Velkommen  

Nyheder

Får du ikke allerede vores nyhedsmail, kan du tilmelde dig her.

 

Begrebet compliance bruges i mange forskellige sammenhænge, og forvirringen kan være stor i forhold til, hvad det indebærer. Der findes da heller ikke et entydigt svar: Compliance må forholde sig til et konkret rammeværk eller regelsæt for at give mening, og derfor bliver variationerne nødvendigvis uendelige. Her vil jeg bare forsøge at beskrive, hvad der generelt menes med Corporate Compliance.

06-02-2017
Corporate Compliance – hvad er compliance...?

Af: Tormod Tingstad, Partner, Bridge Compliance

 

Begrebet compliance bruges i mange forskellige sammenhænge, og forvirringen kan være stor i forhold til, hvad det indebærer. Der findes da heller ikke et entydigt svar: Compliance må forholde sig til et konkret rammeværk eller regelsæt for at give mening, og derfor bliver variationerne nødvendigvis uendelige. Her vil jeg bare forsøge at beskrive, hvad der generelt menes med Corporate Compliance.

 

Corporate Compliance refererer til, hvordan en virksomhed definerer, planlægger, organiserer og gennemfører sit compliancearbejde i forhold til de regler, som er generelle og særligt vigtige for virksomheden, sådan som den selv har valgt at definere det.

 

Corporate Compliance beskæftiger sig derfor ikke specifikt med et eller flere regelsæt, som f.eks. anti-korruption, hvidvask eller menneskerettigheder, men primært med hvordan disse regler omsættes i det daglige i form af f.eks., hvordan regler beskrives for de ansatte og manifesterer sig i interne procedurer, træning og kommunikation, hvordan arbejdet rapporteres, og hvordan der følges op, hvordan interne undersøgelser gennemføres osv.

 

Det betyder ikke, at Corporate Compliance ikke er hårdkogt jura: F.eks. omhandler UK Bribery Act 2010 hovedsagelig, hvordan selskaberne skal arbejde med anti-korruption for at være ansvarsfri, hvis korruption bliver afdækket i virksomheden. Og det er netop dette, hvordan som skaber flest hovedbrud og arbejde, og som kan siges at være den processuelle del af begrebet Corporate Compliance.

 

I tillæg til den processuelle del, er der også et behov for at give konkrete anvisninger på centrale retsområder (hvad er en acceptabel gave, hvornår er en interessekonflikt legitim osv.), og vi står da overfor den materielle side af Corporate Compliance. Hvilke retsområder, som skal omfattes og beskrives i et adfærdskodeks eller lignende, vil i udgangspunktet være op til selskabet selv at afgøre, men også her foreligger der en etableret praksis.

 

En moderne virksomhed vil være underlagt et antal retsregler såvel som standarder, anbefalinger og interne regler. De fleste af disse har et ”naturligt hjem” i organisationen, som ofte giver sig selv. Juridisk afdeling vil have et generelt ansvar for at håndtere løbende juridiske problemstillinger, samt områder som kræver særlig juridisk kompetence (som f.eks. konkurrencelovgivningen). De fleste større virksomheder har desuden egne funktioner, som har særlige kompetencer inden for miljø og sikkerhed (”HESQ”), mens kompetence om arbejdsgiverlovgivning ofte vil ligge i HR-funktionen. En del brancher er desuden underlagt så omfattende speciallovgivning, at de har egne funktioner, som varetager efterlevelse, typisk lægemiddelindustrien, energisektoren og finanssektoren.

 

Hvad står vi så tilbage med? Generelt forholder begrebet Corporate Compliance sig til efterlevelse af de love og regler, som gælder for hele virksomheden som sådan, som er relevante for alle ansatte, og som ikke har et naturligt hjem i nogen særlig del af virksomheden.

 

Korruption er et godt eksempel, og det er det område, som med rette får størst opmærksomhed. Andre ”gengangere” er temaer som faciliteringspenge, gaver og repræsentation, menneskerettigheder, forholdet til partnere og andre tredjeparter, interessekonflikter, beskyttelse af selskabets ejendele og rettigheder, misbrug af insiderinformation, regnskabsfusk, hovedpunkter i konkurrencelovgivning osv. Selv om der findes en hel del praksis og lovgivning, vil det langt hen ad vejen bestemmes af virksomheden selv, hvordan problematikkerne bliver behandlet (dvs. virksomhedens ”compliancestrategi”).

 

Faget Corporate Compliance giver derfor ikke et entydig svar på f.eks., hvad der er en acceptabel gave i et forretningsforhold, men kan derimod sige noget om, hvilken lovgivning der vil være relevant (og måske afgørende) for spørgsmålet, hvilke hensyn virksomheden bør lægge vægt på, og hvad der er ”best practice”.

 

Nogle gange beskrives compliance som noget kompliceret og uafklaret - et område virksomheden kan vælge at arbejde med eller ikke, f.eks. baseret på en ren cost-benefit-betragtning. Dette er en farlig tilgang. Det vil i dag være helt uforsvarlig (og ofte også ulovligt) for en større virksomhed at begive sig ud på markedet uden at have et robust complianceprogram på plads. Og det er ingen undskyldning, at det er et relativt nyt fagområde, som fortsat er i udvikling. Desto større grund er der til at investere i viden og kompetencer. Den store udfordring ligger mere i at gøre ”compliance” tilgængeligt, relevant og værdifuldt for virksomheden, og alle som berøres af den, hvad enten det er kunder, leverandører, ansatte eller ejere.

 

Se også denne film om compliance: 

dca
 
kommentarer

 

Sider

KURSER

Exception in template (Designs\Paragraph\KontaktboxDobbel.cshtml): System.InvalidOperationException: Sequence contains no elements
   at System.Linq.Enumerable.Single[TSource](IEnumerable`1 source)
   at CompiledRazorTemplates.Dynamic.bbfbaaabfadf.Execute()
   at RazorEngine.Templating.TemplateBase.RazorEngine.Templating.ITemplate.Run(ExecuteContext context)
   at RazorEngine.Razor.Parse[T](String razorTemplate, T model, String cacheName)
   at Dynamicweb.Rendering.Template.Output()
@{ var newsid = Dynamicweb.Input.Request("NewsId"); var initialer = ""; var contactFound = false; var image = ""; var imagetext = ""; var header = ""; var id = GetValue("ParagraphID"); var text = ""; var intro = ""; var link = ""; var isMobile = GetGlobalValue("Global:Device.IsMobile"); Dynamicweb.Content.Paragraph paragraph = null; if (!string.IsNullOrEmpty(newsid)) { initialer = Dynamicweb.Modules.News.NewsItem.GetNewsList(newsid).Single().NewsInitials; } if (!string.IsNullOrEmpty(initialer)) { paragraph = Dynamicweb.Content.Paragraph.GetParagraphsBySql("SELECT * FROM Paragraph WHERE ParagraphImageMouseOver like '%" + initialer + "@danskeadvokater.dk%' AND ParagraphPageID = '18897'").Single(); } if (paragraph != null) { image = "/Files/Billeder/" + paragraph.Image; header = paragraph.Header; intro = paragraph.ImageMouseOver; link = paragraph.ImageUrl; text = paragraph.Text; imagetext = paragraph.ImageCaption; } else { image = GetString("ParagraphImageClean"); header = GetString("ParagraphHeader"); intro = GetString("ParagraphImageLinkAlt"); link = GetString("ParagraphImageLinkClean"); text = GetString("ParagraphText"); imagetext = GetString("ParagraphImageText"); } } <!--Personal info(Vcard)--> <div class="personalinfo doppio"> @if (!string.IsNullOrWhiteSpace(image)) { <img src="@image" alt="@header" /> } <div class="vcard" id="vcard_@id"> @intro <br /><a href="@link" title="@link"><span id="mailto">@link</span></a> </div> </div> <script>$(document).ready(function(){vcard(@id);});</script> <!--PersonalProfil--> <div class="personprofil @initialer"> <h3>Kontakt</h3> @text <a title="L&aelig;s mere" class="doppio viewmoretoggle_personprofil" href="javascript:void(0);">L&aelig;s mere&hellip;</a> <div class="contacttel"> <p>Kontakt @header p&aring; tlf.</p> <p class="tel doppio"> @if(!string.IsNullOrEmpty(isMobile)) { <a href="tel:@imagetext"> @imagetext </a> } else { @imagetext } </p> </div> </div>