Velkommen  

Nyheder

Får du ikke allerede vores nyhedsmail, kan du tilmelde dig her.

 

Justitsministeriet forventer, at loven om fremtidsfuldmagter træder i kraft den 1. september 2017. Inden da skal der etableres et register over fremtidsfuldmagter. Se mere nedenfor.

01-05-2017
Fremtidsfuldmagter – forventet ikrafttræden den 1. september 2017

Justitsministeriet forventer, at loven om fremtidsfuldmagter træder i kraft den 1. september 2017. Inden da skal der etableres et register over fremtidsfuldmagter. Se mere nedenfor.

 

Lovforslag nr. L 135 om fremtidsfuldmagter blev vedtaget af Folketinget den 12. maj 2016 (lov nr. 618 af 8. juni 2016). Tidspunktet for fremtidsfuldmagtsordningens ikrafttræden er ikke fastsat i loven. Som det fremgår af lovforslaget, skyldes det bl.a., at der, inden ordningen kan træde i kraft, skal etableres et register over fremtidsfuldmagter (Fremtidsfuldmagtsregisteret), jf. bemærkningerne til lovens § 31.

 

I overensstemmelse med den daværende justitsministers besvarelse af 6. april 2016 af Retsudvalgets spørgsmål nr. 1 til lovforslaget, er arbejdet vedrørende den praktiske udmøntning af ordningen igangsat efter Folketingets vedtagelse af loven. Det digitale fundament for oprettelse og ikraftsættelse af fremtidsfuldmagter er ved at blive etableret. Justitsministeriet er derudover i gang med at udarbejde administrative forskrifter samt – på baggrund af dialog med berørte interesseorganisationer og myndigheder – vejledningsmateriale om ordningen og koncepter for udformningen af fremtidsfuldmagter.

 

Justitsministeriet har i svar på spørgsmål nr. S 982 oplyst, at ministeriet forventer, at loven kan træde i kraft den 1. september 2017.

 

Danske Advokater afholder kurser i Aarhus den 16. november 2017 og i København den 24. november 2017.

hhk
 
kommentarer

 

Sider

KURSER

Exception in template (Designs\Paragraph\KontaktboxDobbel.cshtml): System.InvalidOperationException: Sequence contains no elements
   at System.Linq.Enumerable.Single[TSource](IEnumerable`1 source)
   at CompiledRazorTemplates.Dynamic.bbfbaaabfadf.Execute()
   at RazorEngine.Templating.TemplateBase.RazorEngine.Templating.ITemplate.Run(ExecuteContext context)
   at RazorEngine.Razor.Parse[T](String razorTemplate, T model, String cacheName)
   at Dynamicweb.Rendering.Template.Output()
@{ var newsid = Dynamicweb.Input.Request("NewsId"); var initialer = ""; var contactFound = false; var image = ""; var imagetext = ""; var header = ""; var id = GetValue("ParagraphID"); var text = ""; var intro = ""; var link = ""; var isMobile = GetGlobalValue("Global:Device.IsMobile"); Dynamicweb.Content.Paragraph paragraph = null; if (!string.IsNullOrEmpty(newsid)) { initialer = Dynamicweb.Modules.News.NewsItem.GetNewsList(newsid).Single().NewsInitials; } if (!string.IsNullOrEmpty(initialer)) { paragraph = Dynamicweb.Content.Paragraph.GetParagraphsBySql("SELECT * FROM Paragraph WHERE ParagraphImageMouseOver like '%" + initialer + "@danskeadvokater.dk%' AND ParagraphPageID = '18897'").Single(); } if (paragraph != null) { image = "/Files/Billeder/" + paragraph.Image; header = paragraph.Header; intro = paragraph.ImageMouseOver; link = paragraph.ImageUrl; text = paragraph.Text; imagetext = paragraph.ImageCaption; } else { image = GetString("ParagraphImageClean"); header = GetString("ParagraphHeader"); intro = GetString("ParagraphImageLinkAlt"); link = GetString("ParagraphImageLinkClean"); text = GetString("ParagraphText"); imagetext = GetString("ParagraphImageText"); } } <!--Personal info(Vcard)--> <div class="personalinfo doppio"> @if (!string.IsNullOrWhiteSpace(image)) { <img src="@image" alt="@header" /> } <div class="vcard" id="vcard_@id"> @intro <br /><a href="@link" title="@link"><span id="mailto">@link</span></a> </div> </div> <script>$(document).ready(function(){vcard(@id);});</script> <!--PersonalProfil--> <div class="personprofil @initialer"> <h3>Kontakt</h3> @text <a title="L&aelig;s mere" class="doppio viewmoretoggle_personprofil" href="javascript:void(0);">L&aelig;s mere&hellip;</a> <div class="contacttel"> <p>Kontakt @header p&aring; tlf.</p> <p class="tel doppio"> @if(!string.IsNullOrEmpty(isMobile)) { <a href="tel:@imagetext"> @imagetext </a> } else { @imagetext } </p> </div> </div>