Velkommen  

Nyheder

Får du ikke allerede vores nyhedsmail, kan du tilmelde dig her.

 

Den 23. maj 2017 åbner Erhvervsstyrelsens register for reelle ejere. Fra den 23. maj er der mulighed for, at virksomheder kan foretage den pligtmæssige registrering af oplysninger om deres reelle ejere. Fristen for registrering af reelle ejere er 1. december 2017.

02-05-2017
Nu skal reelle ejere registreres

Den 23. maj 2017 åbner Erhvervsstyrelsens register for reelle ejere. Fra den 23. maj er der mulighed for, at virksomheder kan foretage den pligtmæssige registrering af oplysninger om deres reelle ejere. Fristen for registrering af reelle ejere er 1. december 2017.

 

For fremtiden skal både legale ejere og reelle ejere registreres. Formålet med registrering af reelle ejere er at skabe øget gennemsigtighed omkring danske virksomheders reelle ejerstruktur, så det sikres, at virksomhederne ikke benyttes til skattesvig og anden økonomisk kriminalitet – herunder hvidvask. Reglerne er et led i implementeringen af skattelypakken og 4. hvidvaskdirektiv.

 

En reel ejer er defineret som en fysisk person, der i sidste ende direkte eller indirekte ejer eller kontrollerer en tilstrækkelig del af ejerandelene eller stemmerettighederne, eller som udøver kontrol ved hjælp af andre midler. Ejere af selskaber, hvis ejerandele handles på et reguleret marked eller et tilsvarende marked, som er undergivet oplysningspligt i overensstemmelse med EU-retten eller tilsvarende internationale standarder, skal dog ikke registreres som reelle ejere.

 

Efter 4. hvidvaskdirektiv anses direkte eller indirekte ejerskab af eller kontrol over mere end 25 pct. af en juridisk person som indikation på direkte eller indirekte reelt ejerskab. En tilstrækkelig del af ejerandele eller stemmerettigheder svarer derfor som udgangspunkt til, at man ejer eller kontrollerer mere end 25 pct. af virksomheden.

 

Det er vigtigt at bemærke, at man også kan betragtes som reel ejer, hvis ejerandelen eller stemmerettighederne er mindre end 25 pct. Det kan f.eks. være tilfældet, hvis man ejer 15 % af kapitalen, men samtidig har ret til at udpege bestyrelsesmedlemmer.

 

Virksomhederne skal indhente oplysninger om virksomhedens ejere og de reelle ejeres rettigheder og på baggrund heraf foretage en konkret vurdering af, hvem der er virksomhedens reelle ejere.

 

De omfattede virksomheder m.fl. skal undersøge deres reelle ejerskab og registrere resultatet heraf på virk.dk, uanset om de finder frem til, at de har reelle ejere eller ej. Hvis en virksomhed m.fl. ikke har en reel ejer, vil det typisk være den daglige ledelse, der skal registreres som reelle ejere på virk.dk.

 

Erhvervsstyrelsen offentliggør den 23. maj 2017 en vejledning vedr. registrering af reelle ejere. Danske Advokater vil oplyse nærmere herom, når vejledningen foreligger.

Læs mere om registrering af reelle ejere her.

Se Danske Advokaters nyhed fra januar 2017 om registrering af reelle ejere her

 

Arbejder du med selskabsret, har vi et grundkursus for sekretærer i København og Aarhus. Er du erfaren inden for selskabsret, har vi vores elitekurser i Korsør og Aarhus.

pha
 
kommentarer

 

Sider

KURSER

Exception in template (Designs\Paragraph\KontaktboxDobbel.cshtml): System.InvalidOperationException: Sequence contains no elements
   at System.Linq.Enumerable.Single[TSource](IEnumerable`1 source)
   at CompiledRazorTemplates.Dynamic.bbfbaaabfadf.Execute()
   at RazorEngine.Templating.TemplateBase.RazorEngine.Templating.ITemplate.Run(ExecuteContext context)
   at RazorEngine.Razor.Parse[T](String razorTemplate, T model, String cacheName)
   at Dynamicweb.Rendering.Template.Output()
@{ var newsid = Dynamicweb.Input.Request("NewsId"); var initialer = ""; var contactFound = false; var image = ""; var imagetext = ""; var header = ""; var id = GetValue("ParagraphID"); var text = ""; var intro = ""; var link = ""; var isMobile = GetGlobalValue("Global:Device.IsMobile"); Dynamicweb.Content.Paragraph paragraph = null; if (!string.IsNullOrEmpty(newsid)) { initialer = Dynamicweb.Modules.News.NewsItem.GetNewsList(newsid).Single().NewsInitials; } if (!string.IsNullOrEmpty(initialer)) { paragraph = Dynamicweb.Content.Paragraph.GetParagraphsBySql("SELECT * FROM Paragraph WHERE ParagraphImageMouseOver like '%" + initialer + "@danskeadvokater.dk%' AND ParagraphPageID = '18897'").Single(); } if (paragraph != null) { image = "/Files/Billeder/" + paragraph.Image; header = paragraph.Header; intro = paragraph.ImageMouseOver; link = paragraph.ImageUrl; text = paragraph.Text; imagetext = paragraph.ImageCaption; } else { image = GetString("ParagraphImageClean"); header = GetString("ParagraphHeader"); intro = GetString("ParagraphImageLinkAlt"); link = GetString("ParagraphImageLinkClean"); text = GetString("ParagraphText"); imagetext = GetString("ParagraphImageText"); } } <!--Personal info(Vcard)--> <div class="personalinfo doppio"> @if (!string.IsNullOrWhiteSpace(image)) { <img src="@image" alt="@header" /> } <div class="vcard" id="vcard_@id"> @intro <br /><a href="@link" title="@link"><span id="mailto">@link</span></a> </div> </div> <script>$(document).ready(function(){vcard(@id);});</script> <!--PersonalProfil--> <div class="personprofil @initialer"> <h3>Kontakt</h3> @text <a title="L&aelig;s mere" class="doppio viewmoretoggle_personprofil" href="javascript:void(0);">L&aelig;s mere&hellip;</a> <div class="contacttel"> <p>Kontakt @header p&aring; tlf.</p> <p class="tel doppio"> @if(!string.IsNullOrEmpty(isMobile)) { <a href="tel:@imagetext"> @imagetext </a> } else { @imagetext } </p> </div> </div>