Velkommen  

Nyheder

Får du ikke allerede vores nyhedsmail, kan du tilmelde dig her.

 

Ny teknologi vil med betydelig hastighed byde på nye muligheder og forandringer i advokatbranchen i de kommende år. Hvordan man bedst forbereder sig på fremtiden, så man fortsat står stærkt i konkurrencen er blevet drøftet indgående i en arbejdsgruppe i Danske Advokater. Vi har bedt to af medlemmerne om at give deres bud på, hvad der skal til for at sikre, at branchen er gearet til at følge med fra en førerposition, hvor der også er mulighed for at øve indflydelse på udviklingen.

30-08-2017
Forberedt til fremtiden

Af Maria From

 

Ny teknologi vil med betydelig hastighed byde på nye muligheder og forandringer i advokatbranchen i de kommende år. Hvordan man bedst forbereder sig på fremtiden, så man fortsat står stærkt i konkurrencen er blevet drøftet indgående i en arbejdsgruppe i Danske Advokater. Vi har bedt to af medlemmerne om at give deres bud på, hvad der skal til for at sikre, at branchen er gearet til at følge med fra en førerposition, hvor der også er mulighed for at øve indflydelse på udviklingen.

 

Den teknologiske udvikling buldrer frem, og en del LegalTech initiativer er allerede taget i brug i advokatbranchen, og flere vil komme til i de kommende år. På den baggrund er det aktuelt at stille spørgsmålet om, hvordan branchen bedst ruster sig til at møde forandringerne og udnytter de nye muligheder, der ligger i den nye teknologi. Det har været temaet for en arbejdsgruppe i Danske Advokater – ”Den teknologiske udviklings betydning for advokatbranchen”. Gruppen har netop afleveret sine anbefalinger til bestyrelsen, og Danske Advokaters nyhedsbrev har spurgt to af deltagerne om deres syn på udviklingen og om de vigtigste konklusioner.

 

Det første konkrete resultat af gruppens arbejde bliver afviklingen af et såkaldt LegalTech Hackathon, som finder sted i september.

 

”Her sætter vi advokater sammen med it-udviklere for at løse nogle helt konkrete udfordringer over en weekend. Kombinationen af advokater, der sidder med overblikket over forretningsprocesserne, og it-udviklere, som ved hvad, der kan lade sig gøre med it, er afgørende for at skabe brugbare resultater”, fortæller Andreas Steen Vallentin-Hansen, advokat hos Gorrissen Federspiel. Han har selv tidligere haft gode erfaringer med at deltage i et hackathon inden for det såkaldte Fintech i den finansielle sektor.

 

Andreas Steen Vallentin-Hansen, advokat hos Gorrissen Federspiel.

 

”Først og fremmest handler det om at få friske øjne til at se på udfordringer og muligheder. For eksempel på nogle af vores daglige rutiner. Kan man gøre noget smartere?  Når man sætter de to kompetencer sammen, kan man i løbet af kort tid udvikle nogle ideer, som der kan arbejdes videre med efterfølgende”, siger Andreas Steen Vallentin-Hansen.

 

Morten Fauerholdt Pedersen, advokat hos Andersen Partners, har også været med i arbejdsgruppen. Han ser arrangementet som en oplagt mulighed for at generere nye ideer:

 

”Jeg tror, at vi som branche har brug for at blive udfordret af ikke-jurister. Det giver mulighed for at tænke anderledes. Langt størstedelen i branchen består af advokater – og advokater kan godt blive uenige om mange ting, når de fører sager mod hinanden – men de har et forholdsvis ensartet verdenssyn – og det kan gøre det lidt svært at tænke uden for de etablerede rammer”.

 

Et andet resultat af gruppens arbejde er etablering af en vidensdatabase, som samler og stiller relevant viden til rådighed for alle medlemmer, så alle kan holde sig opdateret om udviklingen. I databasen bliver det muligt at danne sig et overblik over, hvad der findes af relevant viden om nye redskaber og teknologiske nyheder. Samtidig er det muligt at finde forklaringer på de forskellige teknologier, som for eksempel kunstig intelligens, chatbot og blockchain-teknologi.

 

Andreas Steen Vallentin-Hansen fremhæver endvidere, at databasen opsamler de konkrete muligheder, som advokater kan arbejde videre med i deres virksomheder.

 

”Advokaterne har derfor muligheden for at finde konkrete råd til, hvad de kan prøve at gøre i dagligdagen eller på lang sigt for at omfavne den nye teknologi”, fortæller han.

 

Forretningsudvikling

Han mener, at det er afgørende, at arbejdet med anvendelse af de nye muligheder foregår som en særskilt proces i virksomhederne og henviser blandt andet til eksempler fra den finansielle sektor.

 

”Vi har i advokatbranchen ikke tradition for at have forretningsudviklingsafdelinger eller corporate innovation hubs – som man har i mange andre brancher. Hvis man skal skabe grobund for innovation og kreativitet, mener jeg, at det bør foregå som en særskilt proces, hvor der er en forretningsudviklingsenhed, der leverer ideer videre til partnerne. For faste rammer hæmmer de kreative processer”, fortæller han.

 

Han nævner Danske Bank som eksempel: ”Danske Bank – og flere andre – har udskilt processen, så en særskilt enhed står for forretningsudvikling og innovation. Det kræver både ressourcer og investeringer, som advokaterne må tage stilling til, om de kan afsætte”, siger han.

 

Morten Fauerholdt Pedersen fremhæver vigtigheden af, at man tager udgangspunkt i sine kunder og sin position, når man skal finde ud af, hvad man som advokatfirma konkret skal arbejde videre med:

 

Morten Fauerholdt Pedersen, advokat hos Andersen Partners.

 

”Det afgørende, når man skal finde ud af, hvad man skal gøre, er, at man tager udgangspunkt i, hvem ens kunder er, og hvad der skal til for at fastholde ens position på markedet – det er rent strategiske overvejelser. Hvis man for eksempel gerne vil have fat i andre kunder – hvad tror man så, der skal til for at få fat i de kunder”, spørger han.

 

Markedet

Begge arbejdsgruppemedlemmer fremhæver vigtigheden af at se på andre aktører uden for advokatbranchen.

 

”Noget af det allermest vigtige og interessante i processen har været afdækningen af, hvad der foregår derude i markedet”, siger Andreas Steen Vallentin-Hansen.

 

Morten Fauerholdt Pedersen tilføjer: ”Det gik op for mig, at der sker rigtig meget – og der sker rigtig meget på det marked, vi er på som advokater, hvor det ikke nødvendigvis er advokater, der rykker på sig. Der begynder at være nogen, der bevæger sig ind på, hvad der tidligere har været vores enemærker. Det kommer i et eller andet omfang til at få betydning for det marked, vi indtil videre har haft for os selv”.

 

Som eksempel nævner han en revisionsvirksomhed, der på M&A området benytter sig af et produkt baseret på kunstig intelligens i arbejdet med due diligence.

 

Et andet aktuelt eksempel er testamenter.

 

”Tag for eksempel familietestamente.dk, som for nylig har købt en konkurrent op. Det er en jurastuderende, der har lavet platformen, og hun har netop udtalt, at det er ambitionen, at de inden årets udgang øger deres markedsandel til 30 % af markedet”, fortæller han og fortsætter:

 

”Hvad er det, der gør, at det ikke er en advokat, der står for det her og høster de stordriftsfordele, der ligger i at lave noget skalerbart? Der er jo en asymmetri i vores produkter – kunderne kan ikke nødvendigvis skelne forskellen på produkterne. Og selvom det kan være, at denne portal får nogle kunder, som i dag ikke får lavet testamenter, så kan det også blive en konkurrent til advokater, der i dag laver testamenter”.

 

Morten Fauerholdt Pedersen påpeger, at konsekvensen af, at andre aktører går ind på markedet for advokatydelser, kan være, at advokattitlen taber værdi.

 

”Vi risikerer, at advokattitlen som synonym for juridisk rådgiver eroderer, hvis vi ikke selv gør noget. Hvis andre end advokater kan tilfredsstille markedets behov på en bedre måde og til en bedre pris – hvorfor skal folk så opsøge advokater for at løse deres problemer? Hvor vi tidligere kun har kæmpet med hinanden, skal vi nu kæmpe med andre. Derfor er det vigtigt, at man forholder sig til, hvordan man kan gøre brug af noget teknologi for at kunne positionere sig i konkurrencen med andre”, siger han.

 

EU

Andreas Steen Vallentin-Hansen peger på, at konkurrencen også kan komme fra andre EU-lande på nogle områder.

 

”Der er en stigende tendens til, at EU-lovgivning vedtages som forordninger. Og det betyder, at lovgivningen er direkte gældende og bindende i det enkelte EU-land og ikke – som ved direktiver - skal implementeres i national ret. Vi får dermed en mere EU-konform og harmoniseret lovgivning, og dermed kan konkurrencen også komme fra andre EU-lande”, siger han og nævner, at visse start-ups inden for LegalTech hidtil har oplevet, at deres produkter har været svære at få ud over landegrænserne, fordi lovgivningen og måden, man gør forskellige ting på, har varieret meget – selv inden for EU.

 

Han nævner også M&A og capital market området som eksempel, hvor han oplever, at advokatfirmaer i London er langt fremme.

 

Andreas Steen Vallentin-Hansen fremhæver også eksempler på LegalTech-løsninger, der retter sig mod et marked, der ikke betjenes af advokater:

 

”Der er flere eksempler på løsninger, som servicerer det segment, der ligger lige under dem, der i dag går til advokat. Det er problemstillinger, der aldrig når en advokat, fordi der ikke er en forretning i det. Tag for eksempel Swiftcourt, som er et online konflikthåndteringssystem. Her bruger man standardkontrakter, inden man handler, og hvis der opstår en tvist, kan man bruge systemet. Det kan for eksempel bruges, hvis du har købt tøj eller sko på en hjemmeside, og der opstår en tvist”.

 

Han ser Swiftcourt som et eksempel på et marked eller område, som det ikke hidtil har været interessant for kunder at få advokaters hjælp til.

 

”Det er et område, hvor kunder ikke i dag får juridisk hjælp, og advokater har ikke interesseret sig for det, fordi det ikke har kunnet betale sig at hyre en advokat til opgaven”, fortæller han.

 

Innovation

Arbejdsgruppen har også drøftet muligheden for, at Danske Advokater skulle huse en innovation hub for LegalTech start-ups. Gruppen kom dog frem til, at det ikke skulle foregå i brancheforenings-regi.

 

”Vi har haft en givtig diskussion og debat. Mange LegalTech start-ups er ikke advokater, og hvis man giver dem rigtig meget støtte, risikerer man at skabe konkurrenter til branchen, så folk går andre steder hen. Jeg mener ikke, at vi skal finansiere eller skabe rammerne for, at de skal gå ind og tage en del af advokatbranchens marked”, siger Morten Fauerholdt Pedersen.

 

Andreas Steen Vallentin-Hansen mener dog, at en LegalTech innovation hub eventuelt kan finde sted i et andet regi end i Danske Advokater.

 

”Men det kræver, at der er nogen, der tager lead på det. Og spørgsmålet er, om LegalTech markedet er stort nok i Danmark – er der overhovedet nok LegalTech start-ups at samle til, at det giver mening?”

 

Han peger som et alternativ på muligheden for, at den enkelte advokatvirksomhed kan overveje at gå i partnerskab med en tech-virksomhed om at udvikle et produkt.

 

”Det er en god ide at holde nøje øje med, hvad der er af andre start-ups, og hvad der sker i andre brancher. Overvej partnerskaber – overvej at lave en corporate innnovation hub. Det kunne for eksempel være, hvis der er nogle start ups, der har lavet en teknologisk løsning – et stykke software, der for eksempel enten kan hjælpe advokaten med at blive mere effektiv i sit arbejde eller en løsning, der hjælper klienterne i et eller andet omfang”, siger Andreas Steen Vallentin-Hansen og tilføjer:

 

”Hvis du laver en samarbejdsløsning, kan du få en merværdi, uden at du selv har alle omkostninger til at udvikle løsningen. Tag et eksempel som en chatrobot – en AI lawyer. Hvis der er et start-up firma, som har lavet en chatrobot, så kan man umiddelbart som advokatfirma tænke, at det er en konkurrent, så dem vil man ikke samarbejde med, fordi de prøver at tage ens markedsandel. Min opfordring er så at tage en anden hat på – hvis man laver et samarbejde, kan man få dem indlemmet, og man kan så tilbyde sine klienter, at de har adgang til en chatrobot. Advokatfirmaet skaber så en merværdi for sin klient – og får et nyt og spændende produkt på hylden, uden at advokatfirmaet selv har alle omkostningerne til udviklingen af chatrobotten”.

 

Fremtid

Både Andreas Steen Vallentin-Hansen og Morten Fauerholdt Pedersen mener, at det er svært at give et bud på, hvor branchen er henne om 5 år.

 

”Jeg tror, at der er nogle advokatfirmaer, der har omfavnet teknologien mere end andre. Det er svært at sige noget om. Men min vurdering er, at de virksomheder, der investerer i kunstig intelligens i dag, formentlig næppe har tjent investeringen hjem endnu om tre år”, siger Andreas Steen Vallentin-Hansen og fortsætter:

 

”Nogle af de ting, man laver i dag bliver mere automatiserede. Litteratursøgning og domssøgning er allerede blevet nemmere – og det bliver endnu nemmere, tror jeg. Jeg tror også, at der kommer start-ups, som vil finde ud af, hvordan advokater kan bruge legal data – domme, love, artikler kontrakter, IP databaser etc. – på nye måder, eksempelvis forudse udkommet af en retssag eller fortælle, hvordan en outsourcing kontrakt ”plejer” at se ud inden for den finansielle branche. Jeg tror også, at der vil komme nogle, som får succes i et niche-segment, som for eksempel AirHelp, som man må sige allerede har ”proof of concept”. Jeg tror, at der kommer flere, der minder om AirHelp. Værktøjer, hvor man som person eller virksomhed hurtigt kan få noget rådgivning, uden at man behøver at gå til advokat, vil vi også se mere af”.

 

Morten Fauerholdt Pedersen siger:

 

”Jeg havde egentlig forventet, at det ville have gået hurtigere i det seneste halvandet år, end det er tilfældet. Det kan dog komme til at gå meget hurtigt meget pludseligt - men kan også ligge i dvale i lang tid. Ikke kun fordi det er et spørgsmål om, hvad der kan lade sig gøre teknologisk, men også fordi, at når du har løsningen, så skal det også ud og sælges”, siger han og fortsætter:

 

”Fintech gik også pludselig rigtig hurtigt. Nogle fik øjnene op for det og kastede penge efter det. Det er også et spørgsmål, om der er nogle investorer, der pludselig kaster sig over LegalTech”.

 

Inspiration

Begge er enige om, at det er afgørende, at man følger udviklingen nøje og finder ud af, hvordan man vil forholde sig strategisk til, hvad der sker.

 

”Danske Advokaters nyhedsportal er et rigtig godt sted at holde sig orienteret. Der er meget inspiration at hente. Og særligt ideerne til, hvordan man som advokatvirksomhed kan arbejde med LegalTech, er rigtig vigtige, at man forholder sig til”, siger Andreas Steen Vallentin-Hansen.

 

De to advokater mener, at en vigtig opgave for Danske Advokater netop er at bidrage med at bevidstgøre medlemmerne om den udvikling, der er i gang, og tilvejebringe viden og inspiration, så det bliver muligt for medlemmerne at finde ud af, hvordan de konkret kan arbejde med at ruste sig til udviklingen.

 

De fremhæver LegalTech Hackathon, vidensdatabasen med ny viden om udviklingen og tilbagevendende LegalTech konferencer som afgørende aktiviteter for at inspirere medlemmerne til, hvordan de kan imødegå udviklingen – så de fortsat står stærkt i konkurrencen.

 

Åbenhed

”Hvis man ikke gør noget, risikerer man, at det er helt andre aktører end advokater, der sætter sig på advokatmarkedet”, siger Morten Fauerholdt Pedersen og påpeger, at der er behov for en åbenhed i advokatbranchen.

 

”Det kommer snigende ind ad bagdøren i advokatbranchen. Hvis advokattitlen skal blive ved med at være synonym med juridisk rådgivning, skal branchen som enhed være meget mere åben over for hvad, der kan lade sig gøre og skabe samarbejder, så advokater sætter sig sammen med it-folk. Mange advokater ved ikke, hvad der kan lade sig gøre it-mæssigt – og it-folk ved ikke noget om advokatbranchen. Hvis ikke det sker, bliver man presset i forhold til pris og tid, fordi mange andre vil kunne levere opgaven billigere. Hvad er så tilbage i titlen?”

 

Han understreger, at det kræver ressourcer og investeringer.

 

”Det kræver utvivlsomt investering – og investeringer, som man ikke nødvendigvis kan se afkastet af med det samme. Man bliver nødt til at frigive nogle produktionsressourcer – det er ikke kun et spørgsmål om penge – man skal afsætte advokaters tid”, siger han.

 

Andreas Steen Vallentin-Hansen ser advokatbranchen selv som branchens største trussel.

 

”Hvis vi som advokatvirksomheder ikke formår at omfavne den nye teknologi ved at teste ting af eller måske lave joint ventures med start-ups – så er der bare nogle andre, der gør det”, siger han og understreger, at han ikke mener, at der er så meget skræmmende ved den nye teknologi.

 

”Det mest skræmmende vil være, hvis man ikke formår at omstille sig”, siger han.

 

Fordele

Som et stort plus ved ny teknologi ser begge muligheden for at effektivisere arbejdet.

 

”En stor fordel er, at du kan gøre nogle ting mere effektivt, end du gjorde før – jeg tror faktisk, at det bliver mere spændende at være advokat i fremtiden. Der er mange af de rugbrødsting, man hidtil har brugt tid på, der til en vis grad bliver standardiseret – og så kan man som advokat beskæftige sig mere med rådgivning og klientrelationen. Og så er der endelig en stor samfundsmæssig gevinst ved den teknologiske udvikling, nemlig at mennesker kan få nemmere adgang til juridisk hjælp”, slutter Andreas Steen Vallentin-Hansen.

Læs ideer til hvad advokatvirksomheder kan gøre for at ruste sig i konkurrencen

 

 

 

 
kommentarer

 

Sider

KURSER

Søren Møller Andersen
Søren Møller Andersen | Chef for kommunikation og public affairs | 33 43 70 19 sma@danskeadvokater.dk


Kontakt

Søren er ansvarlig for Danske Advokaters kommunikation, presse og public affairs.  

 

Søren arbejder med alle genrer inden for kommunikation. Han tager sig blandt andet af foreningens pressearbejde og er ansvarlig for den digitale kommunikation og vores nyhedsbreve. 

 

Du er altid velkommen til at ringe til Søren, hvis du eksempelvis har forslag til særlige emner, som Danske Advokater bør sætte fokus på i sin kommunikation med medlemmerne. 

Læs mere…

Kontakt Søren Møller Andersen på tlf.

33 43 70 19