Velkommen  

Nyheder

Får du ikke allerede vores nyhedsmail, kan du tilmelde dig her.

 

Regeringens forslag om dels at flytte reguleringen af de vejledende takster for salærer fra landsretspræsidenterne til Justitsministeriet, dels lavere vejledende salærtakster møder skarp kritik fra Danske Advokater og Danske Familieadvokater, der netop har afgivet et fælles høringssvar, hvor det bl.a. understreges:

15-11-2016
Skarp kritik af forslag om lavere salærtakster

Regeringens forslag om dels at flytte reguleringen af de vejledende takster for salærer fra landsretspræsidenterne til Justitsministeriet, dels lavere vejledende salærtakster møder skarp kritik fra Danske Advokater og Danske Familieadvokater, der netop har afgivet et fælles høringssvar, hvor det bl.a. understreges:

 

”… At det ikke mindst af retssikkerhedsmæssige hensyn er af afgørende betydning, at der til stadighed i hele landet er mulighed for at rekruttere det nødvendige antal kvalificerede advokater til at varetage opgaven som offentlig forsvarer i straffesager og beskikket advokat i de familieretlige sager. En forringelse af vilkårene vil kunne risikere at vanskeliggøre dette med konsekvenser for retssikkerheden til følge”.

Læs hele høringssvaret her

 
kommentarer

 

Sider

KURSER

Søren Møller Andersen
Søren Møller Andersen | Chef for kommunikation og public affairs | 33 43 70 19 sma@danskeadvokater.dk


Kontakt

Søren er ansvarlig for Danske Advokaters kommunikation, presse og public affairs.  

 

Søren arbejder med alle genrer inden for kommunikation. Han tager sig blandt andet af foreningens pressearbejde og er ansvarlig for den digitale kommunikation og vores nyhedsbreve. 

 

Du er altid velkommen til at ringe til Søren, hvis du eksempelvis har forslag til særlige emner, som Danske Advokater bør sætte fokus på i sin kommunikation med medlemmerne. 

Læs mere…

33 43 70 19