Velkommen  

Nyheder

Får du ikke allerede vores nyhedsmail, kan du tilmelde dig her.

 

Kunstig intelligens, der om få år kan overtage dele af advokaternes arbejde. Ny teknologi og nye forretningsmodeller, der udkonkurrerer eksisterende virksomheder. Perspektiverne er vidtrækkende i den udvikling, der foregår teknologisk lige nu. Hos Bech-Bruun forventer vicedirektør, COO, Christian Ejvin Andersen dog ingen revolution. Bech-Bruun følger løbende udviklingen og forventer, at kunstig intelligens blot vil blive en præmis for arbejdet fremover, som kan give markedet bedre, billigere og mere effektive ydelser.

21-10-2016
Vi forventer ingen revolution

 

Af Maria From

 

Kunstig intelligens, der om få år kan overtage dele af advokaternes arbejde. Ny teknologi og nye forretningsmodeller, der udkonkurrerer eksisterende virksomheder. Perspektiverne er vidtrækkende i den udvikling, der foregår teknologisk lige nu. Hos Bech-Bruun forventer vicedirektør, COO, Christian Ejvin Andersen dog ingen revolution. Bech-Bruun følger løbende udviklingen og forventer, at kunstig intelligens blot vil blive en præmis for arbejdet fremover, som kan give markedet bedre, billigere og mere effektive ydelser.

 

Dele af det traditionelle advokatarbejde bliver formentlig om få år udført af computere. For eksempel er det store advokatfirma Dentons gået ind i udviklingen af ROSS, der bygger på IBMs Watson computer. Teknologien anvendes blandt andet allerede af IBM i forbindelse med due diligence ved køb af virksomheder, og computeren kan på meget kort tid udføre visse arbejdsopgaver, der førhen tog flere ugers arbejdstid.

 

Vicedirektør, COO, Christian Ejvin Andersen

 

Hos Bech-Bruun følger man løbende med i udviklingen, men forventer ikke, at der sker en revolution.

 

”Vi vurderer ikke, at vi er i fare for at blive disrupted – det kan vi ikke se for os i de kommende år. Disruption er et diffust ord, der bliver brugt på mange måder i daglig tale, men vi forstår det nok som, at en ny virksomhed ved hjælp af ny teknologi kan gøre ting billigere og mere effektivt over for en målgruppe, som ikke er de modne virksomheders målgruppe – og via den vej langsomt bevæge sig ind på modne virksomheders målgruppe – uden at de modne virksomheder er opmærksomme på det”, siger Christian Ejvin Andersen og forklarer:

 

”Der er enorm forskel på at effektivisere, tage nye teknologier i brug og ændre sine kundetilbud – og så på at blive disrupted eller disrupte nogen. Vi følger med i den teknologiske udvikling og ser på, om der er noget, der bliver relevant for os i fremtiden, og om det er noget, vi skal forberede os på”.

 

Han fremhæver to årsager til holdningen.

 

 

”For det første skal vi lige se ROSS og andre lignende programmer fungere på den helt store scene, og for det andet er det danske marked et lille marked med store entry barrierer, fordi det kræver meget store investeringer at tilpasse en teknologi til det danske marked. Og det har vi svært ved at forestille os vil ske i den nærmeste fremtid”, siger han.

 

Han pointerer kompleksiteten i de ydelser, Bech-Bruun leverer:

 

”Det er relativt komplekse problemstillinger, vi sidder med, og det er svært i dag at forestille sig, at der ikke skal menneskelige eksperter ind over på den juridiske del. En juridisk vurdering kan være en kompleks størrelse – og den bliver ikke mindre kompleks, når man skal rådgive om, hvordan man skal bruge den juridiske vurdering. At forstå klientens forretning og kontekst indeholder så mange facetter, at det er svært at forestille sig, at en computer skulle kunne tage over på den del”, forklarer han.

Læs også Man skal have lytteapparatet ude

 

Præmis

Han ser ikke ROSS som en trussel, men som en præmis.

 

”Vi holder løbende øje med, hvad der sker både i forhold til nye forretningsmodeller og i forhold til ny teknologi. Der har i mange år foregået en løbende teknologisk udvikling, som vi naturligvis har fulgt og følger nøje, men vi forventer ikke, at der sker en kæmpe revolution fra den ene dag til den anden. Enhver ny teknologi, der er relevant for at effektivisere eller levere en bedre ydelse, kigger vi på. Og hvis det viser sig, at et computerprogram eller software kan hjælpe os med at effektivisere vores ydelser, så vi kan gøre det hurtigere og billigere, så er det naturligvis noget, vi vil kigge på - men det er vi jo ikke de eneste, der vil – det vil andre også gøre. Ny teknologi bliver en præmis for alle virksomheder, og vi ser derfor ikke, at det er en særskilt hverken ulempe eller fordel for os, men at det blot bliver en præmis fremover”, siger han.

 

Christian Ejvin Andersen vil ikke give sig af med at sætte tid på den udvikling, der er i gang.

 

”Det er svært at have en kvalificeret mening om, hvorvidt det ser helt anderledes ud om fem år. Det er ikke vores nuværende vurdering. Vi sætter os løbende ind i, hvad der sker af udviklinger, og man kan selvfølgelig forestille sig alt mellem himmel og jord. Vi gør imidlertid alt for, at udviklingen ikke skal komme bag på os”, siger han. 

 

”Lige nu sker meget af det på forsøgsbasis. Vi vil løbende tage ny teknologi i brug i takt med, at vi kan se, at den er relevant for vores klienter og os”, fortæller han.

 

”Teknologien giver jo løbende mulighed for, at klienterne får bedre, billigere og mere effektive ydelser – så det er klart en fordel for klienterne”.

 

 

Følger udviklingen

Bech-Bruun drøfter løbende mulighederne i direktionen, på bestyrelsesmøder, og i det advisory board, som blev etableret i 2015.  Samtidig følger de løbende udviklingen internationalt og har blandt andet været på besøg hos det store advokatfirma Dentons, som har vist ROSS.

 

Han forklarer, at teknologien måske i højere grad kan være en udfordring for de virksomheder, der udbyder en stor del commodity ydelser, det vil sige mere standardiserede løsninger.

 

”Hvis man har en høj andel af commodity ydelser, det vil sige mere standardiserede ydelser, skal man nok være endnu mere opmærksom på udviklingen. Standardiserede ydelser udgør ikke nogen stor del af vores forretning i dag og vil heller ikke gøre det fremadrettet. Vi lever hovedsageligt af højt specialiseret rådgivning i komplekse sager”.

 

Han understreger, at udviklingen går i retningen af det mere komplekse.

 

”Der kommer jo hele tiden ny lovgivning, og det er komplekst i dag at drive virksomhed – og der er ikke noget, der tyder på, at det bliver mindre komplekst i fremtiden. Derfor vil der nok altid være brug for menneskelige vurderinger og rådgivning”, fortæller han.

Læs desuden Professorens 10 gode råd til at mestre digital disruption

 

Klientfokus

Fokus på klienten bliver endnu mere centralt fremover.

 

”Vi har lagt en strategi med et langt større klientfokus. Det vil sige, at vi skal være bedre til at finde løsninger på deres udfordringer og identificere og hjælpe med nye muligheder. Vi skal kunne tænke den juridiske rådgivning ind i klientens kontekst og i klientens markeder og industrier. Og for at sikre at vi er værdiskabende, skal vi også kunne se, hvis klienten har behov for at ikke-juridiske ydelser integreres i vores rådgivning”.

 

For eksempel har Bech-Bruun i 2015 oprettet en økonomisk analyseafdeling.

 

”Vi har etableret en afdeling, der integrerer økonomi i den juridiske rådgivning, så det ikke er to adskilte rådgivninger. Det kan for eksempel være i erstatningssager, konkurrencesager eller på transfer pricing-området”, fortæller han.

 

Tværfagligt samarbejde

Han pointerer, at det fremover bliver endnu mere vigtigt at arbejde tværfagligt.

 

”Vi vurderer, at efterspørgslen er ved at ændre sig, så klienterne i højere grad vil have en mere holistisk rådgivning – løsninger på udfordringer, og ikke udelukkende delelementer, som de så efterfølgende selv må stykke sammen til en løsning. Hvis man vil levere det, så kræver det, at man - ud over at være den ypperste ekspert - også skal kunne se det større billede og have et samarbejde på tværs af fag og specialer – samtidig med at man har en god og dyb forståelse af klientens situation”, forklarer han.

 

”Vi har lige indført den såkaldte Bech-Bruun model, hvor vi understøtter samarbejde og klientfokus. Herudover indfører vi blandt andet et nyt key account management-system, uddanner os i forretnings- og industriforståelse og en lang række andre ting, der understøtter vores klientfokuserede strategi”.

 

”Vi kommer ikke til at gå på kompromis med den høje specialisering – men de nye krav til den succesfulde advokat er, at du ikke blot er en af de ypperste eksperter inden for dit område, men også at du evner samarbejde på tværs – og derudover også har evnen og viljen til at forstå din klient og klientens marked og industri. Det er en kompliceret og krævende opgave, som det er svært at forestille sig blive erstattet af kunstig intelligens”.

 

Flere advokatopgaver

Han forventer dog ikke, at markedet bliver mindre.

 

”Man kan sagtens forestille sig, at det samlede marked bliver udvidet i takt med, at den nye teknologi udbredes. På markedet for privatpersoner vil der måske være flere, der for eksempel vil få udarbejdet testamente, hvis det bliver nemmere, billigere og lettere tilgængeligt. Men heller ikke på vores marked – erhvervsmarkedet - forventer vi, at der vil blive færre opgaver”, siger han og forklarer:

 

”Det kan da godt være, at nogle opgaver for fremtiden vil blive løst af kunstig intelligens. Som vi ser det, ville den nye teknologi formentlig også i Danmark kunne benyttes ved en due diligence, hvor databehandlingen gør, at mennesketimer kan skæres væk. Men teknologien kan jo også betyde, at der er opgaver, som virksomheder i dag ikke prioriterer at få gennemført, fordi de er for tids- og ressourcekrævende, men som i fremtiden faktisk vil blive efterspurgt, fordi de med ny teknologi ville kunne udføres billigere og hurtigere. Et eksempel kan være gennemgang af en stor virksomheds kontrakter inden for et bestemt område. Sådan en type opgave kan man, ved hjælp af den nye teknologi, fremover formentlig udføre hurtigere og billigere”.

 

Han forventer derfor ikke, at der bliver behov for færre medarbejdere i de kommende år.

 

”Så langt vi kan se frem, forventer vi hverken at være flere eller færre medarbejdere. Men vi ved ikke bedre end andre, hvordan teknologien udvikler sig, så det må tiden vise. Men det er bestemt ikke noget, vi forventer, eller som ligger i planerne”, siger han.

 

Han forventer heller ikke en ændret personalesammensætning inden for de nærmeste år.

 

Kundetilfredshed

Fremover forventer Bech-Bruun at undersøge kundetilfredsheden digitalt.

 

”Vi har naturligvis tidligere haft en løbende dialog med vores klienter om deres tilfredshed med samarbejdet, men fremover planlægger vi, at klienterne også digitalt vil få mulighed for løbende at kunne udtrykke deres tilfredshed, så vi på den anden side får muligheden for løbende at kunne tage højde for det og eventuelt justere samarbejdet efter klientens ønske”, fortæller han.

 

Han ser ikke teknologien som noget skræmmende, men udelukkende som positivt.

 

”Vi ser det grundlæggende som en teknologisk udvikling, der fortsætter, og vi vil også som hidtil fortsætte brugen af ny teknologi i den grad, det er relevant. Det kan godt være, at den teknologiske udvikling går hurtigere end tidligere, men vi ser det ikke som et totalt nyt game for os. Vi tror ikke, at kunstig intelligens vil blive en game changer på det danske marked – men det kan da tænkes, at det vil være det på andre markeder – det vil vi følge med stor interesse. Under alle omstændigheder ville klienterne kunne se frem til at få løst deres udfordringer bedre, billigere og mere effektivt, og det kan jeg kun se er en fordel”, slutter han.

Læs også Sådan ruster du dig til den digitale revolution

 
kommentarer

 

Sider

KURSER

Søren Møller Andersen
Søren Møller Andersen | Chef for kommunikation og public affairs | 33 43 70 19 sma@danskeadvokater.dk


Kontakt

Søren er ansvarlig for Danske Advokaters kommunikation, presse og public affairs.  

 

Søren arbejder med alle genrer inden for kommunikation. Han tager sig blandt andet af foreningens pressearbejde og er ansvarlig for den digitale kommunikation og vores nyhedsbreve. 

 

Du er altid velkommen til at ringe til Søren, hvis du eksempelvis har forslag til særlige emner, som Danske Advokater bør sætte fokus på i sin kommunikation med medlemmerne. 

Læs mere…

33 43 70 19