Velkommen  

Nyheder

Får du ikke allerede vores nyhedsmail, kan du tilmelde dig her.

 

Den 3. april 2018 ændres bl.a. reglerne om indgivelse af klager til Skatteankestyrelsen og om den efterfølgende kommunikation fra borgere/partsrepræsentanter digitalt. Ændringerne indebærer, at klager og efterfølgende kommunikation fra borgere/partsrepræsentanter skal sendes til Skatteankestyrelsen digitalt.

03-04-2018
Digital klageindgivelse til Skatteankestyrelsen bliver obligatorisk

Den 3. april 2018 ændres reglerne om indgivelse af klager til Skatteankestyrelsen og om den efterfølgende kommunikation fra borgere/partsrepræsentanter. Ændringerne indebærer, at klager og efterfølgende kommunikation fra borgere/partsrepræsentanter skal sendes til Skatteankestyrelsen digitalt.

Se nyheder fra Skatteankestyrelsen her og her.

 

Hvad betyder det for partsrepræsentanter?

Ved klageindgivelse mv.

Det bliver nu obligatorisk at indgive en klage eller en anmodning om genoptagelse via Skatteankestyrelsens digitale selvbetjeningsløsning.

 

Ved efterfølgende kommunikation med Skatteankestyrelsen
Det bliver obligatorisk at sende efterfølgende skriftlig kommunikation om klagesagen eller genoptagelsessagen enten via den digitale selvbetjeningsløsning eller via Digital Post (e-Boks).

 

Der er nogle få undtagelser fra kravet om brug af Skatteankestyrelsens klageformularer, bl.a. ved klager over aktindsigt, jf. bekendtgørelse nr. 177 af 6. marts 2018.

 

Indbetaling af klagegebyr for professionelle partsrepræsentanter

Klagegebyret skal som udgangspunkt betales samtidigt med indgivelsen af klagen. Som professionel partsrepræsentant får man dog mulighed for at udskyde betaling af klagegebyret i syv dage. En efterfølgende betaling skal ske via en bankoverførsel. Skatteankestyrelsen arbejder dog på at stille en formular til rådighed, hvorigennem man kan indbetale et klagegebyr.

 

Vejledning

Det er muligt at få vejledning og hjælp til at betjene den digitale selvbetjeningsløsning. Særligt i den første tid efter den 3. april 2018 vil Skatteankestyrelsen i forbindelse med håndteringen af klager og klagesagerne gøre en indsats for at yde ekstra vejledning.

 

Hvis du har spørgsmål til ændringerne i bekendtgørelsen, eller hvordan man indgiver en klage digitalt, er du velkommen til at kontakte Skatteankestyrelsen på 33 76 09 09.

Du finder Skatteankestyrelsens selvbetjeningsløsning her.

Du finder de nye bestemmelser her.

 

Forslag til forbedringer eller oplysninger om erfaringer eller problemer med den digitale klageindgivelse mv., som kan tages op med Skatteankestyrelsen, kan sendes til juridisk konsulent Tina Tolstrup Bak Jensen på tbj@danskeadvokater.dk.

tbj
 
kommentarer

 

Sider

KURSER

Exception in template (Designs\Paragraph\KontaktboxDobbel.cshtml): System.InvalidOperationException: Sequence contains no elements
   at System.Linq.Enumerable.Single[TSource](IEnumerable`1 source)
   at CompiledRazorTemplates.Dynamic.ddedcacaaeeca.Execute()
   at RazorEngine.Templating.TemplateBase.RazorEngine.Templating.ITemplate.Run(ExecuteContext context)
   at RazorEngine.Razor.Parse[T](String razorTemplate, T model, String cacheName)
   at Dynamicweb.Rendering.Template.Output()
@{ /**/ var newsid = Dynamicweb.Input.Request("NewsId"); var initialer = ""; var contactFound = false; var image = ""; var imagetext = ""; var header = ""; var id = GetValue("ParagraphID"); var text = ""; var intro = ""; var link = ""; var isMobile = GetGlobalValue("Global:Device.IsMobile"); Dynamicweb.Content.Paragraph paragraph = null; if (!string.IsNullOrEmpty(newsid)) { initialer = Dynamicweb.Modules.News.NewsItem.GetNewsList(newsid).Single().NewsInitials; } if (!string.IsNullOrEmpty(initialer)) { paragraph = Dynamicweb.Content.Paragraph.GetParagraphsBySql("SELECT * FROM Paragraph WHERE ParagraphImageMouseOver like '%" + initialer + "@danskeadvokater.dk%' AND ParagraphPageID = '18897'").Single(); } if (paragraph != null) { image = "/Files/Billeder/" + paragraph.Image; header = paragraph.Header; intro = paragraph.ImageMouseOver; link = paragraph.ImageUrl; text = paragraph.Text; imagetext = paragraph.ImageCaption; } else { image = GetString("ParagraphImageClean"); header = GetString("ParagraphHeader"); intro = GetString("ParagraphImageLinkAlt"); link = GetString("ParagraphImageLinkClean"); text = GetString("ParagraphText"); imagetext = GetString("ParagraphImageText"); } } <!--Personal info(Vcard)--> <div class="personalinfo doppio"> @if (!string.IsNullOrWhiteSpace(image)) { <img src="@image" alt="@header" /> } <div class="vcard" id="vcard_@id"> @intro <br /><a href="@link" title="@link"><span id="mailto">@link</span></a> </div> </div> <script>$(document).ready(function(){vcard(@id);});</script> <!--PersonalProfil--> <div class="personprofil @initialer"> <h3>Kontakt</h3> @text <a title="L&aelig;s mere" class="doppio viewmoretoggle_personprofil" href="javascript:void(0);">L&aelig;s mere&hellip;</a> <div class="contacttel"> <p class="tel doppio"> @if (!string.IsNullOrEmpty(isMobile)) { <a href="tel:@imagetext"> @imagetext </a> } else { @imagetext } </p> </div> </div>