Velkommen  

Nyheder

Får du ikke allerede vores nyhedsmail, kan du tilmelde dig her.

 


04-07-2017
Vejledning til revisorloven sendt i høring

I forbindelse behandlingen af lovforslag L 146 – der gennemførte ændringerne af revisordirektivet fra 2014 og valgmulighederne i revisorforordningen – oplyste erhvervs- og vækstministeren, at Erhvervsstyrelsen i samarbejde med de berørte interessenter ville udarbejde en vejledning, der nærmere skulle angive, hvilke former for ydelser, revisorer må levere til de klienter af offentlig interesse, som de samtidig reviderer. Et udkast til vejledning har været behandlet af Revisorrådet på en række møder, hvor Danske Advokater har deltaget. Nogle af de fortolkninger, som Erhvervsstyrelsen, bl.a. på baggrund af en række afgivne ministersvar, anlagde i det første udkast, var FSR – Danske Revisorer uenig i. På den baggrund bad Erhvervsstyrelsen Kammeradvokaten om en juridisk vurdering. Den foreligger nu. Kort fortalt går vurderingen ud på, at revisor fortsat kan repræsentere virksomheder af offentlig interesse, som de er revisor for, over for SKAT og i visse tilfælde over for Skatterådet, mens revisor er afskåret fra at repræsentere sådanne kunder, når en sag verserer i Skatteankestyrelsen/Landsskatteretten. På baggrund af Kammeradvokatens vurdering er udkastet til vejledning justeret.

”Danske Advokater har i hele processen haft fokus på den politiske målsætning om at styrke revisors uafhængighed. Det dur ganske enkelt ikke, når revisor som  samfundets tillidsrepræsentant har for mange kasketter på – særligt ikke, når der er tale om virksomheder af offentlig interesse. Vores opfattelse har hele tiden været, at uafhængigheden ville blive styrket, hvis forbuddet mod ikke-revisionsydelser fik et reelt indhold. Derfor er vi også meget tilfredse med, at Kammeradvokaten har konkluderet, at Landsskatterettens behandling af sager har en klar karakter af ”tvistløsning”, sådan som dette ord skal forstås efter revisorforordningen”, siger Danske Advokaters adm. direktør, Paul Mollerup, der tilføjer, at Danske Advokater henover sommeren vil se nærmere på Erhvervsstyrelsens udkast til vejledning i samarbejde med foreningens relevante fagudvalg.

Læs vejledningen og Kammeradvokatens notat her

 

 
kommentarer

 

Sider

KURSER

Søren Møller Andersen
Søren Møller Andersen | Chef for kommunikation og public affairs | 33 43 70 19 sma@danskeadvokater.dk


Kontakt

Søren er ansvarlig for Danske Advokaters kommunikation, presse og public affairs.  

 

Søren arbejder med alle genrer inden for kommunikation. Han tager sig blandt andet af foreningens pressearbejde og er ansvarlig for den digitale kommunikation og vores nyhedsbreve. 

 

Du er altid velkommen til at ringe til Søren, hvis du eksempelvis har forslag til særlige emner, som Danske Advokater bør sætte fokus på i sin kommunikation med medlemmerne. 

Læs mere…

Kontakt Søren Møller Andersen på tlf.

33 43 70 19