Velkommen  

Nyheder

Får du ikke allerede vores nyhedsmail, kan du tilmelde dig her.

 

Folketinget har den 8. december 2016 efter hastebehandling vedtaget en lov, der indebærer, at anvendelsesområdet for lov om en garantifond for skadesforsikringer udvides, så danske forsikringstagere i Gable Insurance AG sikres en rimelig dækning

14-12-2016
Hastelovgivning på plads ifm. Gable Insurances konkurs

Folketinget har den 8. december 2016 efter hastebehandling vedtaget en lov, der indebærer, at anvendelsesområdet for lov om en garantifond for skadesforsikringer udvides, så danske forsikringstagere i Gable Insurance AG sikres en rimelig dækning.

 

Loven indeholder nogle frister for at anmelde krav af stor betydning for forsikringskunder, som eksempelvis ønsker at anmelde skader, eller som op til konkursen har fået afvist skadesanmeldelser. Det er vigtigt at være opmærksom på disse frister. Der henvises til lovens § 6 a.

  • Krav, der ønskes dækket af Fonden i medfør af § 5 a, stk. 2 og 4, (ejerskifteforsikringer samt andre forsikringer end ejerskifteforsikringer og byggeskadeforsikringer) skal anmeldes til Fonden senest den 31. marts 2017.

  • Krav i medfør af § 5 a, stk. 3, (byggeskadeforsikringer) skal anmeldes til Fonden senest den dag, hvor forsikringen udløber.

  • Krav, der følger af en klage over en afgørelse truffet af Husejernes Forsikring Assurance Agentur ApS, der er indbragt for Ankenævnet for Forsikring inden Gable Insurance AG’s konkurs den 19. november 2016, og hvor klageren får helt eller delvist medhold, anses som rettidigt anmeldt til Fonden.

  • Tilsvarende anses klager over krav, der er blevet afvist af Husejernes Forsikring Assurance Agentur ApS inden for de seneste 4 uger inden Gable Insurance AG’s konkurs den 19. november 2016, og som er indbragt for Ankenævnet for Forsikring senest 4 uger efter lovens ikrafttræden – dvs. senest den 6. januar 2017 - og hvor klageren får helt eller delvist medhold, som rettidigt anmeldt til Fonden.

  • Klager over Fondens afgørelser om udbetalinger, der indbringes for Ankenævnet for Forsikring i medfør af § 17, og hvor klageren får helt eller delvist medhold, anses som rettidigt anmeldt til Fonden.


Dokumentation:

”Forslag til lov om ændring af lov om garantifond for skadesforsikringsselskaber”. Loven træder i kraft ved bekendtgørelse i Lovtidende. Loven er kundgjort i Lovtidende den 9. december 2016 som lov nr. 1505.  

Lovforslaget som vedtaget og betænkningen kan læses her.

 

Danske Advokater har sammen med Danske BOLIGadvokater og Foreningen for Forsikrings- og Erstatningsret som fagudvalg den 2. december 2016 afgivet følgende høringssvar. 

 

Læs også Danske BOLIGadvokaters henvendelse (se bilag 7) af 7. december 2016 umiddelbart inden første behandling i udvalget og ministerens svar.

 

Se også:

Pressemeddelelse fra Erhvervsministeriet den 1. december 2016: Løsning på plads for forsikringskunder i Husejernes Forsikring

Pressemeddelelse fra Erhvervsministeriet den 8. december 2016:  Brian Mikkelsen: Hastelovgivning nu på plads for danske forsikringskunder

Læs information på Garantifondens hjemmeside her

 

ale
 
kommentarer

 

Sider

KURSER

Annette Lerche
Annette Lerche | Specialkonsulent | 33 43 70 07 | ale@danskeadvokater.dk


Kontakt

Annette er specialkonsulent for Danske Boligadvokater, Danske Ejendomsadvokater, Foreningen af Ejendomsadministratorer, Danske Miljøadvokater og Danske Landbrugsadvokater. 

 

Hun deltager i det branchepolitiske arbejde, udarbejdelse af høringssvar mv. 

Læs mere…

33 43 70 07