Velkommen  

Nyheder

Får du ikke allerede vores nyhedsmail, kan du tilmelde dig her.

 

Danske Advokater har siden september 2015 samarbejdet med Foreningen Nydansker om et mangfoldighedsprojekt.

27-05-2016
Danske Advokater ønsker et mangfoldigt jurastudie

Danske Advokater har siden september 2015 samarbejdet med Foreningen Nydansker om et mangfoldighedsprojekt. Projektets formål er at fremme mangfoldighed på jurastudiet ved at oplyse og tilbyde støtte til de gymnasieelever, som er interesserede i jura, men tvivler på egne evner eller muligheder. Projektet startede op som et pilotprojekt, hvor jurastuderende var ude på gymnasiebesøg.

 

Dit køn, etnicitet, baggrund, religion, handicap, seksualitet eller forældres uddannelse skal ikke være afgørende for om, du kan læse jura eller ej. Det er tanken bag mangfoldighedsprojektet ”Jura for alle”, som Danske Advokaters studenterorganisation Jurafabrikken og Foreningen Nydansker har arbejdet sammen om. Ønsket er at få gymnasieelever til at se jurastudiet som en mulighed for dem, uanset hvem de er, og hvor de kommer fra for at skabe mere diversitet på jurastudiet og senere i branchen.

 

”Skal man ikke have mange penge for at læse jura? spørger en af eleverne, da Jurafabrikken er ude på et besøg på Ørestadens Gymnasium i København.

 

Ørestad Gymnasium er et af de gymnasier med flest elever af anden etnisk baggrund i landet. På besøget spørger to af Jurafabrikkens medlemmer en gymnasieklasse i 3.g, hvor mange af dem, der kunne forestille sig at læse jura. 6 ud af 16 hænder bliver rakt i vejret.

 

I september 2015 begyndte et pilotprojekt for mangfoldighedsprojektet. Medlemmer af Jurafabrikkens bestyrelser deltog i workshops om fordomme og diversitet for at ruste dem på gymnasiebesøg.

 

Jurafabrikkens bestyrelsesmedlemmer, som også er jurastuderende, tog i marts og april 2016 ud på 9 forskellige gymnasiebesøg i København, Odense, Aalborg og Århus. På besøgene mødte de gymnasieklasser, hvor de præsenterede jurastudiet og udførte diverse aktivitetsøvelser med eleverne.

 

På Ørestad Gymnasium udfører de jurastuderende en associationsøvelse med eleverne. Øvelsen går ud på, at eleverne i grupper skal nedskrive alle de ord, de forbinder med jurastudiet. Klog, højt snit, prestige, snobberi, hårdt, mange lektier, dyre tasker, jakkesæt og bogorme er ord, som går igen hos eleverne.

 

”Har du skrevet ’mange penge’?”, lyder det fra én af grupperne.

 

Øvelserne skulle hjælpe eleverne til at blive opmærksomme på fordomme og bryde dem. For i fremtiden har vi brug for at sammensætte langt mere mangfoldige arbejdspladser. Der bliver en stor efterspørgsel på forskellighed, og ifølge den seneste forskning klarer mangfoldige virksomheder sig langt bedre end andre. ISS udgav i januar 2016 også en rapport, som viste at mangfoldighed skal eksistere helt oppe på lederniveau, og at de virksomheder, der har den mest mangfoldige ledelse i gennemsnit tjener 12,6%-point mere end virksomheder med lavest mangfoldighed i ledelsen. Derfor er det vigtigt at lægge en indsats i at inspirere mange typer med forskellige baggrunde til at overveje eller genoverveje jurastudiet. 

 

Til slut i Jurafabrikkens besøg på Ørestad Gymnasium bliver eleverne spurgt om, hvor mange der nu kunne forestille sig at læse jura. 10 ud af 16 hænder rækkes i vejret og bekræfter, at besøget udvidede elevernes horisont og fik dem til at føle, at de måske alligevel godt kan komme til at passe ind på jurastudiet.

 

Baggrunden for projektet

I 2006 gennemførte Steen Lassen fra Lassen Ricard og Vester Borgerdyd Gymnasium ’Mangfoldighedsprojektet’ med det formål at anspore flere nydanskere til at studere jura. Projektet var en stor succes, og inspirerede tankegangen bag Mangfoldighedsprojektet ”Jura for Alle”.

 

Danske Advokater ønskede nemlig at skabe mere diversitet i advokatbranchen da, mere mangfoldighed sikrer branchens rekrutteringsgrundlag og styrker sammenhængskraften i samfundet. Det gav anledningen til samarbejdet med Foreningen Nydansker og det nu afsluttede pilotprojekt.

 

Reaktionerne fra projektet

Gymnasiebesøgene har været rigtig gode med interesserede og nysgerrige elever, der var gode til at spørge ind. Gymnasier har også vist en positiv indstilling til projektet, både dem som deltog i projektet, og dem som ikke havde mulighed for det. Blandt andet udtaler Lene Østerbæk, samfundslærer på Aalborg Handelsskole:

 

”Besøget var en rigtig positiv oplevelse. De var rigtig gode til at tale med eleverne i øjenhøjde. Desuden var måden, hvorpå oplægget var planlagt også fint. Eleverne kunne godt lide, at de blev inddraget fra starten. Jeg vil bestemt ikke udelukke et besøg fremadrettet. ”

 

Samfundslæreren Lona Holdt, der havde deltaget i besøget på Ørestads Gymnasium, var også positiv:

”Det gik supergodt, der var endnu flere elever, end jeg troede, der er interesserede i at læse jura. De jurastuderende var superseje og gode til at tale med eleverne[…]”

 

Det næste skridt i mangfoldighedsprojektet er at finde ud af, om det skal udbredes til et landsdækkende projekt.

 
kommentarer

 

Sider

KURSER

Søren Møller Andersen
Søren Møller Andersen | Chef for kommunikation og public affairs | 33 43 70 19 sma@danskeadvokater.dk


Kontakt

Søren er ansvarlig for Danske Advokaters kommunikation, presse og public affairs.  

 

Søren arbejder med alle genrer inden for kommunikation. Han tager sig blandt andet af foreningens pressearbejde og er ansvarlig for den digitale kommunikation og vores nyhedsbreve. 

 

Du er altid velkommen til at ringe til Søren, hvis du eksempelvis har forslag til særlige emner, som Danske Advokater bør sætte fokus på i sin kommunikation med medlemmerne. 

Læs mere…

33 43 70 19