Velkommen  

Nyheder

Får du ikke allerede vores nyhedsmail, kan du tilmelde dig her.

 

Det er onsdag morgen, og jeg står foran døren til Folketingets Skatteudvalg og lægger sidste hånd på mit indlæg sammen med DI og FSR. Baggrunden er, at regeringen har fremsat et lovforslag (L194), der vedrører den selskabsform, som mange advokatvirksomheder er bygget på, og som har til formål at fastlægge retningslinjer for, hvornår en partner i en partnerejet virksomhed kan anses for henholdsvis selvstændig erhvervsdrivende eller lønmodtager. Derfor har Danske Advokater bedt om foretræde for skatteordførerne i Folketinget.

29-05-2017
Danske Advokater til Folketinget: Partnere er ikke lønmodtagere!

Det er onsdag morgen, og jeg står foran døren til Folketingets Skatteudvalg og lægger sidste hånd på mit indlæg sammen med DI og FSR. Baggrunden er, at regeringen har fremsat et lovforslag (L194), der vedrører den selskabsform, som mange advokatvirksomheder er bygget på, og som har til formål at fastlægge retningslinjer for, hvornår en partner i en partnerejet virksomhed kan anses for henholdsvis selvstændig erhvervsdrivende eller lønmodtager. Derfor har Danske Advokater bedt om foretræde for skatteordførerne i Folketinget. 

 

Baggrunden for forslaget er, at Skatterådet har bedt Folketinget om at lukke et skattehul, fordi et partnerselskab havde forelagt en model, hvor man lagde op til at gøre det muligt at eje en lille brøkdel af virksomheden og samtidig opnå status som selvstændig erhvervsdrivende. Det fik Skatterådet til at bede Folketinget om at skride ind, og det blev bakket op af Folketingets partier. Jeg må også sige lige ud, at jeg tager klart afstand fra modeller, som er aggressive eller som har til formål at udvande de helt naturlige forskelle, der er mellem lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende.

 

Det gjorde jeg også klart for politikerne. Men hvis man vælger at bruge en kæmpe forhammer til at slå et lillebitte søm i, risikerer man at ramme noget, man ikke ønsker at ramme – nemlig hele den klassiske partnermodel, som har bevist sit værd i rådgiverbranchen igennem mange år. Samtidig sender lovforslaget et uheldigt erhvervspolitisk signal, fordi man ved at læse lovbemærkningerne kan få det indtryk, at man som partner risikerer at blive gjort til lønmodtager – alene fordi ens virksomhed er stor.  Det er da underligt, at hvis man gør alt det, politikerne ønsker; specialiserer sig, øger produktiviteten, vokser sig stor og derfor udvider partnerkredsen, ja så risikerer man at blive straffet rent skatteteknisk. Samtidig er der en stor diskrepans mellem det forslag, som skatteministeren sendte i høring, og så det, som rent faktisk blev fremsat i Folketinget. Vi havde faktisk slet ingen bemærkninger til det udkast, der blev sendt i høring. Stor var overraskelsen derfor, da det gik op for os, at dette kunne risikere at ramme advokater, der ikke har gjort andet end at følge reglerne og passe deres arbejde. Mit budskab var derfor klart: Der bør laves en præcisering i forbindelse med lovarbejdet. Forud er gået uger, hvor Danske Advokater har arbejdet intenst med sagen og har haft uformelle kontakter bredt i det politiske system. Meldingen fra udvalget lød: Du har en time til at sende formuleringsforslag til en Folketingsbetænkning. Heldigvis var vi godt forberedte, så jeg kunne hurtigt fremsende forslag til formuleringer, som var koordineret med DI og FSR. Senere på aftenen kom så betænkningen, hvor der bl.a. står:

 

 ”Partierne bemærker, at formålet med lovforslaget således ikke er en generel begrænsning af partnerselskaber (P/S), men specifikt at lukke det hul i reglerne, som Skatterådet har gjort opmærksom på som opfølgning på en konkret afgørelse fra 2015.

 

Der er under lovforslagets behandling udtrykt bekymring for lovforslagets rækkevidde, herunder at lovforslaget, når det udmøntes i praksis, vil kunne medføre, at personer, der må anses som selvstændigt erhvervsdrivende, fremover vil blive beskattet som lønmodtagere.

 

S, DF, V, LA, ALT, RV og KF er derfor enige om, at Skatteministeriet efter en periode på 3 år fra lovens ikrafttræden foretager en gennemgang af praksis på området, bl.a. baseret på Skatterådets afgørelser om bindende svar, og at Folketingets Skatteudvalg orienteres om resultatet af gennemgangen.”

 

Når man tager i betragtning, at udgangspunktet var, at Folketingets partier – næsten uden debat- var ved at vedtage et lovforslag, som ingen reelt kunne vurdere rækkevidden af, ja så er præciseringen i betænkningen fra Folketingets Skatteudvalg et væsentligt fremskridt, som jeg gerne vil kvittere for. Danske Advokater har og vil fortsat have stor fokus på denne sag, og vi vil holde det politiske system op på de positive tilsagn, vi har fået i processen.

Du kan læse hele lovforslaget og betænkningen her

 

Med venlig hilsen

 

Paul Mollerup

Adm. direktør, Danske Advokater

pmo
 
kommentarer

 

Sider

KURSER

Paul Mollerup
Paul Mollerup | Adm. direktør | 33 43 70 10 | pmo@danskeadvokater.dk


Kontakt

Paul er overordnet ansvarlig for den daglige drift af foreningen og bindeled til Danske Advokaters formand og bestyrelse. 

 

Paul har naturligt nok fokus på Danske Advokaters strategi, økonomi og ledelse. Derudover er han som adm. direktør involveret i en lang række af Danske Advokaters projekter og opgaver. 

 

Foreningens politiske interesser, kommunikation og forretningsudvikling fylder meget i Pauls dagligdag. 

Læs mere…

Kontakt Paul Mollerup på tlf.

33 43 70 10