Velkommen  

Nyheder

Får du ikke allerede vores nyhedsmail, kan du tilmelde dig her.

 

I år uddeles Danske Advokaters Dreyers Pris til virksomheder, der er med til at synliggøre advokatbranchens position og samfundsmæssige betydning. Har din eller en anden advokatvirksomhed gjort en særlig indsats på ét eller flere områder? Så kan du indstille jer/dem til prisen inden den 9. august 2016. Priserne bliver uddelt på Danske Advokaters Kongres 2016.

05-07-2016
Skal din virksomhed have Danske Advokaters Dreyers Pris?

I år uddeles Danske Advokaters Dreyers Pris til virksomheder, der er med til at synliggøre advokatbranchens position og samfundsmæssige betydning. Har din eller en anden advokatvirksomhed gjort en særlig indsats på ét eller flere områder? Så kan du indstille jer/dem til prisen inden den 9. august 2016. Priserne bliver uddelt på Danske Advokaters Kongres 2016.
 

Har din virksomhed arbejdet for at forbedre nogle særlige områder i virksomheden, branchen eller i samfundet? Så ser vi gerne din ansøgning til prisen eller nominering af en kollega eller virksomhed.


Danske Advokaters Dreyers Pris uddeles til virksomheder, der har tiltrådt advokatKODEKS og arbejder med de 5 elementer i kodekset:
 

 • Social ansvarlighed
 • Håndtering af etiske dilemmaer
 • Fokus på kunder og medarbejdere
 • Mangfoldighed og diversitet
   

Hvem kan nomineres?

Alle advokatvirksomheder, der har tiltrådt advokatKODEKS, kan nominere sig selv, eller blive nomineret af en anden advokatvirksomhed.
 

Der er ikke nogen særlige formkrav for indstilling af egen virksomhed eller en anden advokatvirksomhed. En kort skriftlig begrundelse og præsentation af projekt/indsats i forhold til advokatKODEKS er som udgangspunkt tilstrækkeligt, men der er også mulighed for at uploade dokumenter på advokatkodeks.dk, eller der kan fremsendes en ”pakke” til dommerkomiteen på mailadressen ofa@danskeadvokater.dk.
 

Man kan vælge at gå i dybden med et eller flere projekter. Dermed er der mulighed for at blive nomineret i alle de fem områder, advokatKODEKS omfatter. Det er altså ikke en nødvendighed at udmærke sig på flere eller alle områder for at løbe med hovedprisen. Det afgørende er, hvor spændende initiativerne er. Så når du nominerer, skal du blot angive, hvilket eller hvilke områder virksomheden skal nomineres for og give en begrundelse herfor.
 

Dommerkomiteen lægger vægt på?

Dommerkomiteen lægger vægt på tydeliggørelsen af indsatsernes samfundsmæssige betydning direkte eller indirekte, deres brandingværdi og deres kommunikationspotentiale som case for en samfundsansvarlig advokatbranche.   

 

Hvad er prisen og hvornår uddeles den?

Dreyers Prisen bliver uddelt på Danske Advokaters Kongres 2016 den 30. september. Priserne bliver givet som en anerkendelse af virksomhedernes aktive deltagelse i synliggørelsen af advokatbranchens samfundsansvar. Følgende priser vil blive uddelt:
 

 • 1. pris på 125.000 kr.
 • 2. pris på 75.000 kr.
 • 3. pris på 25.000 kr.

 

Efter prisuddelingen vil der være fotografering og omtale af vinderne.

 

Synes du, at en anden virksomhed end din egen har gjort sig fortjent til Dreyers Prisen, kan du også nominere dem. Alle nomineringer skal ske inden den 9. august 2016.


NOMINER HER 

Har din virksomhed endnu ikke tiltrådt advokatKODEKS, men arbejder I for at styrke virksomhedens rådgivning, og at virksomheden optræder så samfundsansvarligt som muligt? Så vil det give mening for jer at blive en del af kodekset. Det er gratis at tiltræde, og du kan læse mere om kodekset og tiltrædelse her.

ofa
 
kommentarer

 

Sider

KURSER

Exception in template (Designs\Paragraph\KontaktboxDobbel.cshtml): System.InvalidOperationException: Sequence contains no elements
  at System.Linq.Enumerable.Single[TSource](IEnumerable`1 source)
  at CompiledRazorTemplates.Dynamic.abedbcaadfdda.Execute()
  at RazorEngine.Templating.TemplateBase.RazorEngine.Templating.ITemplate.Run(ExecuteContext context)
  at RazorEngine.Razor.Parse[T](String razorTemplate, T model, String cacheName)
  at Dynamicweb.Rendering.Template.Output()
@{ /**/ var newsid = Dynamicweb.Input.Request("NewsId"); var initialer = ""; var contactFound = false; var image = ""; var imagetext = ""; var header = ""; var id = GetValue("ParagraphID"); var text = ""; var intro = ""; var link = ""; var isMobile = GetGlobalValue("Global:Device.IsMobile"); Dynamicweb.Content.Paragraph paragraph = null; if (!string.IsNullOrEmpty(newsid)) { initialer = Dynamicweb.Modules.News.NewsItem.GetNewsList(newsid).Single().NewsInitials; } if (!string.IsNullOrEmpty(initialer)) { paragraph = Dynamicweb.Content.Paragraph.GetParagraphsBySql("SELECT * FROM Paragraph WHERE ParagraphImageMouseOver like '%" + initialer + "@danskeadvokater.dk%' AND ParagraphPageID = '18897'").Single(); } if (paragraph != null) { image = "/Files/Billeder/" + paragraph.Image; header = paragraph.Header; intro = paragraph.ImageMouseOver; link = paragraph.ImageUrl; text = paragraph.Text; imagetext = paragraph.ImageCaption; } else { image = GetString("ParagraphImageClean"); header = GetString("ParagraphHeader"); intro = GetString("ParagraphImageLinkAlt"); link = GetString("ParagraphImageLinkClean"); text = GetString("ParagraphText"); imagetext = GetString("ParagraphImageText"); } } <!--Personal info(Vcard)--> <div class="personalinfo doppio"> @if (!string.IsNullOrWhiteSpace(image)) { <img src="@image" alt="@header" /> } <div class="vcard" id="vcard_@id"> @intro <br /><a href="@link" title="@link"><span id="mailto">@link</span></a> </div> </div> <script>$(document).ready(function(){vcard(@id);});</script> <!--PersonalProfil--> <div class="personprofil @initialer"> <h3>Kontakt</h3> @text <a title="L&aelig;s mere" class="doppio viewmoretoggle_personprofil" href="javascript:void(0);">L&aelig;s mere&hellip;</a> <div class="contacttel"> <p class="tel doppio"> @if (!string.IsNullOrEmpty(isMobile)) { <a href="tel:@imagetext"> @imagetext </a> } else { @imagetext } </p> </div> </div>