Velkommen  

Nyheder

Får du ikke allerede vores nyhedsmail, kan du tilmelde dig her.

 

Folketinget har i dag vedtaget lovforslag nr. L 146 om ændring af revisorloven m.fl. Lovforslaget implementerer de EU-regler, der blev vedtaget i 2014.

19-05-2016
Snævert flertal stemmer revisorloven igennem

Folketinget har i dag vedtaget lovforslag nr. L 146 om ændring af revisorloven m.fl. Lovforslaget implementerer de EU-regler, der blev vedtaget i 2014. Med vedtagelsen af lovforslaget indsnævres antallet af virksomheder af offentlighedens interesse i forhold til de hidtil gældende regler. Regeringen har i overensstemmelse med regeringsgrundlaget foreslået at minimumsimplementere EU-reglerne, således at det alene er børsnoterede virksomheder og visse finansielle virksomheder, der defineres som virksomheder af offentlighedens interesse. Det har et snævert flertal i Folketinget bakket op om.

 

Før lovforslaget blev fremsat, afgav Danske Advokater et længere høringssvar, ligesom Danske Advokater i forbindelse med behandlingen af lovforslaget har været i dialog med flere af Folketingets partier. Det er vurderingen, at denne dialog har medvirket til et forholdsvis gunstigt resultat, uanset at definitionen af virksomheder af offentlighedens interesse er minimumsimplementeret. Overordnet set er Danske Advokater tilfreds med den lydhørhed, som vi er blevet mødt med blandt ordførere og partier.

Læs også Direktørens blog: Skrappere krav i revisorlov, men for hvem?

 

Danske Advokater havde gerne set, at definitionen også kom til at omfatte store unoterede virksomheder, da disse virksomheder også er af offentlighedens interesse og bør være underlagt skrappere krav til revisors uafhængighed. Lovforslaget indebærer endvidere, at listen fra EU-reglerne over ikke-revisionsydelser, som den generalforsamlingsvalgte revisor ikke må udføre over for virksomheder af offentlighedens interesse, lempes f.s.v.a. nogle nærmere definerede skatte- og vurderingsydelser.

 

I forbindelse med lovforslagets behandling har Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg stillet en række spørgsmål til erhvervsministeren om den nærmere afgrænsning af de ydelser, herunder særligt skatteydelser, der tillades. Ministerens svar på disse spørgsmål har medvirket til at tydeliggøre og afgrænse rækkevidden af reglerne. Bl.a. må den generalforsamlingsvalgte revisor ikke fungere som partsrepræsentant over for skattemyndighederne i bred forstand. Ministeren har også understreget, at revisorforordningen har umiddelbar retsvirkning i Danmark, og at det dermed ikke nationalt kan besluttes, hvordan forordningen skal fortolkes, da denne kompetence henhører under EU-Domstolen. Med de sidste ændringsforslag til loven blev en evaluering af loven efter et par år sikret. Det giver mulighed for at få belyst effekterne af loven, og i hvilket omfang lovrevisionen medfører problemer, fx med levering af både revision og rådgivning til virksomheder af offentlig interesse.

Læs desuden Regnskabsbrugere kritiserer revisors rådgivningRevisordebat – har vi helt glemt finanskrisen? og Regeringen ændrer lovforslag om fremtidsfuldmagter efter indspark fra branchen

 
kommentarer

 

Sider

KURSER

Søren Møller Andersen
Søren Møller Andersen | Chef for kommunikation og public affairs | 33 43 70 19 sma@danskeadvokater.dk


Kontakt

Søren er ansvarlig for Danske Advokaters kommunikation, presse og public affairs.  

 

Søren arbejder med alle genrer inden for kommunikation. Han tager sig blandt andet af foreningens pressearbejde og er ansvarlig for den digitale kommunikation og vores nyhedsbreve. 

 

Du er altid velkommen til at ringe til Søren, hvis du eksempelvis har forslag til særlige emner, som Danske Advokater bør sætte fokus på i sin kommunikation med medlemmerne. 

Læs mere…

33 43 70 19