Velkommen  

Nyheder

Får du ikke allerede vores nyhedsmail, kan du tilmelde dig her.

 

Den 23. maj 2017 blev forslag til lov om ægtefælles økonomiske forhold vedtaget.

02-06-2017
Ny lov om ægtefællers økonomiske forhold – nye kurser

Den 23. maj 2017 blev forslag til lov om ægtefælles økonomiske forhold vedtaget.

 

Børne- og socialministeren fremsatte den 29. marts 2017 lovforslag nr. L 178 – forslag til lov om ægtefællers økonomiske forhold. Lovforslaget – der bygger på betænkning nr. 1552/2015 om ægtefællers økonomiske forhold, som Retsvirkningslovsudvalget afgav i januar 2015 – har til formål at modernisere reglerne i lov om ægteskabets retsvirkninger (retsvirkningsloven). Lovforslaget opretholder hovedelementerne i den gældende ordning. Som konsekvens af forslagene i L 178 er der den 29. marts 2017 tillige fremsat et følgelovforslag (L 179), der indeholder en række konsekvensændringer i anden lovgivning.

 

Loven træder i kraft 1. januar 2018.

 

Se vores tidligere omtale af lovforslaget her.

 

Vi har to kurser i 2017 om, hvad du som rådgiver skal være opmærksom på, når de nye regler træder i kraft. På kurset vil du få en gennemgang af lovens indhold og et overblik over, hvilke nye muligheder loven giver. 

23. november i Aarhus, læs mere her.

7. december i København, læs mere her.

 

I 2018 har vi fokus på den praktiske behandling, hvor du lærer, hvordan du rent praktisk skal bruge loven, og samtidig lærer, hvordan du helt konkret skal forholde dig til typiske/svære problemstillinger (værdiansættelse, skat, pensioner, virksomheder, leje mv.), du støder på i forbindelse med en bodeling, og som loven ikke kommer til at ændre på.

10. april 2018 i Aarhus, læs mere her.

12. april 2018 i København, læs mere her.

hhk
 
kommentarer

 

Sider

KURSER

Exception in template (Designs\Paragraph\KontaktboxDobbel.cshtml): System.InvalidOperationException: Sequence contains no elements
   at System.Linq.Enumerable.Single[TSource](IEnumerable`1 source)
   at CompiledRazorTemplates.Dynamic.bbfbaaabfadf.Execute()
   at RazorEngine.Templating.TemplateBase.RazorEngine.Templating.ITemplate.Run(ExecuteContext context)
   at RazorEngine.Razor.Parse[T](String razorTemplate, T model, String cacheName)
   at Dynamicweb.Rendering.Template.Output()
@{ var newsid = Dynamicweb.Input.Request("NewsId"); var initialer = ""; var contactFound = false; var image = ""; var imagetext = ""; var header = ""; var id = GetValue("ParagraphID"); var text = ""; var intro = ""; var link = ""; var isMobile = GetGlobalValue("Global:Device.IsMobile"); Dynamicweb.Content.Paragraph paragraph = null; if (!string.IsNullOrEmpty(newsid)) { initialer = Dynamicweb.Modules.News.NewsItem.GetNewsList(newsid).Single().NewsInitials; } if (!string.IsNullOrEmpty(initialer)) { paragraph = Dynamicweb.Content.Paragraph.GetParagraphsBySql("SELECT * FROM Paragraph WHERE ParagraphImageMouseOver like '%" + initialer + "@danskeadvokater.dk%' AND ParagraphPageID = '18897'").Single(); } if (paragraph != null) { image = "/Files/Billeder/" + paragraph.Image; header = paragraph.Header; intro = paragraph.ImageMouseOver; link = paragraph.ImageUrl; text = paragraph.Text; imagetext = paragraph.ImageCaption; } else { image = GetString("ParagraphImageClean"); header = GetString("ParagraphHeader"); intro = GetString("ParagraphImageLinkAlt"); link = GetString("ParagraphImageLinkClean"); text = GetString("ParagraphText"); imagetext = GetString("ParagraphImageText"); } } <!--Personal info(Vcard)--> <div class="personalinfo doppio"> @if (!string.IsNullOrWhiteSpace(image)) { <img src="@image" alt="@header" /> } <div class="vcard" id="vcard_@id"> @intro <br /><a href="@link" title="@link"><span id="mailto">@link</span></a> </div> </div> <script>$(document).ready(function(){vcard(@id);});</script> <!--PersonalProfil--> <div class="personprofil @initialer"> <h3>Kontakt</h3> @text <a title="L&aelig;s mere" class="doppio viewmoretoggle_personprofil" href="javascript:void(0);">L&aelig;s mere&hellip;</a> <div class="contacttel"> <p>Kontakt @header p&aring; tlf.</p> <p class="tel doppio"> @if(!string.IsNullOrEmpty(isMobile)) { <a href="tel:@imagetext"> @imagetext </a> } else { @imagetext } </p> </div> </div>