Velkommen  

Nyheder

Får du ikke allerede vores nyhedsmail, kan du tilmelde dig her.

 

I februar vedtog Folketinget, at det fremover er justitsministeren, der fastsætter og justerer de timetakster, der fastsættes centralt. Det er dog fortsat landsretspræsidenterne, der fastlægger rammerne for, hvordan taksterne finder anvendelse. En konsekvens af dette er, at vi kan se frem til, at der vil ske en årlig regulering af timetaksten i forbindelse med de reguleringer, der i øvrigt meldes ud som led i arbejdet med det kommende års finanslov.

23-11-2017
Forsvarertaksten sættes op til 1.740 kr. pr. 1. januar 2018

I februar vedtog Folketinget, at det fremover er justitsministeren, der fastsætter og justerer de timetakster, der fastsættes centralt. Det er dog fortsat landsretspræsidenterne, der fastlægger rammerne for, hvordan taksterne finder anvendelse. En konsekvens af dette er, at vi kan se frem til, at der vil ske en årlig regulering af timetaksten i forbindelse med de reguleringer, der i øvrigt meldes ud som led i arbejdet med det kommende års finanslov.

 

For 2018 er den anvendte opregningsprocent på 2,9 pct., hvilket medfører stigningen i timetaksten fra 1.690 kr. i 2017 til 1.740 kr. i 2018. Danske Advokaters adm. direktør udtaler i den forbindelse: ”Selv om vi fortsat ærgrer os over, at fastlæggelsen af timetaksten blev rykket ind i Justitsministeriet, glæder vi os til gengæld over udsigten til en fast årlig regulering af taksten, så den til stadighed følger med pris- og lønudviklingen i samfundet”.

Læs den nye bekendtgørelse her

 

Se vores kurser inden for strafferet her

 
kommentarer

 

Sider

KURSER

Søren Møller Andersen
Søren Møller Andersen | Chef for kommunikation og public affairs | 33 43 70 19 sma@danskeadvokater.dk


Kontakt

Søren er ansvarlig for Danske Advokaters kommunikation, presse og public affairs.  

 

Søren arbejder med alle genrer inden for kommunikation. Han tager sig blandt andet af foreningens pressearbejde og er ansvarlig for den digitale kommunikation og vores nyhedsbreve. 

 

Du er altid velkommen til at ringe til Søren, hvis du eksempelvis har forslag til særlige emner, som Danske Advokater bør sætte fokus på i sin kommunikation med medlemmerne. 

Læs mere…

Kontakt Søren Møller Andersen på tlf.

33 43 70 19