Velkommen  

Nyheder

Får du ikke allerede vores nyhedsmail, kan du tilmelde dig her.

 

Erhvervs- og vækstministeren har den 13. oktober 2016 fremsat lovforslag nr. L 41 – forslag til ny hvidvasklov.

11-11-2016
Ny hvidvasklov

Erhvervs- og vækstministeren har den 13. oktober 2016 fremsat lovforslag nr. L 41 – forslag til ny hvidvasklov.

 

Der er i lovforslaget foretaget en lang række præciseringer og ændringer i forhold til det lovudkast, der var i høring over sommeren. Bl.a. er ikrafttrædelsestidspunktet udskudt, så den nye hvidvasklov først træder i kraft den 26. juni 2017, hvilket giver advokater bedre muligheder for at være forberedt. Af andre ændringer kan bl.a. nævnes, at der i lovforslaget er indsat en bestemmelse, hvorefter erhvervs- og vækstministeren kan fastsætte regler om undtagelser for kravene om risikovurdering i forhold til advokater. Det er også præciseret i lovforslagets bemærkninger, i hvilket omfang og under hvilke betingelser der kan føres samleklientkonti, uden at det kontoførende institut skal have oplysninger om de reelle ejere af kontoen. Endelig er kravene til kundekendskabsproceduren blevet præciseret og til dels lempet.

 

Danske Advokater afholder kurser om de nye hvidvaskregler, næste gang i København den 28. november.

Se nærmere her

pha
 
kommentarer

 

Sider

KURSER

Exception in template (Designs\Paragraph\KontaktboxDobbel.cshtml): System.InvalidOperationException: Sequence contains no elements
   at System.Linq.Enumerable.Single[TSource](IEnumerable`1 source)
   at CompiledRazorTemplates.Dynamic.fdefbcabcbad.Execute()
   at RazorEngine.Templating.TemplateBase.RazorEngine.Templating.ITemplate.Run(ExecuteContext context)
   at RazorEngine.Razor.Parse[T](String razorTemplate, T model, String cacheName)
   at Dynamicweb.Rendering.Template.Output()
@{ /**/ var newsid = Dynamicweb.Input.Request("NewsId"); var initialer = ""; var contactFound = false; var image = ""; var imagetext = ""; var header = ""; var id = GetValue("ParagraphID"); var text = ""; var intro = ""; var link = ""; var isMobile = GetGlobalValue("Global:Device.IsMobile"); Dynamicweb.Content.Paragraph paragraph = null; if (!string.IsNullOrEmpty(newsid)) { initialer = Dynamicweb.Modules.News.NewsItem.GetNewsList(newsid).Single().NewsInitials; } if (!string.IsNullOrEmpty(initialer)) { paragraph = Dynamicweb.Content.Paragraph.GetParagraphsBySql("SELECT * FROM Paragraph WHERE ParagraphImageMouseOver like '%" + initialer + "@danskeadvokater.dk%' AND ParagraphPageID = '18897'").Single(); } if (paragraph != null) { image = "/Files/Billeder/" + paragraph.Image; header = paragraph.Header; intro = paragraph.ImageMouseOver; link = paragraph.ImageUrl; text = paragraph.Text; imagetext = paragraph.ImageCaption; } else { image = GetString("ParagraphImageClean"); header = GetString("ParagraphHeader"); intro = GetString("ParagraphImageLinkAlt"); link = GetString("ParagraphImageLinkClean"); text = GetString("ParagraphText"); imagetext = GetString("ParagraphImageText"); } } <!--Personal info(Vcard)--> <div class="personalinfo doppio"> @if (!string.IsNullOrWhiteSpace(image)) { <img src="@image" alt="@header" /> } <div class="vcard" id="vcard_@id"> @intro <br /><a href="@link" title="@link"><span id="mailto">@link</span></a> </div> </div> <script>$(document).ready(function(){vcard(@id);});</script> <!--PersonalProfil--> <div class="personprofil @initialer"> <h3>Kontakt</h3> @text <a title="L&aelig;s mere" class="doppio viewmoretoggle_personprofil" href="javascript:void(0);">L&aelig;s mere&hellip;</a> <div class="contacttel"> <p class="tel doppio"> @if (!string.IsNullOrEmpty(isMobile)) { <a href="tel:@imagetext"> @imagetext </a> } else { @imagetext } </p> </div> </div>