Velkommen  

Nyheder

Får du ikke allerede vores nyhedsmail, kan du tilmelde dig her.

 

Vil du hjælpe en ny arbejdsgruppe med at belyse, hvordan den teknologiske udvikling kan få indflydelse på advokatbranchen i Danmark? Danske Advokater søger lige nu medlemmer til en ny arbejdsgruppe, der sammen med eksterne eksperter, skal gøre hele branchen klogere.

11-11-2016
Hvad betyder AI og teknologien for advokatbranchen?

Vil du hjælpe en ny arbejdsgruppe med at belyse, hvordan den teknologiske udvikling kan få indflydelse på advokatbranchen i Danmark? Danske Advokater søger lige nu medlemmer til en ny arbejdsgruppe, der sammen med eksterne eksperter, skal gøre hele branchen klogere.

 

I Danmark har vi alle de rigtige forudsætninger for at tilhøre den innovative superliga, og danske advokatvirksomheder bør ligge helt i top, når det gælder om at omsætte viden, teknologier og kompetencer til vækst og øget konkurrenceevne. Det gælder internt i advokatvirksomhederne, men ikke mindst af hensyn til at kunne tilbyde kunderne nem og smidig adgang til uafhængig juridisk bistand. Advokatbranchen står over for mange udfordringer, drevet både af den øgede konkurrence på markedet for juridisk rådgivning, af en øget professionalisering hos kunderne, og af en øget digitalisering i samfundet generelt.

 

Nye teknologi er en af de centrale faktorer for innovation og udvikling i advokatbranchen. I fremtiden vil langt flere se standardiserede løsninger, og konkurrencen vil skærpes gennem nye forretningsmodeller. Det er hovedkonklusionen i en rapport om advokatbranchens fremtid fra The Law Society of England and Wales. I fremtiden vil man f.eks. se mange nye eksempler på online konfliktløsning, som allerede praktiseres af bl.a. eBay, Cybersettle og AirHelp. Rapporten konkluderer, at innovative modeller for levering af serviceydelser i fremtiden vil blive en stærk differentierende faktor i advokatbranchen, og at udviklingen samtidig betyder, at der i fremtiden måske bliver brug for langt færre advokater som følge af øget brug af machine learning og kunstig intelligens.

 

Den nye arbejdsgruppe skal holde fokus på, hvordan advokatbranchen står sig i konkurrencen med andre aktører på markedet for juridisk rådgivning og skal inddrage udenlandske erfaringer.


Arbejdsgruppen skal inden udgangen af 2017:

  • identificere hvilke ”teknologiske udviklinger”, der allerede anvendes, eller som må forventes at blive anvendt af aktører på markedet for juridisk rådgivning
  • vurdere betydningen af disse teknologier for advokatbranchens markedsposition, herunder om anvendelsen vil kunne medføre pres på advokatbranchen fra andre aktører
  • identificere og beskrive, hvilke ydelsesområder der er og vil blive mest udsatte for den teknologiske udvikling, samt hvilke processer der bliver berørt af de største forandringer
  • belyse reguleringens betydning for nye teknologiers mulighed for at få fodfæste i advokatbranchen, fx betydningen af EUs persondataforordning for digitaliseringsprojekter i branchen.
  • vurdere, hvordan teknologien kan være med til at forbedre ”access to justice” for de dele af befolkningen, der i dag ikke har midlerne eller af anden grund ikke anvender advokat til at løse deres juridiske tvister


Arbejdsgruppen skal præsentere sine resultater i form af en rapport til Danske Advokaters bestyrelse indeholdende anbefalinger til konkrete forslag, som Danske Advokater kan realisere.

 

Vi forventer, at arbejdsgruppen afholder ca. fem møder i løbet af året med størst mødeaktivitet i foråret 2017.

 

Har du lyst til at deltage, så send en mail til uwk@danskeadvokater.dk senest den 5. december med en begrundelse for, hvorfor du har de rette kompetencer til at hjælpe advokatbranchen videre.

uwk
 
kommentarer

 

Sider

KURSER

Ulrikke W. Krogbeck
Ulrikke W. Krogbeck | Vicedirektør for medlemsservice og brancheudvikling | uwk@danskeadvokater.dk


Kontakt

Ulrikkes overordnede opgave er at få engagerede medlemmer og skabe værdi af medlemskabet af Danske Advokater.


Sammen med sin afdeling skal hun finde ud af, hvad medlemmer og kunder vil have, og hvordan Danske Advokater kan udvikle branchen sammen med dem. 

Læs mere…

33 43 70 13