Velkommen  

Nyheder

Får du ikke allerede vores nyhedsmail, kan du tilmelde dig her.

 

En ny betænkning beskriver nu, hvordan nye regler fra EU om persondata kommer til at påvirke dansk lovgivning. Danske Advokater forventer hen over året at udarbejde guides til vores medlemmer gående på, hvad de nye regler kan komme til at betyde for branchen, og hvad man bør være opmærksom på. Den første forventes at udkomme med en temanyhedsmail inden sommerferien. Danske Advokater udbyder allerede nu en række kurser om temaet, så du kan blive klar til den nye dagsorden. Regeringen vil til efteråret fremsætte et forslag til en ny persondatalov på baggrund af betænkningen. Herudover vil der i den kommende tid blive udsendt en række vejledninger om forståelsen af forordningen.

29-05-2017
Ny betænkning om databeskyttelsesforordningen

En ny betænkning beskriver nu, hvordan nye regler fra EU om persondata kommer til at påvirke dansk lovgivning. Danske Advokater forventer hen over året at udarbejde guides til vores medlemmer gående på, hvad de nye regler kan komme til at betyde for branchen, og hvad man bør være opmærksom på. Den første forventes at udkomme med en temanyhedsmail inden sommerferien.

 

Danske Advokater udbyder allerede nu en række kurser om temaet, så du kan blive klar til den nye dagsorden. Regeringen vil til efteråret fremsætte et forslag til en ny persondatalov på baggrund af betænkningen. Herudover vil der i den kommende tid blive udsendt en række vejledninger om forståelsen af forordningen.

 

Se kursustilbud her

Læs den nye betænkning her

hhk
 
kommentarer

 

Sider

KURSER

Exception in template (Designs\Paragraph\KontaktboxDobbel.cshtml): System.InvalidOperationException: Sequence contains no elements
   at System.Linq.Enumerable.Single[TSource](IEnumerable`1 source)
   at CompiledRazorTemplates.Dynamic.bbfbaaabfadf.Execute()
   at RazorEngine.Templating.TemplateBase.RazorEngine.Templating.ITemplate.Run(ExecuteContext context)
   at RazorEngine.Razor.Parse[T](String razorTemplate, T model, String cacheName)
   at Dynamicweb.Rendering.Template.Output()
@{ var newsid = Dynamicweb.Input.Request("NewsId"); var initialer = ""; var contactFound = false; var image = ""; var imagetext = ""; var header = ""; var id = GetValue("ParagraphID"); var text = ""; var intro = ""; var link = ""; var isMobile = GetGlobalValue("Global:Device.IsMobile"); Dynamicweb.Content.Paragraph paragraph = null; if (!string.IsNullOrEmpty(newsid)) { initialer = Dynamicweb.Modules.News.NewsItem.GetNewsList(newsid).Single().NewsInitials; } if (!string.IsNullOrEmpty(initialer)) { paragraph = Dynamicweb.Content.Paragraph.GetParagraphsBySql("SELECT * FROM Paragraph WHERE ParagraphImageMouseOver like '%" + initialer + "@danskeadvokater.dk%' AND ParagraphPageID = '18897'").Single(); } if (paragraph != null) { image = "/Files/Billeder/" + paragraph.Image; header = paragraph.Header; intro = paragraph.ImageMouseOver; link = paragraph.ImageUrl; text = paragraph.Text; imagetext = paragraph.ImageCaption; } else { image = GetString("ParagraphImageClean"); header = GetString("ParagraphHeader"); intro = GetString("ParagraphImageLinkAlt"); link = GetString("ParagraphImageLinkClean"); text = GetString("ParagraphText"); imagetext = GetString("ParagraphImageText"); } } <!--Personal info(Vcard)--> <div class="personalinfo doppio"> @if (!string.IsNullOrWhiteSpace(image)) { <img src="@image" alt="@header" /> } <div class="vcard" id="vcard_@id"> @intro <br /><a href="@link" title="@link"><span id="mailto">@link</span></a> </div> </div> <script>$(document).ready(function(){vcard(@id);});</script> <!--PersonalProfil--> <div class="personprofil @initialer"> <h3>Kontakt</h3> @text <a title="L&aelig;s mere" class="doppio viewmoretoggle_personprofil" href="javascript:void(0);">L&aelig;s mere&hellip;</a> <div class="contacttel"> <p>Kontakt @header p&aring; tlf.</p> <p class="tel doppio"> @if(!string.IsNullOrEmpty(isMobile)) { <a href="tel:@imagetext"> @imagetext </a> } else { @imagetext } </p> </div> </div>