Velkommen  

Nyheder

Får du ikke allerede vores nyhedsmail, kan du tilmelde dig her.

 

Den arbejdsgruppe, der i forlængelse af Vækstaftalen fra 2014 skulle se på reguleringen af advokatbranchen, ophørte ved regeringsskiftet i sommeren 2015, og siden da har der været usikkerhed om arbejdets skæbne

30-05-2016
Ny arbejdsgruppe om advokatreguleringen ser dagens lys

Den arbejdsgruppe, der i forlængelse af Vækstaftalen fra 2014 skulle se på reguleringen af advokatbranchen, ophørte ved regeringsskiftet i sommeren 2015, og siden da har der været usikkerhed om arbejdets skæbne. Justitsminister Søren Pind har nu meddelt os, at der nedsættes en ny arbejdsgruppe til at se på advokatreguleringen. Der bliver igen tale om en intern arbejdsgruppe med repræsentanter fra tre ministerier – denne gang suppleret med repræsentanter for Danmarks Domstole. Advokatbranchen er – sammen med revisionsbranchen – henvist til en følgegruppe.

 

Kommissoriet for den nye arbejdsgruppe lægger særlig vægt på betydningen af at sikre væsentlige offentlige hensyn, herunder borgernes retssikkerhed, adgangen til advokatydelser, ydelsernes kvalitet, advokaternes uafhængighed og en effektiv og velfungerende sagsgang ved domstolene – hensyn, som vi er glade for er kommet med og meget enige i skal have vægt i arbejdet. Ud over at analysere branchen og komme med mere generelle konkurrencefremmende forslag skal arbejdsgruppen se på ejerskab til og ledelse af advokatvirksomheder og lettere adgang for andre med de nødvendige kompetencer til at agere som kurator og bobestyrer.

 

Danske Advokater vil i samarbejde med vores fagudvalg, specialforeninger og Advokatsamfundet engagere os konstruktivt i arbejdet og byde ind med den erfaring og viden, som branchen besidder til gavn for arbejdsgruppens arbejde.

pmo
 
kommentarer

 

Sider

KURSER

Paul Mollerup
Paul Mollerup | Adm. direktør | 33 43 70 10 | pmo@danskeadvokater.dk


Kontakt

Paul er overordnet ansvarlig for den daglige drift af foreningen og bindeled til Danske Advokaters formand og bestyrelse. 

 

Paul har naturligt nok fokus på Danske Advokaters strategi, økonomi og ledelse. Derudover er han som adm. direktør involveret i en lang række af Danske Advokaters projekter og opgaver. 

 

Foreningens politiske interesser, kommunikation og forretningsudvikling fylder meget i Pauls dagligdag. 

Læs mere…

33 43 70 10