Velkommen  

Nyheder

Får du ikke allerede vores nyhedsmail, kan du tilmelde dig her.

 

KONGRES: Den digitale tidsalder og de sociale mediers fremvækst stiller nye krav til advokaten. Derfor skal den moderne juridiske rådgiver kunne levere andet og mere end korrekt og juridisk god rådgivning til kunderne. Sådan lyder det fra Jesper Ravn, parter i Kennedys, der på Danske Advokaters Kongres 2016 vil ruste advokater til den digitale tidsalder.

13-05-2016
Advokater skal blive langt bedre til 360 graders rådgivning

KONGRES: Den digitale tidsalder og de sociale mediers fremvækst stiller nye krav til advokaten. Derfor skal den moderne juridiske rådgiver kunne levere andet og mere end korrekt og juridisk god rådgivning til kunderne. Sådan lyder det fra Jesper Ravn, partner i Kennedys, der på Danske Advokaters Kongres 2016 vil ruste advokater til den digitale tidsalder.

 

”Oftest fokuserer vi som advokater på meget traditionelle undersøgelser. Vores midler og metoder baseres på de offentlige registre, men for at levere en 360 graders rådgivning, skal vi både kunne rådgive om og kunne håndtere de mange nye digitale oplysningskilder, der i dag eksisterer. Gør vi ikke det, så er der andre rådgivere, som gør det for os.”

 


Advokat Jesper Ravn, partner i Kennedys

 

Sådan lyder det fra Jesper Ravn, partner i Kennedys og oplægsholder på Danske Advokaters Kongres 2016 om ”Retten til ikke at blive set”.

 

Ifølge Jesper Ravn er advokater i dag ikke godt nok rustet til at tage højde for de mange nye oplysningskilder, der er opstået i kølvandet på de sociale medier. Vi er alle sammen ”på” nettet hele tiden, og vi efterlader digitale fodspor alle steder – ønsket som uønsket. Disse offentligt tilgængelige oplysninger bliver eksempelvis i dag brugt i forsikrings- og erstatningssager, hvor man via Facebook-opslag eksempelvis kan kortlægge folks placering i et færdselsuheld og gennem geodata fra mobiltelefoner kan finde frem til vidner til en flyulykke. Derfor er det afgørende, at advokater også tager højde for de nye digitale oplysningskilder i deres arbejde, fortæller Jesper Ravn:
 

”Vi står lige nu ved begyndelsen til en revolution, der vil forandre den måde, vi lever, arbejder og tænker på. Der er ingen tvivl om, at brugen af big-data vil blive endnu mere anvendt fremadrettet – eksempelvis inden for ansættelsesret, familieret og M&A. Men samtidig med at personoplysninger i hidtil uset grad er tilgængelige på de digitale platforme, varsler EU med den nye persondataforordning en skærpet kurs i forhold til brugen af persondata. Derfor er det nødvendigt, at advokater forbereder sig på at have EU's nye persondataforordning på rygraden, så de ved, hvilke specifikke oplysninger, det er lovligt at indhente – ikke mindst set i lyset af de store bødestørrelser, som vil blive en realitet med den nye forordning,” siger Jesper Ravn.

 

Shitstorm

Samtidig bliver data i dag spredt via internettet med lynets hast, hvilket kan ramme en virksomhed som en såkaldt shitstorm, hvor folks harme over eksempelvis en virksomheds gøren og laden får frit løb på de sociale medier. Eksempelvis da ”Jensens Bøfhus” vandt over den lille fiskerestaurant ”Jensens Fiskehus” i Højesteret, men efterfølgende blev udsat for en shitstorm af dimensioner på de sociale medier.

 

Sådanne risici-scenarier skal advokater også være i stand til at tage højde for, selvom sagen alene set fra et juridisk synspunkt er en klokkeklar vindersag, siger Jesper Ravn, der derfor får selskab af shitstorm-eksperten William Atak på kongres-modulet ”Retten til ikke at blive set”.

 

”Med de sociale mediers fremvækst og den digitale tidsalder, så vil der oftere opstå sådanne trusler fra medierne mod eksempelvis virksomheder. Det betyder, at advokater skal levere andet og langt mere end blot korrekt og juridisk god rådgivning. De skal simpelthen tage nogle af de mere utraditionelle facetter i brug af det, der i dag fordres af en moderne juridisk rådgiver,” siger Jesper Ravn.

 
kommentarer

 

Sider

KURSER

Søren Møller Andersen
Søren Møller Andersen | Chef for kommunikation og public affairs | 33 43 70 19 sma@danskeadvokater.dk


Kontakt

Søren er ansvarlig for Danske Advokaters kommunikation, presse og public affairs.  

 

Søren arbejder med alle genrer inden for kommunikation. Han tager sig blandt andet af foreningens pressearbejde og er ansvarlig for den digitale kommunikation og vores nyhedsbreve. 

 

Du er altid velkommen til at ringe til Søren, hvis du eksempelvis har forslag til særlige emner, som Danske Advokater bør sætte fokus på i sin kommunikation med medlemmerne. 

Læs mere…

33 43 70 19