Velkommen  

Nyheder

Får du ikke allerede vores nyhedsmail, kan du tilmelde dig her.

 

Folketingsåret 2016/17 begyndte i dag, tirsdag den 4. oktober 2016.

04-10-2016
Lovprogrammet for Folketingsåret 2016/17

Folketingsåret 2016/17 begyndte i dag, tirsdag den 4. oktober 2016.

 

Regeringens lovprogram indeholder en bred vifte af forskellige lovgivningsinitiativer i den nye samling. Lovopfølgning på regeringens helhedsplan for et stærkere Danmark fra august 2016 er ikke indarbejdet i lovkataloget af hensyn til de igangværende politiske forhandlinger, ligesom der erfaringsmæssigt også kommer andre tiltag i løbet af en folketingssamling end dem, der fremgår af lovprogrammet. Af særlig interesse for advokatbranchen kan bl.a. fremhæves følgende lovforslag fra lovprogrammet:

  • Ændring af selskabsloven og årsregnskabsloven, hvor der bl.a. foreslås ændrede krav til ejerregistrering
  • Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme, hvor der foreslås en ny hvidvasklov, der skal implementere 4. hvidvaskdirektiv
  • Ændring af retsplejeloven, der har til formål at gennemføre Retsplejerådets anbefalinger i betænkning 1558/2016 om sagkyndig bevisførelse m.v.
  • Ændring af skatteforvaltningsloven og ligningsloven, hvor bl.a. omkostningsgodtgørelse til selskaber og fonde foreslås genindført (Retssikkerhedspakke II)
  • Skattekontrollov og skatteindberetningslov, hvor den gældende skattekontrollov foreslås moderniseret og opdelt i to love (Retssikkerhedspakke III)
  • Lov om ægtefællers økonomiske forhold, der har til formål at modernisere reglerne om ægteskabets formueordning. Lovforslaget er en opfølgning på Retsvirkningsudvalgets betænkning nr. 1552/2015 om ægtefællers økonomiske forhold.


Lovprogrammet indeholder derudover en række lovforslag, der har mere specifik interesse for udvalgte fagområder.

Du kan se hele lovprogrammet her

 
kommentarer

 

Sider

KURSER

Søren Møller Andersen
Søren Møller Andersen | Chef for kommunikation og public affairs | 33 43 70 19 sma@danskeadvokater.dk


Kontakt

Søren er ansvarlig for Danske Advokaters kommunikation, presse og public affairs.  

 

Søren arbejder med alle genrer inden for kommunikation. Han tager sig blandt andet af foreningens pressearbejde og er ansvarlig for den digitale kommunikation og vores nyhedsbreve. 

 

Du er altid velkommen til at ringe til Søren, hvis du eksempelvis har forslag til særlige emner, som Danske Advokater bør sætte fokus på i sin kommunikation med medlemmerne. 

Læs mere…

33 43 70 19