momsregler, der kan opstå tvivl om i hverdagen på advokatkontoret. Her får du en oversigt over tre vigtige områder, hvor du kan få brug for vejledningen i din virksomhed.

 

’Momsvejledningen for advokatvirksomheder’ er en guide til dig, der håndterer momsen i en advokatvirksomhed.

Her er de tre vigtigste områder i momsvejledningen, som du som advokat kan have brug for at kende til:

 

1. Udlæg. Det er nødvendigt at skelne skarpt mellem to forskellige typer af udlæg. Det ene er medarbejderes egne udlæg på vegne af virksomheden, og det andet er virksomhedens udlæg på vegne af en klient. Læs mere på side 16, kapitel 2 i momsvejledningen.

2. Advokatydelser til udenlandske klienter. I advokatbranchen kan man bringes i tvivl om momsreglerne ved fakturering af ydelser, da en fysisk varetransaktion ikke finder sted. For klienter med forretningssted inden og uden for EU er der særlige regler for håndtering af moms, herunder brugen af reglerne om omvendt betalingspligt - ”reverse charge” samt indberetningen til EU's listesystem. Se et skema over forskellige situationer vedrørende advokatydelser til udenlandske klienter med angivelse af, om advokatydelsen skal tillægges moms på side 32, kapitel 3.

3. Lønsumsafgift. Momsvejledningen indeholder også en beskrivelse af de tilfælde, hvor advokatvirksomheden er omfattet af lønsumsafgiftspligten. Lønsumsafgiftspligten træder oftest i kraft, når advokatvirksomheden varetager opgaver, der er fritaget for moms. Læs mere på side 43, kapitel 4.

 

Driver du som advokat virksomhed i et kontorfællesskab, indeholder momsvejledningen også særlig vejledning herom. Læs hele momsvejledningen og få et overblik over udvalgte generelle momsregler her - kun for medlemmer.
 

pha
 
kommentarer

 

Sider

KURSER

Exception in template (Designs\Paragraph\KontaktboxDobbel.cshtml): System.InvalidOperationException: Sequence contains no elements
   at System.Linq.Enumerable.Single[TSource](IEnumerable`1 source)
   at CompiledRazorTemplates.Dynamic.abedbcaadfdda.Execute()
   at RazorEngine.Templating.TemplateBase.RazorEngine.Templating.ITemplate.Run(ExecuteContext context)
   at RazorEngine.Razor.Parse[T](String razorTemplate, T model, String cacheName)
   at Dynamicweb.Rendering.Template.Output()
@{ /**/ var newsid = Dynamicweb.Input.Request("NewsId"); var initialer = ""; var contactFound = false; var image = ""; var imagetext = ""; var header = ""; var id = GetValue("ParagraphID"); var text = ""; var intro = ""; var link = ""; var isMobile = GetGlobalValue("Global:Device.IsMobile"); Dynamicweb.Content.Paragraph paragraph = null; if (!string.IsNullOrEmpty(newsid)) { initialer = Dynamicweb.Modules.News.NewsItem.GetNewsList(newsid).Single().NewsInitials; } if (!string.IsNullOrEmpty(initialer)) { paragraph = Dynamicweb.Content.Paragraph.GetParagraphsBySql("SELECT * FROM Paragraph WHERE ParagraphImageMouseOver like '%" + initialer + "@danskeadvokater.dk%' AND ParagraphPageID = '18897'").Single(); } if (paragraph != null) { image = "/Files/Billeder/" + paragraph.Image; header = paragraph.Header; intro = paragraph.ImageMouseOver; link = paragraph.ImageUrl; text = paragraph.Text; imagetext = paragraph.ImageCaption; } else { image = GetString("ParagraphImageClean"); header = GetString("ParagraphHeader"); intro = GetString("ParagraphImageLinkAlt"); link = GetString("ParagraphImageLinkClean"); text = GetString("ParagraphText"); imagetext = GetString("ParagraphImageText"); } } <!--Personal info(Vcard)--> <div class="personalinfo doppio"> @if (!string.IsNullOrWhiteSpace(image)) { <img src="@image" alt="@header" /> } <div class="vcard" id="vcard_@id"> @intro <br /><a href="@link" title="@link"><span id="mailto">@link</span></a> </div> </div> <script>$(document).ready(function(){vcard(@id);});</script> <!--PersonalProfil--> <div class="personprofil @initialer"> <h3>Kontakt</h3> @text <a title="L&aelig;s mere" class="doppio viewmoretoggle_personprofil" href="javascript:void(0);">L&aelig;s mere&hellip;</a> <div class="contacttel"> <p class="tel doppio"> @if (!string.IsNullOrEmpty(isMobile)) { <a href="tel:@imagetext"> @imagetext </a> } else { @imagetext } </p> </div> </div>