Velkommen  

Nyheder

Får du ikke allerede vores nyhedsmail, kan du tilmelde dig her.

 

Studentersektionen Jurafabrikken eksponerer Danske Advokaters medlemsvirksomheder til arrangementer rundt i hele landet. Det betyder blandt andet, at advokatvirksomhederne bliver promoveret for de studerende og på Jurafabrikkens sociale medier. I 2016 har Jurafabrikken afholdt 25 arrangementer om advokatbranchen, hvor 40 advokatvirksomheder blev eksponeret.

23-12-2016
Bliv set med Jurafabrikken

Studentersektionen Jurafabrikken eksponerer Danske Advokaters medlemsvirksomheder til arrangementer rundt i hele landet. Det betyder blandt andet, at advokatvirksomhederne bliver promoveret for de studerende og på Jurafabrikkens sociale medier. I 2016 har Jurafabrikken afholdt 25 arrangementer om advokatbranchen, hvor 40 advokatvirksomheder blev eksponeret.

 

Et af Danske Advokaters formål er at styrke medlemmerne i at rekruttere, uddanne og fastholde de bedste kompetencer. Danske Advokater sørger derfor for, at de jurastuderende på et tidligt tidspunkt får mulighed for at lære advokatbranchen at kende og møde advokatvirksomhederne i øjenhøjde.

 

Jurafabrikken er Danske Advokaters studentersektion, og et landsdækkende netværk for jurastuderende drevet af fire forskellige bestyrelser i studiebyerne København, Odense, Aalborg og Aarhus. Bestyrelserne arrangerer faglige foredrag, gå-hjem-møder, workshops og lignende om advokatbranchen rundt i landet.

 

Jurafabrikken giver de studerende en større forståelse og branchebevidsthed, så de bliver bekendte med branchens fulde vidde. Derfor har Jurafabrikken samarbejdet med Danske Advokaters medlemsvirksomheder, små som store, om at lave arrangementer, hvor ’alle’ bliver set. I løbet af 2016 har Jurafabrikken blandt andet afholdt 25 arrangementer, hvor mere end 40 af Danske Advokaters medlemmer blev eksponeret.

 

Jurafabrikkens seneste arrangement blev holdt hos Delacour i København og handlede om den gode procedure. Derudover har Jurafabrikken samarbejdet med advokatvirksomheder i Odense og Aalborg om at afholde ’Advokat for en dag’. Her ansøgte jurastuderende om at få lov til at deltage og følge arbejdsgangen i en advokatvirksomhed i en dag. I efteråret afholdte Jurafabrikken i Aarhus ’Juramonopolet’, hvor advokater, inspireret af ”Mads & Monopolet”, svarede på store og små spørgsmål. Og endelig er ”Karrieremessen” i Aalborg, hvor advokatbranchen kan møde de aalborgensiske studerende, allerede blevet en institution.

 

Jurafabrikken giver også Danske Advokaters medlemmer mulighed for at markedsføre deres egne tiltag for de studerende via Jurafabrikkens platforme, hvad enten det drejer sig om faglige arrangementer, karrierenetværk, mentorprogrammer eller lignende. På den måde kan medlemsvirksomhederne komme direkte ud til  de 4.521, der følger Jurafabrikken på Facebook deres 2924 følgere på Instagram  og deres 1417 følger på LinkedIn.

 

Kunne I tænke jer at samarbejde med Jurafabrikken om et arrangement, er I meget velkomne til at kontakte Jurafabrikkens formand Andreas Koefoed Rolskov på akr@danskeadvokater.dk for nærmere information.

akr
 
kommentarer

 

Sider

KURSER

Exception in template (Designs\Paragraph\KontaktboxDobbel.cshtml): System.InvalidOperationException: Sequence contains no elements
   at System.Linq.Enumerable.Single[TSource](IEnumerable`1 source)
   at CompiledRazorTemplates.Dynamic.fdefbcabcbad.Execute()
   at RazorEngine.Templating.TemplateBase.RazorEngine.Templating.ITemplate.Run(ExecuteContext context)
   at RazorEngine.Razor.Parse[T](String razorTemplate, T model, String cacheName)
   at Dynamicweb.Rendering.Template.Output()
@{ /**/ var newsid = Dynamicweb.Input.Request("NewsId"); var initialer = ""; var contactFound = false; var image = ""; var imagetext = ""; var header = ""; var id = GetValue("ParagraphID"); var text = ""; var intro = ""; var link = ""; var isMobile = GetGlobalValue("Global:Device.IsMobile"); Dynamicweb.Content.Paragraph paragraph = null; if (!string.IsNullOrEmpty(newsid)) { initialer = Dynamicweb.Modules.News.NewsItem.GetNewsList(newsid).Single().NewsInitials; } if (!string.IsNullOrEmpty(initialer)) { paragraph = Dynamicweb.Content.Paragraph.GetParagraphsBySql("SELECT * FROM Paragraph WHERE ParagraphImageMouseOver like '%" + initialer + "@danskeadvokater.dk%' AND ParagraphPageID = '18897'").Single(); } if (paragraph != null) { image = "/Files/Billeder/" + paragraph.Image; header = paragraph.Header; intro = paragraph.ImageMouseOver; link = paragraph.ImageUrl; text = paragraph.Text; imagetext = paragraph.ImageCaption; } else { image = GetString("ParagraphImageClean"); header = GetString("ParagraphHeader"); intro = GetString("ParagraphImageLinkAlt"); link = GetString("ParagraphImageLinkClean"); text = GetString("ParagraphText"); imagetext = GetString("ParagraphImageText"); } } <!--Personal info(Vcard)--> <div class="personalinfo doppio"> @if (!string.IsNullOrWhiteSpace(image)) { <img src="@image" alt="@header" /> } <div class="vcard" id="vcard_@id"> @intro <br /><a href="@link" title="@link"><span id="mailto">@link</span></a> </div> </div> <script>$(document).ready(function(){vcard(@id);});</script> <!--PersonalProfil--> <div class="personprofil @initialer"> <h3>Kontakt</h3> @text <a title="L&aelig;s mere" class="doppio viewmoretoggle_personprofil" href="javascript:void(0);">L&aelig;s mere&hellip;</a> <div class="contacttel"> <p class="tel doppio"> @if (!string.IsNullOrEmpty(isMobile)) { <a href="tel:@imagetext"> @imagetext </a> } else { @imagetext } </p> </div> </div>