Velkommen  

Nyheder

Får du ikke allerede vores nyhedsmail, kan du tilmelde dig her.

 

Fra udgangen af 1. halvår 2017 skal en lang række virksomheder registrere deres reelle ejere. Reelle ejere er de fysiske personer, der i sidste instans enten ejer eller kontrollerer en virksomhed. Virksomhedstyperne, der skal identificere og registrere reelle ejere, er aktieselskaber, anpartsselskaber, iværksætterselskaber, partnerselskaber, kommanditselskaber, interessentskaber, fonde, finansielle virksomheder, virksomheder med begrænset ansvar samt de europæiske virksomhedsformer

03-01-2017
Reelle ejere skal snart registreres

Fra udgangen af 1. halvår 2017 skal en lang række virksomheder registrere deres reelle ejere. Reelle ejere er de fysiske personer, der i sidste instans enten ejer eller kontrollerer en virksomhed. Virksomhedstyperne, der skal identificere og registrere reelle ejere, er aktieselskaber, anpartsselskaber, iværksætterselskaber, partnerselskaber, kommanditselskaber, interessentskaber, fonde, finansielle virksomheder, virksomheder med begrænset ansvar samt de europæiske virksomhedsformer. Børsnoterede virksomheder skal dog ikke registrere reelle ejere. Det samme gælder for enkeltmandsvirksomheder. Reelle ejere vil herefter – ligesom legale ejere – fremgå af virksomhedens oplysninger i CVR på Virk.
 

En række virksomhedstyper har siden 2014 registreret de legale ejere i Det Offentlige Ejerregister. Legale ejere er fysiske eller juridiske personer, der ejer 5 procent eller mere af virksomhedens stemmerettigheder eller kapital. Registreringen af legale ejere fortsætter uændret.
 

Med indførelse af registrering af reelle ejere implementeres 4. hvidvaskdirektivs bestemmelser herom. Formålet med registrering af reelle ejere er, at det skal være vanskeligere at sløre ejerskabet af en virksomhed gennem indviklede selskabskonstruktioner. Herudover skal oplysningerne om de reelle ejere bidrage til at styrke bekæmpelsen af hvidvask og terrorfinansiering og dæmme op for misbrug af selskabs- og skattelovgivningen og for skatteunddragelse.
 

Virksomheder kan pålægges bøder ved manglende overholdelse af pligten til at registrere oplysninger om de reelle ejere. Der vil som udgangspunkt blive rejst tiltale mod virksomheden for overtrædelsen. Tiltale mod virksomheden kan kombineres med tiltale mod en eller flere personer med tilknytning til virksomheden, hvis en eller flere af disse personer har medvirket forsætligt eller groft uagtsomt til overtrædelsen, og overtrædelsen ikke er af underordnet karakter.
 

Erhvervsstyrelsen vil udarbejde en vejledning om registrering af reelle ejere. Når denne foreligger, vil Danske Advokater orientere herom.
 

Se i øvrig Erhvervsstyrelsens nyhed fra før jul om registrering af reelle ejere her.

 

Bliv effektivt opdateret på processerne i virk.dk på vores webinarer:

Det lovpligtige ejerregister - webinar d. 28. februar 2017

Stiftelse af kapitalselskaber - webinar d. 28. februar 2017

Ændring i kapitalselskab - Webinar d. 7. marts 2017

Kapitalforhøjelser og nedsættelser - Webinar d. 7. marts 2017

Tager du to eller flere af de ovenstående webinarer, tæller hvert webinar for 2 lektioner.
(Deltager du kun i et af disse webinarer, opnås der ikke kursuslektioner.)

pha
 
kommentarer

 

Sider

KURSER

Exception in template (Designs\Paragraph\KontaktboxDobbel.cshtml): System.InvalidOperationException: Sequence contains no elements
   at System.Linq.Enumerable.Single[TSource](IEnumerable`1 source)
   at CompiledRazorTemplates.Dynamic.ddedcacaaeeca.Execute()
   at RazorEngine.Templating.TemplateBase.RazorEngine.Templating.ITemplate.Run(ExecuteContext context)
   at RazorEngine.Razor.Parse[T](String razorTemplate, T model, String cacheName)
   at Dynamicweb.Rendering.Template.Output()
@{ /**/ var newsid = Dynamicweb.Input.Request("NewsId"); var initialer = ""; var contactFound = false; var image = ""; var imagetext = ""; var header = ""; var id = GetValue("ParagraphID"); var text = ""; var intro = ""; var link = ""; var isMobile = GetGlobalValue("Global:Device.IsMobile"); Dynamicweb.Content.Paragraph paragraph = null; if (!string.IsNullOrEmpty(newsid)) { initialer = Dynamicweb.Modules.News.NewsItem.GetNewsList(newsid).Single().NewsInitials; } if (!string.IsNullOrEmpty(initialer)) { paragraph = Dynamicweb.Content.Paragraph.GetParagraphsBySql("SELECT * FROM Paragraph WHERE ParagraphImageMouseOver like '%" + initialer + "@danskeadvokater.dk%' AND ParagraphPageID = '18897'").Single(); } if (paragraph != null) { image = "/Files/Billeder/" + paragraph.Image; header = paragraph.Header; intro = paragraph.ImageMouseOver; link = paragraph.ImageUrl; text = paragraph.Text; imagetext = paragraph.ImageCaption; } else { image = GetString("ParagraphImageClean"); header = GetString("ParagraphHeader"); intro = GetString("ParagraphImageLinkAlt"); link = GetString("ParagraphImageLinkClean"); text = GetString("ParagraphText"); imagetext = GetString("ParagraphImageText"); } } <!--Personal info(Vcard)--> <div class="personalinfo doppio"> @if (!string.IsNullOrWhiteSpace(image)) { <img src="@image" alt="@header" /> } <div class="vcard" id="vcard_@id"> @intro <br /><a href="@link" title="@link"><span id="mailto">@link</span></a> </div> </div> <script>$(document).ready(function(){vcard(@id);});</script> <!--PersonalProfil--> <div class="personprofil @initialer"> <h3>Kontakt</h3> @text <a title="L&aelig;s mere" class="doppio viewmoretoggle_personprofil" href="javascript:void(0);">L&aelig;s mere&hellip;</a> <div class="contacttel"> <p class="tel doppio"> @if (!string.IsNullOrEmpty(isMobile)) { <a href="tel:@imagetext"> @imagetext </a> } else { @imagetext } </p> </div> </div>