Velkommen  

Nyheder

Får du ikke allerede vores nyhedsmail, kan du tilmelde dig her.

 

Regeringen har netop fremsat forslag til lov om ændring af straffeloven (Skærpelse af straffen for blufærdighedskrænkelse og digitale sexkrænkelser).

11-12-2017
Skærpet kurs over for digitale sexkrænkelser

Regeringen har netop fremsat forslag til lov om ændring af straffeloven (Skærpelse af straffen for blufærdighedskrænkelse og digitale sexkrænkelser).

 

Formålet med lovforslaget er at skærpe bødestraffen for blufærdighedskrænkelse, herunder blotteri. Det forudsættes i den forbindelse, at der generelt sker en fordobling af bødeniveauet i forhold til i dag.

 

Lovforslaget har endvidere til formål at skærpe straffen for overtrædelser af straffelovens § 264 d (om videregivelse af meddelelser eller billeder af private forhold) begået under særligt skærpende omstændigheder, hvilket bl.a. vil omfatte mere alvorlige digitale sexkrænkelser. Denne del af lovforslaget er en opfølgning på regeringens udspil om digitale sexkrænkelser og Straffelovrådets betænkning nr. 1563/2017 om freds- og ærekrænkelser.

Lovforslaget er tilgængeligt i sin helhed her.

Læs også Danske Advokaters interview med advokat Miriam Michaelsen om emnet.

 
kommentarer

 

Sider

KURSER

Søren Møller Andersen
Søren Møller Andersen | Chef for kommunikation og public affairs | 33 43 70 19 sma@danskeadvokater.dk


Kontakt

Søren er ansvarlig for Danske Advokaters kommunikation, presse og public affairs.  

 

Søren arbejder med alle genrer inden for kommunikation. Han tager sig blandt andet af foreningens pressearbejde og er ansvarlig for den digitale kommunikation og vores nyhedsbreve. 

 

Du er altid velkommen til at ringe til Søren, hvis du eksempelvis har forslag til særlige emner, som Danske Advokater bør sætte fokus på i sin kommunikation med medlemmerne. 

Læs mere…

Kontakt Søren Møller Andersen på tlf.

33 43 70 19