Velkommen  

Nyheder

Får du ikke allerede vores nyhedsmail, kan du tilmelde dig her.

 

Danske Advokater har nedsat en arbejdsgruppe om persondata, der skal se på, hvordan Danske Advokater bedst muligt kan understøtte medlemsvirksomhederne med at håndtere persondataforordningen, der træder i kraft den 25. maj 2018. Arbejdsgruppen forventer i løbet af første halvår af 2017 at kunne præsentere de første værktøjer m.v. til Danske Advokaters medlemsvirksomheder.

20-12-2016
Persondataforordningen – hvad betyder den for advokatvirksomheder?

Danske Advokater har nedsat en arbejdsgruppe om persondata, der skal se på, hvordan Danske Advokater bedst muligt kan understøtte medlemsvirksomhederne med at håndtere persondataforordningen, der træder i kraft den 25. maj 2018. Arbejdsgruppen forventer i løbet af første halvår af 2017 at kunne præsentere de første værktøjer m.v. til Danske Advokaters medlemsvirksomheder.

 

Persondataforordningen afløser den gældende persondatalov. Der indføres med forordningen en række nye regler, men også mange af de gældende regler videreføres. Som noget nyt får de registrerede en række nye rettigheder. Det gælder flere oplysninger om behandling, ret til hjælp til at udfolde sine rettigheder, retten til dataportabilitet og retten til ikke at blive profileret. De dataansvarlige og databehandlerne underlægges også nye og skærpede forpligtelser, hvilket bl.a. skal sikre, at sikkerhed designes ind i it-systemerne, at behandlingerne dokumenteres, at databrud meddeles til Datatilsynet, at konsekvenserne af behandling analyseres, og at der i en række tilfælde udpeges en databeskyttelsesansvarlig. Endelig er det også værd at nævne, at bøder for overtrædelse bliver af betydelig størrelse.

 

Arbejdsgruppen om persondata skal se på, hvad forordningen kan komme til at betyde for danske advokatvirksomheder. Arbejdsgruppen skal bl.a. medvirke til at udarbejde guides, ligesom arbejdsgruppen forventes inddraget i forbindelse med afholdelse af dialogmøder, kurser mv.

 

Da det er vigtigt, at leverandører af advokatsystemer har forståelse for, hvordan de nye regler påvirker advokatvirksomheder, vil Danske Advokater også være i dialog med de leverandører, som Danske Advokater samarbejder med.

Se Danske Advokaters magasin fra december 2015

Se aktuelle kurser i persondataforordningen her

Se Datatilsynets 12 spørgsmål, som dataansvarlige allerede nu med fordel kan forholde sig til.

Se Datatilsynets hjemmeside om databeskyttelsesreformen.

pha
 
kommentarer

 

Sider

KURSER

Exception in template (Designs\Paragraph\KontaktboxDobbel.cshtml): System.InvalidOperationException: Sequence contains no elements
   at System.Linq.Enumerable.Single[TSource](IEnumerable`1 source)
   at CompiledRazorTemplates.Dynamic.fdefbcabcbad.Execute()
   at RazorEngine.Templating.TemplateBase.RazorEngine.Templating.ITemplate.Run(ExecuteContext context)
   at RazorEngine.Razor.Parse[T](String razorTemplate, T model, String cacheName)
   at Dynamicweb.Rendering.Template.Output()
@{ /**/ var newsid = Dynamicweb.Input.Request("NewsId"); var initialer = ""; var contactFound = false; var image = ""; var imagetext = ""; var header = ""; var id = GetValue("ParagraphID"); var text = ""; var intro = ""; var link = ""; var isMobile = GetGlobalValue("Global:Device.IsMobile"); Dynamicweb.Content.Paragraph paragraph = null; if (!string.IsNullOrEmpty(newsid)) { initialer = Dynamicweb.Modules.News.NewsItem.GetNewsList(newsid).Single().NewsInitials; } if (!string.IsNullOrEmpty(initialer)) { paragraph = Dynamicweb.Content.Paragraph.GetParagraphsBySql("SELECT * FROM Paragraph WHERE ParagraphImageMouseOver like '%" + initialer + "@danskeadvokater.dk%' AND ParagraphPageID = '18897'").Single(); } if (paragraph != null) { image = "/Files/Billeder/" + paragraph.Image; header = paragraph.Header; intro = paragraph.ImageMouseOver; link = paragraph.ImageUrl; text = paragraph.Text; imagetext = paragraph.ImageCaption; } else { image = GetString("ParagraphImageClean"); header = GetString("ParagraphHeader"); intro = GetString("ParagraphImageLinkAlt"); link = GetString("ParagraphImageLinkClean"); text = GetString("ParagraphText"); imagetext = GetString("ParagraphImageText"); } } <!--Personal info(Vcard)--> <div class="personalinfo doppio"> @if (!string.IsNullOrWhiteSpace(image)) { <img src="@image" alt="@header" /> } <div class="vcard" id="vcard_@id"> @intro <br /><a href="@link" title="@link"><span id="mailto">@link</span></a> </div> </div> <script>$(document).ready(function(){vcard(@id);});</script> <!--PersonalProfil--> <div class="personprofil @initialer"> <h3>Kontakt</h3> @text <a title="L&aelig;s mere" class="doppio viewmoretoggle_personprofil" href="javascript:void(0);">L&aelig;s mere&hellip;</a> <div class="contacttel"> <p class="tel doppio"> @if (!string.IsNullOrEmpty(isMobile)) { <a href="tel:@imagetext"> @imagetext </a> } else { @imagetext } </p> </div> </div>