Velkommen  

Nyheder

Får du ikke allerede vores nyhedsmail, kan du tilmelde dig her.

 

Danske Advokater arbejder for branchens udvikling gennem markedsindsigt, identificering af udviklingstendenser og produktion af vidensprodukter til vores medlemsvirksomheder.

11-11-2016
Brancheudviklingsudvalget - vi vil præge branchens fremtid – vil du?

Danske Advokater arbejder for branchens udvikling gennem markedsindsigt, identificering af udviklingstendenser og produktion af vidensprodukter til vores medlemsvirksomheder.

Brancheudviklingsudvalget skal

  • fremme innovation i branchen
  • udvikle konkrete værktøjer og viden, der kan fremme branchens udvikling
  • identificere nye markeder eller processer, som medlemmerne kan blive inspireret af
  • fremme implementeringen af branchens Vision 2020
  • fremme implementeringen af advokatKODEKS


Udvalget skal være særligt opmærksom på de udfordringer, der præger de mindre og mellemstore medlemsvirksomheder, og udvalget vil have et særligt ansvar for at sikre inddragelse af viden og erfaringer fra medlemsvirksomheder fra hele Danmark.

 

Brancheudviklingsudvalget udarbejder en årlig afrapportering for sit arbejde, som forelægges bestyrelsen, og sikrer i øvrigt, at bestyrelsen løbende holdes underrettet om udvalgets arbejde.

 

Vi søger ildsjæle til udvalget

Brænder du for at gøre en forskel og for at få maksimal indflydelse på, hvor Danske Advokater skal hjælpe særligt de mindre- og mellemstore advokatvirksomheder, så hører vi gerne fra dig.

 

Vi søger 8 ildsjæle fra medlemsvirksomheder og vi ser gerne, at alle, der har lysten og evnerne, søger. Du bedes skrive nogle få linjer om, hvorfor du gerne vil med i udvalget og hvad, du tænker, du kan bidrage med.

 

Vi forventer at afholde ca. 5-6 møder om året af 4 timers varighed, og det skal påregnes, at der imellem møderne vil være arbejde, således at vores medlemsvirksomheder kan mærke, at vi er der.

 

Skriv til forretningsudviklingschef Øyvind Fagerstrand på ofa@danskeadvokater.dk senest den 5. december 2016. Jeg glæder mig meget til at arbejde sammen med jer!

 

Udvalgets sammensætning

Udvalget kommer til at bestå af op til 8 repræsentanter fra medlemsvirksomhederne. Der lægges vægt på at få engageret medlemmer fra særligt de mindre og mellemstore medlemsvirksomheder samt en geografisk repræsentativ deltagelse i udvalget. Udvalget vil derudover kunne tilknytte eksterne deltagere med kompetencer og viden, der kan være med til at bringe advokatbranchen videre.

 

To af de valgte repræsentanter fra medlemsvirksomheder tilknyttes samtidig ”Arbejdsgruppen om den teknologiske udviklings betydning for advokatbranchen” med henblik på at sikre videndeling på tværs.

 

Udvalgets sekretariatbetjenes af forretningsudviklingschef Øyvind Fagerstrand. Brancheudviklingsudvalget er en sammenlægning af ”Forretningsudviklingsgruppen” og ”Udvalget for den moderne drevne advokatvirksomhed”.

 

ofa
 
kommentarer

 

Sider

KURSER

Exception in template (Designs\Paragraph\KontaktboxDobbel.cshtml): System.InvalidOperationException: Sequence contains no elements
   at System.Linq.Enumerable.Single[TSource](IEnumerable`1 source)
   at CompiledRazorTemplates.Dynamic.fdefbcabcbad.Execute()
   at RazorEngine.Templating.TemplateBase.RazorEngine.Templating.ITemplate.Run(ExecuteContext context)
   at RazorEngine.Razor.Parse[T](String razorTemplate, T model, String cacheName)
   at Dynamicweb.Rendering.Template.Output()
@{ /**/ var newsid = Dynamicweb.Input.Request("NewsId"); var initialer = ""; var contactFound = false; var image = ""; var imagetext = ""; var header = ""; var id = GetValue("ParagraphID"); var text = ""; var intro = ""; var link = ""; var isMobile = GetGlobalValue("Global:Device.IsMobile"); Dynamicweb.Content.Paragraph paragraph = null; if (!string.IsNullOrEmpty(newsid)) { initialer = Dynamicweb.Modules.News.NewsItem.GetNewsList(newsid).Single().NewsInitials; } if (!string.IsNullOrEmpty(initialer)) { paragraph = Dynamicweb.Content.Paragraph.GetParagraphsBySql("SELECT * FROM Paragraph WHERE ParagraphImageMouseOver like '%" + initialer + "@danskeadvokater.dk%' AND ParagraphPageID = '18897'").Single(); } if (paragraph != null) { image = "/Files/Billeder/" + paragraph.Image; header = paragraph.Header; intro = paragraph.ImageMouseOver; link = paragraph.ImageUrl; text = paragraph.Text; imagetext = paragraph.ImageCaption; } else { image = GetString("ParagraphImageClean"); header = GetString("ParagraphHeader"); intro = GetString("ParagraphImageLinkAlt"); link = GetString("ParagraphImageLinkClean"); text = GetString("ParagraphText"); imagetext = GetString("ParagraphImageText"); } } <!--Personal info(Vcard)--> <div class="personalinfo doppio"> @if (!string.IsNullOrWhiteSpace(image)) { <img src="@image" alt="@header" /> } <div class="vcard" id="vcard_@id"> @intro <br /><a href="@link" title="@link"><span id="mailto">@link</span></a> </div> </div> <script>$(document).ready(function(){vcard(@id);});</script> <!--PersonalProfil--> <div class="personprofil @initialer"> <h3>Kontakt</h3> @text <a title="L&aelig;s mere" class="doppio viewmoretoggle_personprofil" href="javascript:void(0);">L&aelig;s mere&hellip;</a> <div class="contacttel"> <p class="tel doppio"> @if (!string.IsNullOrEmpty(isMobile)) { <a href="tel:@imagetext"> @imagetext </a> } else { @imagetext } </p> </div> </div>