Velkommen  

Nyheder

Får du ikke allerede vores nyhedsmail, kan du tilmelde dig her.

 

Danske Advokaters studentersektion Jurafabrikken eksponerer Danske Advokaters medlemsvirksomheder – både via Jurafabrikkens arrangementer rundt i hele landet, men også virksomhedernes egne tiltag, der er rettet mod de studerende.

10-11-2017
Få din advokatvirksomhed brandet blandt de studerende

Danske Advokaters studentersektion Jurafabrikken eksponerer Danske Advokaters medlemsvirksomheder – både via Jurafabrikkens arrangementer rundt i hele landet, men også virksomhedernes egne tiltag, der er rettet mod de studerende.

 

Rekruttering af gode medarbejder står øverst på ønskesedlen hos mange virksomheder lige nu. Et af Danske Advokaters formål er at styrke medlemmerne i at rekruttere, uddanne og fastholde de bedste kandidater. Det gør vi blandt andet via Jurafabrikken, der giver de jurastuderende mulighed for at lære advokatbranchen at kende og møde virksomhederne i øjenhøjde.

 

Markedsfør studenterrettede tiltag via Jurafabrikken

Jurafabrikken giver alle Danske Advokaters medlemmer mulighed for at markedsføre deres egne tiltag for de studerende via Jurafabrikkens platforme, hvad enten det drejer sig om legater, faglige arrangementer, karrierenetværk, mentorprogrammer eller lignende. Hver virksomhed kan således en gang om året markedsføre deres tiltag og ramme de studerende direkte. På den måde kommer I direkte ud til de 5.143, der følger Jurafabrikken på Facebook deres 3.005 følgere på Instagram og deres 1605 følgere på LinkedIn. Er der tale om jobopslag, henviser vi dog til vores jobportal www.advojob.dk, der har særlige priser for stud.jur. jobs.

 

Hvad er Jurafabrikken?

Jurafabrikken er Danske Advokaters studentersektion, og et landsdækkende netværk for jurastuderende drevet af fire forskellige lokalbestyrelser i studiebyerne København, Aarhus, Odense og Aalborg. Bestyrelserne arrangerer faglige foredrag, gå-hjem-møder, workshops og lignende om advokatbranchen rundt i landet. Jurafabrikken giver de studerende en større forståelse og branchebevidsthed, så de bliver bekendte med branchens fulde vidde og mangfoldighed.

 

Jurafabrikkens seneste arrangement blev holdt hos TVC Advokatfirma i Aarhus og handlede om sportsret i praksis. Derudover har Jurafabrikken arrangeret ’Advokat for en dag’, hvor jurastuderende får mulighed for at deltage og følge arbejdsgangen i en advokatvirksomhed. Øvrige arrangementer har været ’Juramonopolet’, hvor advokater, inspireret af ”Mads & Monopolet”, svarede på store og små spørgsmål – og endelig står Jurafabrikken for at afholde den juridiske ”Karrieremesse” i Aalborg.

 

Kunne I tænke jer at markedsføre et af jeres arrangementer, samarbejde med Jurafabrikken om et arrangement, eller blot høre mere, er I meget velkomne til at kontakte Jurafabrikkens formand Nicolai Uno Madsen på num@danskeadvokater.dk.

num
 
kommentarer

 

Sider

KURSER

Exception in template (Designs\Paragraph\KontaktboxDobbel.cshtml): System.InvalidOperationException: Sequence contains no elements
   at System.Linq.Enumerable.Single[TSource](IEnumerable`1 source)
   at CompiledRazorTemplates.Dynamic.bbfbaaabfadf.Execute()
   at RazorEngine.Templating.TemplateBase.RazorEngine.Templating.ITemplate.Run(ExecuteContext context)
   at RazorEngine.Razor.Parse[T](String razorTemplate, T model, String cacheName)
   at Dynamicweb.Rendering.Template.Output()
@{ var newsid = Dynamicweb.Input.Request("NewsId"); var initialer = ""; var contactFound = false; var image = ""; var imagetext = ""; var header = ""; var id = GetValue("ParagraphID"); var text = ""; var intro = ""; var link = ""; var isMobile = GetGlobalValue("Global:Device.IsMobile"); Dynamicweb.Content.Paragraph paragraph = null; if (!string.IsNullOrEmpty(newsid)) { initialer = Dynamicweb.Modules.News.NewsItem.GetNewsList(newsid).Single().NewsInitials; } if (!string.IsNullOrEmpty(initialer)) { paragraph = Dynamicweb.Content.Paragraph.GetParagraphsBySql("SELECT * FROM Paragraph WHERE ParagraphImageMouseOver like '%" + initialer + "@danskeadvokater.dk%' AND ParagraphPageID = '18897'").Single(); } if (paragraph != null) { image = "/Files/Billeder/" + paragraph.Image; header = paragraph.Header; intro = paragraph.ImageMouseOver; link = paragraph.ImageUrl; text = paragraph.Text; imagetext = paragraph.ImageCaption; } else { image = GetString("ParagraphImageClean"); header = GetString("ParagraphHeader"); intro = GetString("ParagraphImageLinkAlt"); link = GetString("ParagraphImageLinkClean"); text = GetString("ParagraphText"); imagetext = GetString("ParagraphImageText"); } } <!--Personal info(Vcard)--> <div class="personalinfo doppio"> @if (!string.IsNullOrWhiteSpace(image)) { <img src="@image" alt="@header" /> } <div class="vcard" id="vcard_@id"> @intro <br /><a href="@link" title="@link"><span id="mailto">@link</span></a> </div> </div> <script>$(document).ready(function(){vcard(@id);});</script> <!--PersonalProfil--> <div class="personprofil @initialer"> <h3>Kontakt</h3> @text <a title="L&aelig;s mere" class="doppio viewmoretoggle_personprofil" href="javascript:void(0);">L&aelig;s mere&hellip;</a> <div class="contacttel"> <p>Kontakt @header p&aring; tlf.</p> <p class="tel doppio"> @if(!string.IsNullOrEmpty(isMobile)) { <a href="tel:@imagetext"> @imagetext </a> } else { @imagetext } </p> </div> </div>