Velkommen  

Nyheder

Får du ikke allerede vores nyhedsmail, kan du tilmelde dig her.

 

Danske Advokaters adm. direktør Paul Mollerup fylder 50 år. Derfor inviteres medlemmer, samarbejdspartnere, kollegaer og venner af huset til en fælles markering af hans fødselsdag. Receptionen bliver afholdt den 13. juni 2016 klokken 15.00 hos Danske Advokater i Valencia.

02-06-2016
Danske Advokaters direktør Paul Mollerup fylder 50 år

Danske Advokaters adm. direktør Paul Mollerup fylder 50 år. Derfor inviteres medlemmer, samarbejdspartnere, kollegaer og venner af huset til en fælles markering af hans fødselsdag. Receptionen bliver afholdt den 13. juni 2016 klokken 15.00 hos Danske Advokater i Valencia.

 

Paul Mollerup blev adm. direktør som 43-årig i Danske Advokater i 2009, blot ét år efter organisationens stiftelse. Siden da er Danske Advokater blevet en stor del af advokatbranchen med 720 medlemsvirksomheder, eget kursuscenter og en direktør, der den 13. juni runder 50 år. I hans tid i Danske Advokater har han bl.a. arbejdet for at sikre ordentlige rammevilkår for advokatvirksomhederne sammen med en forståelse for advokatbranchens betydning for samfundet.

 

Den røde tråd i Paul Mollerups virke har ud over arbejdet i Danske Advokater været et stærkt engagement i foreninger og en stor respekt for alle, der engagerer sig på den ene eller den anden måde. Selv har hans engagement spændt fra spejderbevægelsen over skoleudveksling gennem United World Colleges til bestyrelsen for det klassiske ensemble Athelas og Danidas styrelse til et langt engagement i Folkekirkens Nødhjælps bestyrelse siden 2006, de seneste to år som formand.

 

Paul Mollerup er også stærkt optaget af kampen mod administrative byrder for erhvervslivet. Han blev i 2008 medlem af Europakommissionens særlige højniveaugruppe mod administrative byrder (den såkaldte Stoibergruppe), hvor han i 2012 var ansvarlig for udarbejdelse af gruppens rapport om større anvendelse af ”bedste praksis” medlemslandene imellem – det, der i dag kendes som ”nabo-check”. I 2012 forlod han Stoibergruppen for at indgå i det nyetablerede ’Virksomhedsforum for Enklere Regler’ som særlig sagkyndig.  Som et led i den nuværende regerings fokus på at undgå overimplementering af EU-regulering i dansk lovgivning nedsatte den i december 2015 et rådgivende Implementeringsråd med Paul Mollerup som rådets første formand.

 

Gennem sit arbejde og engagementer har han mødt mange mennesker på vejen, og han inviterer nu alle til en fælles markering af hans 50 års fødselsdag. Derfor er medlemmer af Danske Advokater, samarbejdspartnere, kollegaer og venner af huset meget velkomne til at deltage i Paul Mollerups fødselsdagsreception den 13. juni 2016 kl. 15.00-17.00 hos Danske Advokater i Valencia på Vesterbrogade 32, 1620 København V.

 

Paul vil sætte pris på, at gæster betænker Folkekirkens Nødhjælp i stedet for at medbringe gaver til receptionen. Donationer til Folkekirkens Nødhjælp indbetales på: reg. nr.: 4183 konto nr.: 6052800 og mærkes med: 50058.

 
kommentarer

 

Sider

KURSER

Søren Møller Andersen
Søren Møller Andersen | Chef for kommunikation og public affairs | 33 43 70 19 sma@danskeadvokater.dk


Kontakt

Søren er ansvarlig for Danske Advokaters kommunikation, presse og public affairs.  

 

Søren arbejder med alle genrer inden for kommunikation. Han tager sig blandt andet af foreningens pressearbejde og er ansvarlig for den digitale kommunikation og vores nyhedsbreve. 

 

Du er altid velkommen til at ringe til Søren, hvis du eksempelvis har forslag til særlige emner, som Danske Advokater bør sætte fokus på i sin kommunikation med medlemmerne. 

Læs mere…

33 43 70 19