Velkommen  

Nyheder

Får du ikke allerede vores nyhedsmail, kan du tilmelde dig her.

 

Justitsministeren har den 14. december 2016 fremsat lovforslag nr. L 105, der bl.a. går ud på at flytte reguleringen af visse takster fra landsretspræsidenterne til Justitsministeriet

02-01-2017
Lovforslag om vejledende takster

Justitsministeren har den 14. december 2016 fremsat lovforslag nr. L 105, der bl.a. går ud på at flytte reguleringen af visse takster fra landsretspræsidenterne til Justitsministeriet. Det fremgår af den kommenterede høringsoversigt, at Justitsministeriet på baggrund af Østre Landsrets høringssvar, som Vestre Landsret og byretterne har tilsluttet sig, har foretaget en justering i forhold til det lovforslag, som var i høring. Hvis lovforslaget vedtages, agter Justitsministeriet  i følge bemærkningerne med hjemmel i de foreslåede bestemmelser som udgangspunkt alene at fastsætte en grundtakst pr. time, der vil skulle anvendes ved fastsættelse af salærer til offentlige forsvarere i straffesager og  til beskikkede advokater i ægteskabs- og forældremyndighedssager samt børnefjernelsessager og til bistandsadvokater.  I det omfang Justitsministeriet alene fastsætter en grundtakst pr. time, vil det være overladt til landsretterne at fastsætte eventuelle vejledende retningslinjer for salærets størrelse på baggrund af den fastsatte grundtakst pr. time. Der henvises i øvrigt til lovforslagets bemærkninger pkt. 2.8.

Loven træder efter forslaget i kraft den 1. marts 2017.

Læs lovforslaget og den kommenterede høringsoversigt.

Læs Danske Advokaters og Danske Familieadvokaters høringssvar her.

 
kommentarer

 

Sider

KURSER

Søren Møller Andersen
Søren Møller Andersen | Chef for kommunikation og public affairs | 33 43 70 19 sma@danskeadvokater.dk


Kontakt

Søren er ansvarlig for Danske Advokaters kommunikation, presse og public affairs.  

 

Søren arbejder med alle genrer inden for kommunikation. Han tager sig blandt andet af foreningens pressearbejde og er ansvarlig for den digitale kommunikation og vores nyhedsbreve. 

 

Du er altid velkommen til at ringe til Søren, hvis du eksempelvis har forslag til særlige emner, som Danske Advokater bør sætte fokus på i sin kommunikation med medlemmerne. 

Læs mere…

33 43 70 19