Velkommen  

Nyheder

Får du ikke allerede vores nyhedsmail, kan du tilmelde dig her.

 

Domstolene, Rigspolitiet og Rigsadvokaten har indgået en samarbejdsaftale om at gennemføre flere digitale hovedforhandlinger i straffesager.

27-06-2016
Aftale skal øge antallet af digitale hovedforhandlinger i straffesager

Domstolene, Rigspolitiet og Rigsadvokaten har indgået en samarbejdsaftale om at gennemføre flere digitale hovedforhandlinger i straffesager.

 

Igennem de seneste par år har forskellige retter, anklagere og advokater gennemført digitale hovedforhandlinger i både straffesager og civile sager. En digital hovedforhandling betyder, at anklagemyndigheden overleverer sagens akter digitalt til retten, forsvarer og evt. bistandsadvokat, og at parterne og retten anvender digitale sagsakter under hovedforhandlingen. Der er altså mindre papir, der skal sendes og transporteres, og relevante dokumenter, billeder, film, lydfiler mv. kan fremvises via AV-udstyr i retslokalet. Desuden kan dommere, anklagere og advokater let søge i materialet, ligesom de kan markere og skrive digitale noter til eget brug.

 

De mange fordele ved at behandle straffesagerne digitalt er grunden til, at Rigsadvokaten, Rigspolitiet og domstolene har haft et ønske om ud fra et fælles grundlag at gennemføre flere digitale hovedforhandlinger og få flere erfaringer med arbejdsformen. Det er baggrunden for den nye samarbejdsaftale. Samarbejdsaftalen beskriver roller og ansvar, hvilke sagstyper der er omfattet af aftalen, samt hvilket AV-udstyr der er til rådighed i retten.

 

Praktisk erfaring og pragmatisk tilgang

Samarbejdsaftalen er gældende for større sager, der indleveres til byretterne fra den 1. maj 2016 og for de øvrige udvalgte sager, der indleveres til byretterne efter 1. november 2016. De overordnede retter er ikke omfattet af aftalen endnu. Her fortsætter den nuværende praksis, hvor eventuel digital hovedforhandling aftales i forbindelse med den konkrete sag.

 

Aftalen er et forsøg på at planlægge og anbefale hensigtsmæssige arbejdsgange under de forudsætninger, at hverken politi, anklage­myndighed eller domstole har en komplet digital sagsgang eller en integreret IT-infrastruktur.

 

Samarbejdsaftalen skal evalueres hvert halve år, første gang i april/maj 2017. Det er aftalt, at Danske Advokater, Advokatsamfundet og Landsforeningen af Forsvarsadvokater deltager i evalueringen.

På Domstol.dk kan du se mere om aftalen og om hvilke sagstyper, der er omfattet. Læs mere her

 

hhk
 
kommentarer

 

Sider

KURSER

Exception in template (Designs\Paragraph\KontaktboxDobbel.cshtml): System.InvalidOperationException: Sequence contains no elements
   at System.Linq.Enumerable.Single[TSource](IEnumerable`1 source)
   at CompiledRazorTemplates.Dynamic.abedbcaadfdda.Execute()
   at RazorEngine.Templating.TemplateBase.RazorEngine.Templating.ITemplate.Run(ExecuteContext context)
   at RazorEngine.Razor.Parse[T](String razorTemplate, T model, String cacheName)
   at Dynamicweb.Rendering.Template.Output()
@{ /**/ var newsid = Dynamicweb.Input.Request("NewsId"); var initialer = ""; var contactFound = false; var image = ""; var imagetext = ""; var header = ""; var id = GetValue("ParagraphID"); var text = ""; var intro = ""; var link = ""; var isMobile = GetGlobalValue("Global:Device.IsMobile"); Dynamicweb.Content.Paragraph paragraph = null; if (!string.IsNullOrEmpty(newsid)) { initialer = Dynamicweb.Modules.News.NewsItem.GetNewsList(newsid).Single().NewsInitials; } if (!string.IsNullOrEmpty(initialer)) { paragraph = Dynamicweb.Content.Paragraph.GetParagraphsBySql("SELECT * FROM Paragraph WHERE ParagraphImageMouseOver like '%" + initialer + "@danskeadvokater.dk%' AND ParagraphPageID = '18897'").Single(); } if (paragraph != null) { image = "/Files/Billeder/" + paragraph.Image; header = paragraph.Header; intro = paragraph.ImageMouseOver; link = paragraph.ImageUrl; text = paragraph.Text; imagetext = paragraph.ImageCaption; } else { image = GetString("ParagraphImageClean"); header = GetString("ParagraphHeader"); intro = GetString("ParagraphImageLinkAlt"); link = GetString("ParagraphImageLinkClean"); text = GetString("ParagraphText"); imagetext = GetString("ParagraphImageText"); } } <!--Personal info(Vcard)--> <div class="personalinfo doppio"> @if (!string.IsNullOrWhiteSpace(image)) { <img src="@image" alt="@header" /> } <div class="vcard" id="vcard_@id"> @intro <br /><a href="@link" title="@link"><span id="mailto">@link</span></a> </div> </div> <script>$(document).ready(function(){vcard(@id);});</script> <!--PersonalProfil--> <div class="personprofil @initialer"> <h3>Kontakt</h3> @text <a title="L&aelig;s mere" class="doppio viewmoretoggle_personprofil" href="javascript:void(0);">L&aelig;s mere&hellip;</a> <div class="contacttel"> <p class="tel doppio"> @if (!string.IsNullOrEmpty(isMobile)) { <a href="tel:@imagetext"> @imagetext </a> } else { @imagetext } </p> </div> </div>