Velkommen  

Nyheder

Får du ikke allerede vores nyhedsmail, kan du tilmelde dig her.

 

- få indblik i de følelsesmæssige reaktioner og behov.

17-03-2017
Hvordan rådgiver du mennesker i sorg?

- få indblik i de følelsesmæssige reaktioner og behov.

 

På dette kursus kan du lære mere om, hvordan du rådgiver mennesker, som er ramt af tab og sorg fx i forbindelse med dødsfald, livstruende eller invaliderende sygdom, skilsmisse, børn anbragt uden for hjemmet, flygtninge mv.

 

Her kan den juriske rådgivning sjældent stå alene. For nogle klienter vil deres følelser fylde så meget, at juristen eller advokaten er nødt til at kunne håndtere de følelser, der er forbundet med tabet for at kunne indhente de relevante informationer, der er forudsætningen for at kunne yde juridisk rådgivning.

 

Formål:

 • At kursisterne får indblik i de følelsesmæssige reaktioner og behov, der kan være forbundet med tab og sorg
 • At kursisterne får indblik i nyeste viden om skelnen mellem normal og kompliceret sorg
 • At kursisterne får viden om, hvordan man bedst håndterer følelser, der er forbundet med tab og sorg fx
  - Opmærksom på såvel klientens som egne følelser
  - Når klienten begynder at græde – eller kæmper med ikke at græde
  - Når klienten bliver vred
  - Hvordan man undgår at blive for ”tyndhudet” – eller for ”tykhudet” i mødet med klienten.


Læs mere om kurset og tilmeld dig her.

 

Bliv del af et netværk for yngre jurister

Ud over kursusdelen vil man tage del i et netværk, som har deres eget debatforum, hvor man har mulighed for at udveksle erfaringer og ideer med de øvrige deltagere.

 

Danske Advokater, Danske Arveretsadvokater og Danske Familieadvokater har indgået et samarbejde med det formål at få flere unge/yngre advokater og advokatfuldmægtige til at interessere sig for familie- og arveretten. Alle tre foreninger ser det som en vigtig brancheopgave at sikre, at yngre kolleger har lyst til at specialisere sig inden for familie- og arveretten.

 

Tovholderen for yngrenetværket er advokat Anne Kjærhus Mortensen, Ret&Råd Grønbæk & Huuse, Aarhus C.

 

Vi opfordrer alle netværksdeltagere til at deltage på basiskurserne, ”Skilsmissesager A-Z” og ”Testamente og ægtepagter – for unge rådgivere”.

 

Hensigten med disse kurser er blandt andet at få opbygget et netværk, hvor kursusdeltagerne kan trække på hinandens erfaring eller bruge hinanden, hvis der under sagsforløbet opstår behov for at vende en problemstilling med en kollega. På den måde er der basis for, at den enkelte deltager får opbygget et område inden for privatretlig rådgivning, som er både givende, spændende og udfordrende. Der afholdes ca. tre gå hjem-møder om året, hvor deltagerne udveksler erfaringer og kan hente inspiration til det fremtidige arbejde.

dca
 
kommentarer

 

Sider

KURSER

Exception in template (Designs\Paragraph\KontaktboxDobbel.cshtml): System.InvalidOperationException: Sequence contains no elements
  at System.Linq.Enumerable.Single[TSource](IEnumerable`1 source)
  at CompiledRazorTemplates.Dynamic.bbfbaaabfadf.Execute()
  at RazorEngine.Templating.TemplateBase.RazorEngine.Templating.ITemplate.Run(ExecuteContext context)
  at RazorEngine.Razor.Parse[T](String razorTemplate, T model, String cacheName)
  at Dynamicweb.Rendering.Template.Output()
@{ var newsid = Dynamicweb.Input.Request("NewsId"); var initialer = ""; var contactFound = false; var image = ""; var imagetext = ""; var header = ""; var id = GetValue("ParagraphID"); var text = ""; var intro = ""; var link = ""; var isMobile = GetGlobalValue("Global:Device.IsMobile"); Dynamicweb.Content.Paragraph paragraph = null; if (!string.IsNullOrEmpty(newsid)) { initialer = Dynamicweb.Modules.News.NewsItem.GetNewsList(newsid).Single().NewsInitials; } if (!string.IsNullOrEmpty(initialer)) { paragraph = Dynamicweb.Content.Paragraph.GetParagraphsBySql("SELECT * FROM Paragraph WHERE ParagraphImageMouseOver like '%" + initialer + "@danskeadvokater.dk%' AND ParagraphPageID = '18897'").Single(); } if (paragraph != null) { image = "/Files/Billeder/" + paragraph.Image; header = paragraph.Header; intro = paragraph.ImageMouseOver; link = paragraph.ImageUrl; text = paragraph.Text; imagetext = paragraph.ImageCaption; } else { image = GetString("ParagraphImageClean"); header = GetString("ParagraphHeader"); intro = GetString("ParagraphImageLinkAlt"); link = GetString("ParagraphImageLinkClean"); text = GetString("ParagraphText"); imagetext = GetString("ParagraphImageText"); } } <!--Personal info(Vcard)--> <div class="personalinfo doppio"> @if (!string.IsNullOrWhiteSpace(image)) { <img src="@image" alt="@header" /> } <div class="vcard" id="vcard_@id"> @intro <br /><a href="@link" title="@link"><span id="mailto">@link</span></a> </div> </div> <script>$(document).ready(function(){vcard(@id);});</script> <!--PersonalProfil--> <div class="personprofil @initialer"> <h3>Kontakt</h3> @text <a title="L&aelig;s mere" class="doppio viewmoretoggle_personprofil" href="javascript:void(0);">L&aelig;s mere&hellip;</a> <div class="contacttel"> <p>Kontakt @header p&aring; tlf.</p> <p class="tel doppio"> @if(!string.IsNullOrEmpty(isMobile)) { <a href="tel:@imagetext"> @imagetext </a> } else { @imagetext } </p> </div> </div>