Velkommen  

Nyheder

Får du ikke allerede vores nyhedsmail, kan du tilmelde dig her.

 

Databeskyttelsesforordningen stiller som noget nyt krav om at føre fortegnelser over behandlingsaktiviteter, så en dataansvarlig eller databehandler kan påvise, at en given behandling af personoplysninger overholder forordningens krav.

13-03-2018
Databeskyttelsesforordningen – du skal starte et sted

Databeskyttelsesforordningen stiller som noget nyt krav om at føre fortegnelser over behandlingsaktiviteter, så en dataansvarlig eller databehandler kan påvise, at en given behandling af personoplysninger overholder forordningens krav.

 

Det er Danske Advokaters opfattelse, at advokatvirksomheder generelt må anses for omfattet af kravet om at føre fortegnelser over behandlingsaktiviteter. Fortegnelser er et bidrag til advokatvirksomheders samlede dokumentation af, hvordan databeskyttelsesreglerne efterleves, og det at udarbejde relevante fortegnelser kan derfor være et relevant sted at starte, da fortegnelser kan være med til at skabe det nødvendige overblik over advokatvirksomhedens behandling af personoplysninger, f.eks. ved behandling af personaleoplysninger, behandling af personoplysninger i forbindelse med opfyldelse af kravene i hvidvaskloven, behandling af personoplysninger til kontrol af interessekonflikter, markedsføring mv.

 

Danske Advokater har indsat et eksempel på en fortegnelse i guide om behandling af personaleoplysninger, som findes her, og Datatilsynet har ligeledes indsat et eksempel på en fortegnelse i vejledningen om fortegnelser, som kan findes her. Vi udbyder flere forskellige kurser og webinarer om persondata, så du kan blive klædt godt på, se dem her.


Læs også Stort fremmøde til medlemsmøde om databeskyttelsesforordningen

tbj
 
kommentarer

 

Sider

KURSER

Exception in template (Designs\Paragraph\KontaktboxDobbel.cshtml): System.InvalidOperationException: Sequence contains no elements
   at System.Linq.Enumerable.Single[TSource](IEnumerable`1 source)
   at CompiledRazorTemplates.Dynamic.ddedcacaaeeca.Execute()
   at RazorEngine.Templating.TemplateBase.RazorEngine.Templating.ITemplate.Run(ExecuteContext context)
   at RazorEngine.Razor.Parse[T](String razorTemplate, T model, String cacheName)
   at Dynamicweb.Rendering.Template.Output()
@{ /**/ var newsid = Dynamicweb.Input.Request("NewsId"); var initialer = ""; var contactFound = false; var image = ""; var imagetext = ""; var header = ""; var id = GetValue("ParagraphID"); var text = ""; var intro = ""; var link = ""; var isMobile = GetGlobalValue("Global:Device.IsMobile"); Dynamicweb.Content.Paragraph paragraph = null; if (!string.IsNullOrEmpty(newsid)) { initialer = Dynamicweb.Modules.News.NewsItem.GetNewsList(newsid).Single().NewsInitials; } if (!string.IsNullOrEmpty(initialer)) { paragraph = Dynamicweb.Content.Paragraph.GetParagraphsBySql("SELECT * FROM Paragraph WHERE ParagraphImageMouseOver like '%" + initialer + "@danskeadvokater.dk%' AND ParagraphPageID = '18897'").Single(); } if (paragraph != null) { image = "/Files/Billeder/" + paragraph.Image; header = paragraph.Header; intro = paragraph.ImageMouseOver; link = paragraph.ImageUrl; text = paragraph.Text; imagetext = paragraph.ImageCaption; } else { image = GetString("ParagraphImageClean"); header = GetString("ParagraphHeader"); intro = GetString("ParagraphImageLinkAlt"); link = GetString("ParagraphImageLinkClean"); text = GetString("ParagraphText"); imagetext = GetString("ParagraphImageText"); } } <!--Personal info(Vcard)--> <div class="personalinfo doppio"> @if (!string.IsNullOrWhiteSpace(image)) { <img src="@image" alt="@header" /> } <div class="vcard" id="vcard_@id"> @intro <br /><a href="@link" title="@link"><span id="mailto">@link</span></a> </div> </div> <script>$(document).ready(function(){vcard(@id);});</script> <!--PersonalProfil--> <div class="personprofil @initialer"> <h3>Kontakt</h3> @text <a title="L&aelig;s mere" class="doppio viewmoretoggle_personprofil" href="javascript:void(0);">L&aelig;s mere&hellip;</a> <div class="contacttel"> <p class="tel doppio"> @if (!string.IsNullOrEmpty(isMobile)) { <a href="tel:@imagetext"> @imagetext </a> } else { @imagetext } </p> </div> </div>