Velkommen  

Nyheder

Får du ikke allerede vores nyhedsmail, kan du tilmelde dig her.

 

Bliv vejleder eller sponsor i processpillet!

24-11-2016
PROCESSPIL 2017 – Mød branchens kommende talenter og gør din virksomhed synlig

                      

Bliv vejleder eller sponsor i processpillet!

 

Danske Advokater og Djøf samarbejder igen om afholdelsen af et processpil baseret på en ansættelsesretlig tvist. Det er derfor nu, virksomheder, der ønsker at synliggøre sig, se nye talenter an og sætte sit præg på branchen, skal melde sig som vejledere og sponsorer.

 

Processpillet, der afvikles i foråret 2017, giver jurastuderende fra alle fire universiteter mulighed for at omsætte teori til praksis og skabe kontakt til advokatbranchen.

 

Der afholdes delfinaler i henholdsvis Østre og Vestre Landsret, og forløbet afsluttes med en finale i Højesteret. Hvert hold vil blive tilknyttet en eller to advokater som vejledere, der skal fungere som sparringspartnere på formalia og praktiske/tekniske spørgsmål – såsom udformning af processkrift, procedure mv.

 

Datoer for processpillet 2017 er:

Casen udleveres til vejlederne    uge 8
Vejledermøde for samtlige vejledere  1. marts
Frist stævning/svarskrift    24. marts/7. april
Regional finale i Vestre Landsret    Uge 16
Regional finale i Østre Landsret            Uge 16
National finale i Højesteret      Uge 17

                      

Bliv sponsor og synliggør jeres virksomhed!

Et sponsorat giver blandt andet mulighed for:

 • At virksomhedens navn og logo trykkes på det reklamemateriale, der hænges op på universiteterne samt på alle deltagerbeviser, vinderbeviser og præmier, der uddeles i forbindelse med processpillet.
 • Promovering på sociale medier (Facebook, LinkedIn og Instagram - sider med mere end 30.000 likes og følgere).
 • Omtale i klassepræsentationerne på alle 4 universiteter.
 • At komme i Djøfs nyhedsbrev og blive omtalt på hjemmesiden
 • At blive omtalt i en nyhed på Danske Advokaters hjemmeside.
 • At få produceret en film, hvor I bliver interviewet om, hvad det betyder for jeres virksomhed at være sponsor for Processpillet. Filmen kan bruges på sociale medier eller på egen hjemmeside.


Læs om sponsorpakkerne her

Tilmelding som vejleder og eller sponsor skal ske via dette ansøgningsskema senest den 1. februar 2017.

 

Du kan få yderligere oplysninger hos Lena Jansen, på mail: LQJ@danskeadvokater.dk eller tlf. 33 43 70 17.

 

Læs også Bliv set! - Bliv sponsor i Djøf og Danske Advokaters processpil 2017

 

lqj
 
kommentarer

 

Sider

KURSER

Exception in template (Designs\Paragraph\KontaktboxDobbel.cshtml): System.InvalidOperationException: Sequence contains no elements
  at System.Linq.Enumerable.Single[TSource](IEnumerable`1 source)
  at CompiledRazorTemplates.Dynamic.fdefbcabcbad.Execute()
  at RazorEngine.Templating.TemplateBase.RazorEngine.Templating.ITemplate.Run(ExecuteContext context)
  at RazorEngine.Razor.Parse[T](String razorTemplate, T model, String cacheName)
  at Dynamicweb.Rendering.Template.Output()
@{ /**/ var newsid = Dynamicweb.Input.Request("NewsId"); var initialer = ""; var contactFound = false; var image = ""; var imagetext = ""; var header = ""; var id = GetValue("ParagraphID"); var text = ""; var intro = ""; var link = ""; var isMobile = GetGlobalValue("Global:Device.IsMobile"); Dynamicweb.Content.Paragraph paragraph = null; if (!string.IsNullOrEmpty(newsid)) { initialer = Dynamicweb.Modules.News.NewsItem.GetNewsList(newsid).Single().NewsInitials; } if (!string.IsNullOrEmpty(initialer)) { paragraph = Dynamicweb.Content.Paragraph.GetParagraphsBySql("SELECT * FROM Paragraph WHERE ParagraphImageMouseOver like '%" + initialer + "@danskeadvokater.dk%' AND ParagraphPageID = '18897'").Single(); } if (paragraph != null) { image = "/Files/Billeder/" + paragraph.Image; header = paragraph.Header; intro = paragraph.ImageMouseOver; link = paragraph.ImageUrl; text = paragraph.Text; imagetext = paragraph.ImageCaption; } else { image = GetString("ParagraphImageClean"); header = GetString("ParagraphHeader"); intro = GetString("ParagraphImageLinkAlt"); link = GetString("ParagraphImageLinkClean"); text = GetString("ParagraphText"); imagetext = GetString("ParagraphImageText"); } } <!--Personal info(Vcard)--> <div class="personalinfo doppio"> @if (!string.IsNullOrWhiteSpace(image)) { <img src="@image" alt="@header" /> } <div class="vcard" id="vcard_@id"> @intro <br /><a href="@link" title="@link"><span id="mailto">@link</span></a> </div> </div> <script>$(document).ready(function(){vcard(@id);});</script> <!--PersonalProfil--> <div class="personprofil @initialer"> <h3>Kontakt</h3> @text <a title="L&aelig;s mere" class="doppio viewmoretoggle_personprofil" href="javascript:void(0);">L&aelig;s mere&hellip;</a> <div class="contacttel"> <p class="tel doppio"> @if (!string.IsNullOrEmpty(isMobile)) { <a href="tel:@imagetext"> @imagetext </a> } else { @imagetext } </p> </div> </div>